• Giáo trình Xử lý ảnh photoshop CC: Phần 1

  Giáo trình Xử lý ảnh photoshop CC: Phần 1

  Giáo trình Xử lý ảnh photoshop CC: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Chương 1: giao diện làm việc photoshop CC; chương 2: những công cụ tạo vùng chọn; chương 3: tạo vùng chọn với color range; chương 4: làm việc với kênh và mặt nạ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   193 p vimaru 27/12/2022 45 13

 • Giáo trình Xử lý ảnh photoshop CC: Phần 2

  Giáo trình Xử lý ảnh photoshop CC: Phần 2

  Giáo trình Xử lý ảnh photoshop CC: Phần 2 gồm có một số bài tập thực hành hướng dẫn về xử lý ảnh trong photoshop CC như: Tinh chỉnh màu cho ảnh chân dung, chỉnh ảnh thiếu sáng, chỉnh màu cho ảnh, chỉnh màu ảnh với curves, thực hành với pen tool, tạo ảnh dán tường, ba bước chỉnh sửa ảnh chân dung,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội...

   223 p vimaru 27/12/2022 42 0

 • Giáo trình Quản trị học: Phần 1 - TS. Trần Dục Thức (Chủ biên)

  Giáo trình Quản trị học: Phần 1 - TS. Trần Dục Thức (Chủ biên)

  Giáo trình Quản trị học phần 1 gồm có 6 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 tổng quan về quản trị, chương 2 sự phát triển của lý thuyết quản trị, chương 3 môi trường quản trị và các xu hướng thay đổi, chương 4 hoạch định và thiết lập mục tiêu, chương 5 hình thành và tổ chức thực hiện chiến lược, chương 6 lập và ra quyết định...

   129 p vimaru 27/12/2022 78 10

 • Giáo trình Quản trị học: Phần 2 - TS. Trần Dục Thức (Chủ biên)

  Giáo trình Quản trị học: Phần 2 - TS. Trần Dục Thức (Chủ biên)

  Giáo trình Quản trị học: Phần 2 gồm có 6 chương với những nội dung cơ bản sau: Chương 7 thiết kế cơ cấu tổ chức, chương 8 quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, chương 9 lãnh đạo và phong cách lãnh đạo, chương 10 động viên nhân viên, chương 11 quản trị truyền thông trong tổ chức, chương 12 kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo.

   157 p vimaru 27/12/2022 28 1

 • Giáo trình Kế toán quốc tế (lý thuyết - Bài tập): Phần 1

  Giáo trình Kế toán quốc tế (lý thuyết - Bài tập): Phần 1

  Giáo trình Kế toán quốc tế (lý thuyết - Bài tập): Phần 1 gồm có các chương: Chương 1: Tổng quan về kế toán quốc tế; Chương 2: Tổ chức lập qui và qui trình soạn thảo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế; Chương 3: Khuôn mẫu lý thuyết chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   86 p vimaru 27/12/2022 21 1

 • Giáo trình Kế toán quốc tế (lý thuyết - Bài tập): Phần 2

  Giáo trình Kế toán quốc tế (lý thuyết - Bài tập): Phần 2

  Giáo trình Kế toán quốc tế (lý thuyết - Bài tập): Phần 2 gồm có các chương: Chương 4: Hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế; Chương 5: Đối chiếu hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế với chuẩn mực kế toán Việt Nam; Chương 6: Hệ thống chuẩn mực kế toán của một số quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo.

   252 p vimaru 27/12/2022 22 1

 • Ebook Lập trình cơ bản PHP và MySQL: Phần 1

  Ebook Lập trình cơ bản PHP và MySQL: Phần 1

  Ebook Lập trình cơ bản PHP và MySQL - Phần 1: Khởi động nhanh cùng PHP và MySQL. Phần này gồm có các chương: Chương 1: Giới thiệu lập trình web với PHP; Chương 2: Hướng dẫn viết mã cho ứng dụng PHP; Chương 3: Giới thiệu cơ sở dữ liệu quan hệ và MySQL; Chương 4: Hướng dẫn sử dụng PHP với cơ sở dữ liệu MySQL; Chương 5: Hướng dẫn sửa dụng mô hình...

   222 p vimaru 27/12/2022 20 0

 • Ebook Lập trình cơ bản PHP và MySQL: Phần 2

  Ebook Lập trình cơ bản PHP và MySQL: Phần 2

  Ebook Lập trình cơ bản PHP và MySQL - Phần 2: Lập trình PHP cơ bản với MySQL. Phần này gồm có các chương: Chương 7: Hướng dẫn làm việc với dữ liệu của form; Chương 8: Hướng dẫn viết câu lệnh điều khiển; Chương 9: Hướng dẫn làm việc với chuỗi và số; Chương 10: Hướng dẫn làm việc với ngày tháng; Chương 11: Hướng dẫn tạo và sử dụng mảng;...

   322 p vimaru 27/12/2022 31 0

 • Ebook Quy trình kinh doanh điện năng: Áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Việt Nam - Phần 1

  Ebook Quy trình kinh doanh điện năng: Áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Việt Nam - Phần 1

  "Quy trình kinh doanh điện năng: Áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Việt Nam" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quy trình cấp điện; Quy trình ký hợp đồng và quản lý hợp đồng mua bán điện; Quy trình lắp đặt và quản lý hệ thống đo đếm điện năng; Quy trình ghi chỉ số công tơ; Quy trình lập hóa đơn tiền điện;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   204 p vimaru 27/12/2022 25 0

 • Ebook Quy trình kinh doanh điện năng: Áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Việt Nam - Phần 2

  Ebook Quy trình kinh doanh điện năng: Áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Việt Nam - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Quy trình kinh doanh điện năng: Áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quy trình quan hệ giao tiếp với khách hàng sử dụng điện; Quyết định số 335/EVN/HĐQT/KD & ĐNT ngày 10/10/2003 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về...

   64 p vimaru 27/12/2022 25 0

 • Ebook Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển: Phần 1

  Ebook Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển: Phần 1

  Ebook Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm cơ bản về bộ cảm biến; Cảm biến quang; Sợi quang trong hệ thống cảm biến đo lường và điều khiển; Cảm biến nhiệt độ; Cảm biến vị trí và di chuyển; Cảm biến vận tốc và gia tốc; Cảm biến biến dạng;... Mời các bạn cùng tham...

   244 p vimaru 27/12/2022 21 0

 • Ebook Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển: Phần 2

  Ebook Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cảm biến lực và ứng suất; Cảm biến đo lưu lượng và thể tích chất lỏng, khí và hơi; Cảm biến áp suất chất lưu; Cảm biến đo chân không; Cảm biến phát hiện và đo độ ẩm; Cảm biến điện hóa và y sinh;...

   261 p vimaru 27/12/2022 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số