• Ebook Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp: Phần 1

  Ebook Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp: Phần 1

  Cuốn sách "Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp" này cung cấp cho bạn đọc những vấn đề cơ bản nhất của hệ điều khiển máy công cụ điều khiển số và các thiết bị dùng hệ điều khiển này. Nội dung chính của cuốn sách gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 3 chương với những nội dung: Lịch sử phát triển, hiệu quả...

   99 p vimaru 30/11/2021 12 0

 • Ebook Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp: Phần 2

  Ebook Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp: Phần 2

  Ebook Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Hệ dẫn động chạy dao trong máy CNC; bộ truyền biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến; thiết bị đo lường và điều khiển trong máy công cụ CNC; bộ nội suy trong máy công cụ điều khiển số.

   161 p vimaru 30/11/2021 15 0

 • Ebook Nhà máy điện nguyên tử: Phần 1

  Ebook Nhà máy điện nguyên tử: Phần 1

  Cuốn sách "Nhà máy điện nguyên tử" gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 4 chương với những nội dung chính sau: Năng lượng nguyên tử trong cân bằng trên thế giưới, hạt nhân nguyên tử, tia phóng xạ, lò phản ứng hạt nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p vimaru 30/11/2021 11 0

 • Ebook Nhà máy điện nguyên tử: Phần 2

  Ebook Nhà máy điện nguyên tử: Phần 2

  Ebook Nhà máy điện nguyên tử: Phần 2 gồm 4 chương với những nội dung chính sau: Nhà máy điện hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân, chất thải hạt nhân, tính an toàn của lò phản ứng hạt nhân và ứng dụng năng lượng hạt nhân ở Việt Nam.

   46 p vimaru 30/11/2021 13 0

 • Giáo trình Nhà máy nhiệt điện (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Nhà máy nhiệt điện (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Nhà máy nhiệt điện (Tập 1) gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những chương cụ thể sau: Chương 1: Độ kinh tế nhiệt và các chi tiêu năng lượng của nhà máy điện ngưng hơi, chương 2: độ kinh tế nhiệt và các chỉ tiêu năng lượng của trung tâm nhiệt điện, chương 3: các thông số hơi và việc quá nhiệt trung gian,...

   141 p vimaru 30/11/2021 9 0

 • Giáo trình Nhà máy nhiệt điện (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Nhà máy nhiệt điện (Tập 1): Phần 2

  Phần 2 của giáo trình Nhà máy nhiệt điện (Tập 1) gồm có những chương cụ thể sau: Chương 5: Tổn thất hơi nước - việc bù tổn thất, chương 6: khử khí và thiết bị cấp nước, chương 7: đặc tính năng lượng của các thiết bị và chế độ làm việc thay đổi của chúng, chương 8: sơ đồ nhiệt nguyên lí và sơ đồ nhiệt chi tiết của nhà máy nhiệt...

   171 p vimaru 30/11/2021 13 0

 • Giáo trình Truyền động điện (Tái bản lần thứ 5): Phần 1

  Giáo trình Truyền động điện (Tái bản lần thứ 5): Phần 1

  Giáo trình Truyền động gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung: Những khái niệm cơ bản về truyền động điện, đặc tính cơ của động cơ điện, điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều, điều chỉnh tốc độ truyền động điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   158 p vimaru 30/11/2021 5 0

 • Giáo trình Truyền động điện (Tái bản lần thứ 5): Phần 2

  Giáo trình Truyền động điện (Tái bản lần thứ 5): Phần 2

  Giáo trình Truyền động điện (Tái bản lần thứ 5): Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ, điều chỉnh tốc độ động cơ đồng bộ, chọn công suất động cơ điện cho truyền động. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

   155 p vimaru 30/11/2021 5 0

 • Giáo trình Vật liệu làm khuôn (Dùng cho đào tạo đại học chuyên ngành Đúc - Nhiệt luyện): Phần 1

  Giáo trình Vật liệu làm khuôn (Dùng cho đào tạo đại học chuyên ngành Đúc - Nhiệt luyện): Phần 1

  Giáo trình Vật liệu làm khuôn (Dùng cho đào tạo đại học chuyên ngành Đúc - Nhiệt luyện): Phần 1 cung cấp những kiến thức cơ bản về vật liệu làm khuôn như: Cơ sở hóa lý của lý thuyết về các tính chất của vật liệu làm khuôn, cát làm khuôn, chất dính, vật liệu phụ làm khuôn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p vimaru 30/11/2021 6 0

 • Giáo trình Vật liệu làm khuôn (Dùng cho đào tạo đại học chuyên ngành Đúc - Nhiệt luyện): Phần 2

  Giáo trình Vật liệu làm khuôn (Dùng cho đào tạo đại học chuyên ngành Đúc - Nhiệt luyện): Phần 2

  Giáo trình Vật liệu làm khuôn (Dùng cho đào tạo đại học chuyên ngành Đúc - Nhiệt luyện): Phần 2 cung cấp những kiến thức về hỗn hợp làm khuôn, chất sơn khuôn, vữa trát, keo dán và chất rắc. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

   51 p vimaru 30/11/2021 6 0

 • Ebook Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt: Phần 1

  Ebook Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt: Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt" là một phần quan trọng giúp sinh viên trong quá trình học tập các môn học nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt thuận lợi hơn. Cấu trúc cuốn sách gồm có 2 phần với 12 chương, phần 1 là phần nhiệt động lực học kỹ thuật gồm 8 chương với những nội dung sau: Các thông số...

   178 p vimaru 30/11/2021 6 0

 • Ebook Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt: Phần 2

  Ebook Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt: Phần 2

  Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt - Phần 2: Truyền nhiệt gồm có 4 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 9 dẫn nhiệt, chương 10 tỏa nhiệt đối lưu, chương 11 trao đổi nhiệt bức xạ, chương 12 truyền nhiệt và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

   262 p vimaru 30/11/2021 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số