• Giáo trình Kinh tế bảo hiểm: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế bảo hiểm: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế bảo hiểm gồm có 10 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 5 chương với những nội dung chính như sau: Các loại hình bảo hiểm trong nền kinh tế thị trường; đối tượng, nhiệm vụ và nội dung nghiên cứu của kinh tế bảo hiểm; một số vấn đề cơ bản của bảo hiểm xã hội; hệ thống chế độ bảo hiểm xã hội; quỹ bảo...

   133 p vimaru 30/05/2022 11 0

 • Giáo trình Kinh tế bảo hiểm: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế bảo hiểm: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế bảo hiểm: Phần 2 gồm có 5 chương với những nội dung chính như sau: Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường; tổ chức công đoàn với việc xây dựng và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội; lý luận chung về bảo hiểm thương mại; bảo hiểm nhân thọ.

   175 p vimaru 30/05/2022 13 0

 • Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép: Phần 1

  Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép: Phần 1

  Phần 1 của "Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép" có nội dung gồm 3 chương trình bày về: tổng quan nhà cao tầng; các hệ kết cấu chịu lực nhà cao tầng; tải trọng tác động lên nhà cao tầng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   116 p vimaru 30/05/2022 9 0

 • Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép: Phần 2

  Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép" gồm các chương còn lại với nội dung về: tính toán kết cấu nhà cao tầng; kiểm tra sự làm việc của nhà cao tầng; nguyên tắc kiểm tra bền và cấu tạo kết cấu chịu lực;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   115 p vimaru 30/05/2022 11 0

 • Bài giảng Bê tông cốt thép 1 - ThS. Nguyễn Hữu Anh Tuấn

  Bài giảng Bê tông cốt thép 1 - ThS. Nguyễn Hữu Anh Tuấn

  Bài giảng Bê tông cốt thép 1 - ThS. Nguyễn Hữu Anh Tuấn cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm chung; tính chất cơ lý của vật liệu; nguyên lý tính toán và cấu tạo; cấu kiện chịu uốn; kết cấu sàn; cấu kiến chịu uốn - xoắn; cấu kiện chịu nén và cấu kiện chịu kéo;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   135 p vimaru 30/05/2022 13 0

 • Bài giảng Bê tông cốt thép ứng lực trước

  Bài giảng Bê tông cốt thép ứng lực trước

  Bài giảng Bê tông cốt thép ứng lực trước cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về bê tông cốt thép ứng lực trước; vật liệu và cấu tạo; các chỉ dẫn tính toán cơ bản; các phương pháp tính toán sàn bê tông ứng lực trước; thí dụ tính toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p vimaru 30/05/2022 14 0

 • Giáo trình Cơ học kết cấu 2 - Trần Xuân Minh

  Giáo trình Cơ học kết cấu 2 - Trần Xuân Minh

  Giáo trình Cơ học kết cấu 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực; Phương pháp chuyển vị; Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp đúng dần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   98 p vimaru 30/05/2022 16 0

 • Giáo trình Công nghệ khoan dầu khí: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ khoan dầu khí: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Công nghệ khoan dầu khí" sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn các thông tin về choòng khoan, cột cần khoan, cấu trúc và gia cố thành giếng khoan, phương pháp lựa chọn và loại bỏ choòng khoan một cách hiệu quả,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình.

   89 p vimaru 30/05/2022 14 0

 • Giáo trình Công nghệ khoan dầu khí: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ khoan dầu khí: Phần 1

  Phần 1 của "Giáo trình Công nghệ khoan dầu khí" giới thiệu đến bạn các kiến thức về thiết bị khoan, hệ thống tuần hoàn, thiết bị trám xi măng giếng khoan, công trình phụ cận, trạm thí nghiệm và kiểm định chất lượng dung dịch,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình.

   81 p vimaru 30/05/2022 10 0

 • Ebook Audio & video số: Phần 2

  Ebook Audio & video số: Phần 2

  Ebook Audio & video số: Phần 2 trình bày những nội dung về camera ghi hình; truyền dẫn số; xử lý tín hiệu số; nén dữ liệu; hiển thị video; ghi số; những nguyên lý cơ bản về ghi từ; ghi băng từ bằng thiết bị số; hệ thống ghi quang; hệ thống sản xuất hậu kỳ; kỹ xảo video; mô hình khai thác các dòng thiết bị số; multimedia số; phân phối multimedia;......

   171 p vimaru 20/04/2022 24 0

 • Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin - Lê Phúc

  Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin - Lê Phúc

  Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin nhắm đến đối tượng sinh viên là những người vừa học vừa làm, do đó các vấn đề bảo mật thực tế trên mạng được quan tâm nhiều hơn là các cơ sở lý thuyết. Các chuyên đề về mật mã cũng được trình bày đơn giản theo cách nhìn của người sử dụng, không quá chuyên sâu về cơ sở toán học, do đó, nếu...

   137 p vimaru 20/04/2022 15 0

 • Giáo trình Khai thác, lắp đặt hệ thống Radio Trunking Elettra

  Giáo trình Khai thác, lắp đặt hệ thống Radio Trunking Elettra

  "Giáo trình Khai thác, lắp đặt hệ thống Radio Trunking Elettra" gồm 10 chương với các nội dung khái niệm về thông tin vô tuyến điện dùng riêng và Radio Trunking; các hệ thống Radio Trunking; Radio Trunking chuẩn Tetra; các thiết bị trong hệ thống Tetra; trạm gốc vô tuyến Tetra BS-T2; hệ thống quản lý mạng NMS; tổng quan về bàn điều phối của hệ thống Elettra;...

   307 p vimaru 20/04/2022 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số