• Bài giảng Hệ thống nhúng (2019): Phần 1

  Bài giảng Hệ thống nhúng (2019): Phần 1

  Bài giảng Hệ thống nhúng (2019): Phần 1 có nội dung trình bày giới thiệu chung về hệ thống nhúng (Embedded system); các đặc điểm hệ thống nhúng; một số kiến trúc phần mềm hệ thống nhúng; các thành phần phần cứng và thành phần phần mềm của hệ thống; hệ điều hành thời gian thực dùng cho các hệ thống nhúng; thiết kế và cài đặt các hệ thống...

   132 p vimaru 24/10/2022 13 1

 • Bài giảng Hệ thống nhúng (2019): Phần 2

  Bài giảng Hệ thống nhúng (2019): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Hệ thống nhúng (2019): Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về phát triển hệ thống nhúng dựa trên hệ vi xử lý nhúng; kiến trúc của hệ vi xử lý nhúng ARM; giới thiệu về dòng vi xử lý ARM Cortex và ARM Cortex M3; thiết lập hệ điều hành nhúng trên nền ARM; lập trình điều chế độ rộng xung - PWM (Pulse-width modulation);......

   145 p vimaru 24/10/2022 6 0

 • Bài giảng Thiết bị ngoại vi và kĩ thuật ghép nối: Phần 1

  Bài giảng Thiết bị ngoại vi và kĩ thuật ghép nối: Phần 1

  "Bài giảng Thiết bị ngoại vi và kĩ thuật ghép nối: Phần 1" có nội dung trình bày về cơ sở ghép nối thiết bị ngoại vi; thủ tục trao đổi dữ liệu; xử lý ngắt của nhiều thiết bị ngoại vi; vi mạch xử lý ngắt; ghép nối qua cổng song song; các lệnh vào/ra dữ liệu; khối ghép nối son song đơn giản; ghép nối song song điều khiển bằng chương trình;......

   47 p vimaru 24/10/2022 5 0

 • Bài giảng Thiết bị ngoại vi và kĩ thuật ghép nối: Phần 2

  Bài giảng Thiết bị ngoại vi và kĩ thuật ghép nối: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Thiết bị ngoại vi và kĩ thuật ghép nối: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về ghép nối qua cổng nối tiếp; giới thiệu chung về trao đổi dữ liệu nối tiếp; lập trình cho cổng RS-232; ghép nối số - tương tự, tương tự - số; bộ biến đổi số-tương tự (DAC); ghép nối bộ biến đổi D/A với máy tính; lập trình...

   54 p vimaru 24/10/2022 5 0

 • Bài giảng Thiết kế hệ thống VLSI: Phần 1

  Bài giảng Thiết kế hệ thống VLSI: Phần 1

  "Bài giảng Thiết kế hệ thống VLSI: Phần 1" có nội dung trình bày giới thiệu về hệ thống VLSI; các kỹ thuật thực hiện và cài đặt ràng buộc trong layout mạch CMOS; các ràng buộc trong thiết kế layout; thiết kế lo-gic và mạch CMOS; cấu trúc lo-gic CMOS; thiết kế điện và vật lý các cổng lo-gic;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   98 p vimaru 24/10/2022 8 0

 • Bài giảng Thiết kế hệ thống VLSI: Phần 2

  Bài giảng Thiết kế hệ thống VLSI: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Thiết kế hệ thống VLSI: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về thiết kế các hệ thống con CMOS; các phương pháp thiết kế hệ thống VLSI; đường dữ liệu - Data paths; bộ cộng và các hàm liên quan; bộ đếm nhị phân; bộ nhân; bộ ghi dịch; bộ nhớ; thiết kế cấu trúc và testing; hệ thống layout;... Mời các bạn cùng...

   73 p vimaru 24/10/2022 6 0

 • Giáo trình Chẩn đoán kỹ thuật - Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

  Giáo trình Chẩn đoán kỹ thuật - Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

  Giáo trình Chẩn đoán kỹ thuật gồm có 5 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 - Lý thuyết cơ bản về chẩn đoán kỹ thuật, Chương 2 - Một số dạng mô hình hệ thống chẩn đoán kỹ thuật, Chương 3 - Một số mô hình nhận dạng sử dụng trong chẩn đoán kỹ thuật, Chương 4 - Mạng nơron nhân tạo và một số ứng dụng trong chẩn đoán kỹ thuật,...

   74 p vimaru 27/08/2022 31 1

 • Giáo trình Định vị toàn cầu GPS - PGS.TS Phạm Văn Chuyên

  Giáo trình Định vị toàn cầu GPS - PGS.TS Phạm Văn Chuyên

  Giáo trình "Định vị toàn cầu GPS" cung cấp cho học viên những kiến thức về: ưu điểm của công nghệ định vị toàn cầu GPS; dụng cụ đo trong định vị toàn cầu GPS; nguyên lý đo trong định vị toàn cầu GPS; các phương pháp đo GPS; tín hiệu sóng vô tuyến điện của vệ tinh; các nguồn sai số trong đo đạc định vị toàn cầu GPS;... Mời các bạn cùng tham...

   32 p vimaru 27/08/2022 31 0

 • Giáo trình thực hành CAD-CAM: Thiết kế cơ khí điện tử và mô phỏng - Mastercam dành cho người tự học: Phần 1

  Giáo trình thực hành CAD-CAM: Thiết kế cơ khí điện tử và mô phỏng - Mastercam dành cho người tự học: Phần 1

  Phần 1 giáo trình thực hành CAD-CAM: Thiết kế cơ khí điện tử và mô phỏng - Mastercam dành cho người tự học trình bày các nội dung: Giới thiệu và cài đặt Mastercam X4, tổng quan về máy phay, vẽ khối trụ, vẽ và gia công chi tiết đơn giản, vẽ khuôn, gia công khuôn, vẽ tấm đệm, giá công tấm đệm, vẽ và gia công khối trục. Mời các bạn cùng tham khảo...

   176 p vimaru 22/07/2022 86 4

 • Giáo trình thực hành CAD-CAM: Thiết kế cơ khí điện tử và mô phỏng - Mastercam dành cho người tự học: Phần 2

  Giáo trình thực hành CAD-CAM: Thiết kế cơ khí điện tử và mô phỏng - Mastercam dành cho người tự học: Phần 2

  Phần 2 giáo trình thực hành CAD-CAM: Thiết kế cơ khí điện tử và mô phỏng - Mastercam dành cho người tự học trình bày các nội dung: Giới thiệu về Mastercam X5, gia công chi tiết đơn giản với Mastercam X5, gia công chi tiết dạng càng, gia công nắp kẹp, gia công tay quay, gia công khối 3D. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   144 p vimaru 22/07/2022 69 3

 • Giáo trình Kỹ thuật chế tạo 2: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật chế tạo 2: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kỹ thuật chế tạo 2" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổng quan về quá trình sản xuất và quá trình chế tạo, lý thuyết gia công cắt gọt kim loại, công nghệ dụng cụ cắt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p vimaru 22/07/2022 87 0

 • Giáo trình Kỹ thuật chế tạo 2: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật chế tạo 2: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Kỹ thuật chế tạo 2" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Các phương pháp gia công tạo bề mặt chi tiết dạng tròn xoay, các phương pháp gia công bề mặt dạng không tròn xoay, quá trình gia công bằng hạt mài, kinh tế và tính công nghệ của chi tiết khi gia công cắt gọt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   80 p vimaru 22/07/2022 61 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số