• Recommendations to enhance exported activities of Tien Phong Plastic Join Stock Company in New Zealand market

  Recommendations to enhance exported activities of Tien Phong Plastic Join Stock Company in New Zealand market

  The author understands the situation of exported activities results in New Zealand from which evaluate that results then provide recommendations to enhance the export activities in New Zealand market.

   10 p vimaru 09/05/2016 146 1

 • Recommendations to improve LCL freight forwarding services at Duyen Hai Road Transport Co., ltd

  Recommendations to improve LCL freight forwarding services at Duyen Hai Road Transport Co., ltd

  Besides learning about Duyen Hai Road Transport Co., ltd, the research object of this dissertation is to clarify the cargo forwarding activities, the reality or current status of LCL cargoes activities at Duyen Hai Road Transport Co., ltd. From these activities to point out the advantages and disadvantages, the difficulties, strength and limitations of the company with LCL cargoes activities, and in the last part solutions and recommendations...

   10 p vimaru 09/05/2016 303 1

 • Recommendations to enhance Human Resources Recruitment process at Vietnam Ocean Shipping Joint-Stock Company (VOSCO)

  Recommendations to enhance Human Resources Recruitment process at Vietnam Ocean Shipping Joint-Stock Company (VOSCO)

  This dissertation with topic “Recommendations to enhance human resources recruitment process at Vietnam Ocean Shipping Joint-stock Company (VOSCO) examines the concept of definition of human resources and how important of human resources recruitment process to the Company.

   10 p vimaru 09/05/2016 369 1

 • 59-Fuel Oil Filter Type FM 152DE

  59-Fuel Oil Filter Type FM 152DE

  Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 17500T.General information; Function description; Operation; Trouble shooting; Technical data and drawings,...Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02601)

   11 p vimaru 11/01/2016 189 1

 • Diesel engine combustion simulator comlex IEM-MEDUSA Operation Instruction

  Diesel engine combustion simulator comlex IEM-MEDUSA Operation Instruction

  Diesel engine combustion simulator comlex IEM-MEDUSA Operation Instruction sau đây giới thiệu động cơ Diesel mô phỏng quá trình đốt cháy comlex IEM-Medusa Operation. Tham khảo nội dung tài liệu để bổ sung bổ sung các kiến thức hữu ích cho bản thân, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   7 p vimaru 16/12/2014 566 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số