• Effect of fly ash content on the compressive strengthdevelopment of concrete

    Effect of fly ash content on the compressive strengthdevelopment of concrete

    Mục đích của nghiên cứu này là thay thế một phần xi măng bởi tro bay, một dạng phế thải của nhà máy nhiệt điện. Sự ảnh hưởng của hàm lượng tro bay lên sự phát triển cường độ chịu nén của bê tông được nghiên cứu trong bài báo này. Ba hỗn hợp bê tông thiết kế với 10%, 20% và 30% xi măng được thay thế bởi tro bay so sánh với hỗn hợp bê...

     6 p vimaru 30/06/2019 2388 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru