• Bài giảng Công trình thủy: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy - Chương 4: Đập dâng nước" trình bày nhiệm vụ đập dâng nước, các loại đập dâng nước, vật thoát nước, tính toán và thiết kế công trình đập dâng nước, đập đất đá hỗn hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p vimaru 28/11/2022 0 0

 • Bài giảng Công trình thủy: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy - Chương 1: Tổng quan về tài nguyên nước Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về thiết kế công trình thủy, thực hành ứng dụng các kiến thức cơ bản với các phần mềm phổ biến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p vimaru 28/11/2022 0 0

 • Bài giảng Công trình thủy: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy - Chương 2: Cơ sở kỹ thuật thiết kế công trình thủy lợi" cung cấp cho người học các kiến thức về bốn giai đoạn thực hiện dự án bao gồm: Khảo sát, thiết kế, thi công, quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vimaru 28/11/2022 0 0

 • Bài giảng Công trình thủy: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy - Chương 3: Hồ chứa nước" trình bày nhiệm vụ của hồ chứa nước, các loại hồ chứa nước trên thế giới, các định nghĩa và tính toán thiết kế hồ chứa nước, lũ tam giác, tính dung tích hồ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p vimaru 28/11/2022 0 0

 • Bài giảng Công trình thủy: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy - Chương 6: Công trình dẫn nước" cung cấp cho người học các kiến thức về nhiệm vụ của công trình dẫn nước, kênh dẫn nước, thiết kế kênh thoát nước, thiết kế công trình dẫn nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p vimaru 28/11/2022 0 0

 • Bài giảng Công trình thủy: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy - Chương 5: Công trình tháo lũ" trình bày nhiệm vụ của đập tháo lũ, kết cấu của đập tháo lũ, xác định kích thước công trình tháo lũ, tính toán thủy lực, máng tràn ngang,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p vimaru 28/11/2022 1 0

 • Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Mạng lưới cấp thoát nước - Chương 6: Quy hoạch mạng lưới thoát nước" cung cấp cho người học các kiến thức về nguyên tắc quy hoạch và các sơ đồ thoát nước cơ bản. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   15 p vimaru 28/11/2022 0 0

 • Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Mạng lưới cấp thoát nước - Chương 2: Quản lý cung cầu trong cấp nước" cung cấp cho người học các kiến thức về tính toán và dự báo dân số, dự báo nhu cầu sử dụng nước, quản lý cầu trong hệ thống cấp nước,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p vimaru 28/11/2022 0 0

 • Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Mạng lưới cấp thoát nước - Chương 5: Nước va trong mạng lưới cấp nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu hiện tượng, cơ sở lý thuyết, phương pháp tính giá trị áp suất trong hiện tượng nước va. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p vimaru 28/11/2022 0 0

 • Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Mạng lưới cấp thoát nước - Chương 3: Mô hình hóa về thiết kế hệ thống cấp thoát nước" trình bày mô hình hóa hệ thống cấp thoát nước, lý thuyết lập mô hình, mô phỏng hệ thống cấp nước, mô phỏng hệ thống với phần mềm Epanet. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p vimaru 28/11/2022 0 0

 • Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Mạng lưới cấp thoát nước - Chương 1: Chất lượng, hình thức phân phối nước và thiết bị" cung cấp cho người học các kiến thức về chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước, đánh giá chất lượng nguồn nước, hệ thống phân phối nước và thiết bị,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vimaru 28/11/2022 0 0

 • Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Mạng lưới cấp thoát nước - Chương 4: Phân tích mạng lưới cấp nước" được biên soạn nhằm mục đích giúp sinh viên hiểu bản chất vật lý dự làm việc đồng thời một hệ thống gồm nhiều loại công trình, xác định nguồn cấp nước của các nguồn khác nhau trong hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p vimaru 28/11/2022 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số