• Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 1 - Lê Qúy Đức

  Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 1 - Lê Qúy Đức

  Bài giảng "Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 1 - Gia công tinh bằng biến dạng dẻo" được biên soạn với các nội dung chính sau: Bản chất; Đặc điểm gia công tinh bằng biến dạng dẻo; Chất lượng đạt được sau gia công; Dụng cụ dùng để gia công. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   24 p vimaru 21/03/2023 2 0

 • Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 2 - Lê Qúy Đức

  Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 2 - Lê Qúy Đức

  Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 2 - Phương pháp gia công bằng điện vật lý và điện hóa học" được biên soạn với các nội dung chính sau: Đặc điểm chung; Gia công kim loại bằng phương pháp tia lửa điện; Gia công kim loại bằng laze; Gia công bằng siêu âm; Gia công kim loại bằng điện hóa; Gia công kim loại bằng phương pháp phối hợp. Mời các bạn...

   39 p vimaru 21/03/2023 2 0

 • Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 4 - Lê Qúy Đức

  Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 4 - Lê Qúy Đức

  Bài giảng "Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 4 - Tiêu chuẩn hóa quá trình công nghệ" được biên soạn với các nội dung chính sau: Phương hướng chuẩn bị công nghệ hiện nay; Biện pháp cơ bản rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu qủa khi chuẩn bị công nghệ; Quá trình công nghệ tiêu chuẩn; Phân loại đối tượng sản xuất;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   30 p vimaru 21/03/2023 2 0

 • Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 3 - Lê Qúy Đức

  Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 3 - Lê Qúy Đức

  Bài giảng "Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 3 - Thiết kế quy trình công nghệ gia công" được biên soạn với các nội dung chính sau: Ý nghĩa của chuẩn bị sản xuất; Phương pháp thiết kế: kiểm tra tính công nghệ trong kết cấu, xác định lượng dư và phương pháp tạo phôi, xác định trình tự gia công hợp lý, thiết kế nguyên công, so sánh phương án công...

   53 p vimaru 21/03/2023 3 0

 • Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 5 - Lê Qúy Đức

  Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 5 - Lê Qúy Đức

  Bài giảng "Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 5 - Gia công chi tiết dạng hộp" được biên soạn với các nội dung chính sau: Đặc điểm của các chi tiết dạng hộp; Những yêu cầu kỹ thuật chủ yếu khi chế tạo; Tính công nghệ trong kết cấu; Vật liệu và phôi chế tạo;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   53 p vimaru 21/03/2023 2 0

 • Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 6 - Lê Qúy Đức

  Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 6 - Lê Qúy Đức

  Bài giảng "Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 6 - Gia công răng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Phân loại bánh răng; Độ chính xác; Vật liệu chế tạo; Phôi làm bánh răng; Nhiệt luyện; Yêu cầu kỹ thuật; Tính công nghệ trong kết cấu; Chuẩn định vị khi gia công; Tiến trình công nghệ; Các phương pháp cắt răng; Phương pháp bao hình. Mời các bạn...

   110 p vimaru 21/03/2023 1 0

 • Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 7 - Lê Qúy Đức

  Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 7 - Lê Qúy Đức

  Bài giảng "Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 7 - Thiết kế quá trình công nghệ lắp ráp" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm về lắp ráp; Các phương pháp đảm bảo độ chính xác lắp ráp; Các hình thức tổ chức lắp ráp; Thiết kế quá trình công nghệ lắp ráp;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   35 p vimaru 21/03/2023 3 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 2 - Trần Thanh Ngọc

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 2 - Trần Thanh Ngọc

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 2 Vẽ hình học được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày và thực hiện được các phép dựng hình và vẽ hình học cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p vimaru 21/03/2023 2 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 5 - Trần Thanh Ngọc

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 5 - Trần Thanh Ngọc

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 5 Quy ước vẽ các chi tiết thông dụng được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được các quy ước khi vẽ các chi tiết có ren, bánh răng, lò xo; vẽ được các chi tiết có ren, bánh răng, lò xo đúng quy ước. Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p vimaru 21/03/2023 3 1

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 3 - Trần Thanh Ngọc

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 3 - Trần Thanh Ngọc

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 3 Hình chiếu vuông góc được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được khái niệm về các phép chiếu; dựng được hình chiếu vuông góc của các khối hình học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p vimaru 21/03/2023 2 1

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 1 - Trần Thanh Ngọc

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 1 - Trần Thanh Ngọc

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 1 Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được tiêu chuẩn bản vẽ về khung tên, khung bản vẽ, chữ viết; hiểu và vận dụng được các loại đường nét vẽ trong bản vẽ kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p vimaru 21/03/2023 2 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 4 - Trần Thanh Ngọc

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 4 - Trần Thanh Ngọc

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 4 Quy ước vẽ các mối ghép được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được các quy ước khi vẽ các mối ghép ren, then, đinh tán, hàn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p vimaru 21/03/2023 3 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số