• Giáo trình Xây dựng công trình ngầm 2

  Giáo trình Xây dựng công trình ngầm 2

  Giáo trình Xây dựng công trình ngầm 2 có kết cấu gồm ... chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng quan xây dựng hầm; thi công công trình ngầm bằng phương pháp lộ thiên; thi công công trình ngầm tiết diện lớn và cực lớn bằng phương pháp ngầm; thi công hầm bằng máy; thi công hầm bằng phương pháp hạ dần và thả chìm;... Mời các bạn...

   178 p vimaru 28/11/2022 11 0

 • Giáo trình Xây dựng công trình ngầm 1: Phần 2

  Giáo trình Xây dựng công trình ngầm 1: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Xây dựng công trình ngầm 1" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: thi công công trình ngầm tiết diện nhỏ; thi công công trình ngầm trong đất đá rắn đồng nhất; đào các hầm trạm và ngã ba; đào hầm trong đất đá mềm đồng nhất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   132 p vimaru 28/11/2022 13 0

 • Giáo trình Xây dựng công trình ngầm 1: Phần 1

  Giáo trình Xây dựng công trình ngầm 1: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Xây dựng công trình ngầm 1" cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát công tác xây dựng các công trình ngầm; kết cấu chống giữ công trình ngầm; kết cấu chống bằng bê tông, bê tông cốt thép liền khối;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   109 p vimaru 28/11/2022 14 0

 • Giáo trình Quy hoạch và thiết kế cấu tạo công trình ngầm: Phần 2

  Giáo trình Quy hoạch và thiết kế cấu tạo công trình ngầm: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Quy hoạch và thiết kế cấu tạo công trình ngầm" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: thiết kế quy hoạch cấu tạo hầm trạm trong sân giếng; thiết kế quy hoạch đường hầm đường sắt; thiết kế quy hoạch đường hầm ô tô; thiết kế quy hoạch hệ thống tàu điện ngầm thành phố;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   114 p vimaru 28/11/2022 13 0

 • Giáo trình Quy hoạch và thiết kế cấu tạo công trình ngầm: Phần 1

  Giáo trình Quy hoạch và thiết kế cấu tạo công trình ngầm: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Quy hoạch và thiết kế cấu tạo công trình ngầm" cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan về quy hoạch hệ thống công trình ngầm trong mỏ; thiết kế quy hoạch cấu tạo giếng đứng; thiết kế quy hoạch cấu tạo lò bằng và lò nghiêng; thiết kế quy hoạch cấu tạo sân giếng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   97 p vimaru 28/11/2022 11 0

 • Giáo trình Trắc địa xây dựng 2 - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

  Giáo trình Trắc địa xây dựng 2 - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

  Giáo trình "Trắc địa xây dựng 2 - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên" là tài liệu phục vụ cho sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng đang được đào tạo theo khung trình độ quốc gia Việt Nam thuộc bậc 6 với trình độ cử nhân có năng lực thực hành của các chuyên ngành: Địa kĩ thuật công trình và kỹ thuật môi trường; Kĩ thuật trắc địa và địa tin học; Kết cấu...

   139 p vimaru 28/11/2022 16 0

 • Giáo trình Trắc địa xây dựng 1 - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

  Giáo trình Trắc địa xây dựng 1 - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

  Giáo trình "Trắc địa xây dựng 1 - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên" có nội dung thời lượng 30 tiết viết về một số vấn đề cốt lõi của ngành Trắc địa cần thiết cho xây dựng công trình. Đối tượng phục vụ của tài liệu này là sinh viên ngành xây dựng đang được đào tạo theo khung trình độ quốc gia Việt Nam trình độ cử nhân, có năng lực thực hành....

   98 p vimaru 28/11/2022 14 0

 • Độ chính xác trắc địa cần thiết trong xây dựng - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

  Độ chính xác trắc địa cần thiết trong xây dựng - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

  Tài liệu "Độ chính xác trắc địa cần thiết trong xây dựng" cung cấp cho sinh viên những nội dung về: độ chính xác trắc đỊa cần thiết trong xây dựng; tính độ chính xác cần thiết trắc địa từ dung sai xây dựng; xác định độ chính xác trắc địa cần thiết theo nguyên tắc cân bằng ảnh hưởng; xác định độ chính xác trắc địa cần thiết theo...

   48 p vimaru 28/11/2022 9 0

 • Ebook Green infrastructure: Linking landscapes and communities - Part 2

  Ebook Green infrastructure: Linking landscapes and communities - Part 2

  In ebook Green infrastructure: Linking landscapes and communities - Part 2, you find clear explanations of: The implementation quilt: matching available resources to network needs; Management and stewardship; Building support for green infrastructure; Making it happen.

   169 p vimaru 28/11/2022 7 0

 • Ebook Green infrastructure: Linking landscapes and communities - Part 1

  Ebook Green infrastructure: Linking landscapes and communities - Part 1

  In ebook Green infrastructure: Linking landscapes and communities - Part 1, you find clear explanations of: Why green infrastructure? The green infrastructure approach : principles from past to present; The benefits of a green infrastructure approach; Where do we begin? The basics of network design.

   155 p vimaru 28/11/2022 6 0

 • Ebook Những tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng công trình giao thông nông thôn, miền núi: Phần 2

  Ebook Những tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng công trình giao thông nông thôn, miền núi: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu một số tấm gương hiến đất làm đường điển hình như chiến công của 4 lão nông trên dòng sông bến hải, ông Sáu giao thông ở làng Cà Ná, phong trào hiến đất của phụ nữ Hồng Minh.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   147 p vimaru 28/11/2022 8 0

 • Ebook Những tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng công trình giao thông nông thôn, miền núi: Phần 1

  Ebook Những tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng công trình giao thông nông thôn, miền núi: Phần 1

  Cuốn sách là tập hợp các bài viết về phát hiện, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia xây dựng, bảo vệ công trình giao thông. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách ngay sau đây.

   112 p vimaru 28/11/2022 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số