• Luận án tiến sĩ tiếng Trung

  Luận án tiến sĩ tiếng Trung

  Luận án tiến sĩ tiếng Trung. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.

   15 p vimaru 16/08/2016 2701 36

 • Ebook Winning in China - Business Chinese basic 2 (商务汉语系列教程 – 基础篇2): Part 2

  Ebook Winning in China - Business Chinese basic 2 (商务汉语系列教程 – 基础篇2): Part 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Winning in China - Business Chinese basic 2 (商务汉语系列教程 – 基础篇2)" tiếp tục cung cấp tới bạn đọc các bài khóa luyện giao tiếp mẫu câu trong thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   107 p vimaru 25/07/2023 31 0

 • Ebook Winning in China - Business Chinese basic 2 (商务汉语系列教程 – 基础篇2): Part 1

  Ebook Winning in China - Business Chinese basic 2 (商务汉语系列教程 – 基础篇2): Part 1

  Cuốn "Winning in China - Business Chinese basic 2 (商务汉语系列教程 – 基础篇2)" nhằm giúp nâng cao và phát triển thêm các mẫu câu trong đàm phán giao tiếp thương mại tiếp nối từ quyển cơ bản 1. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách tại đây!

   75 p vimaru 25/07/2023 35 0

 • Ebook Winning in China - Business Chinese intermediate (商务汉语系列教程 – 提高篇): Part 2

  Ebook Winning in China - Business Chinese intermediate (商务汉语系列教程 – 提高篇): Part 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Winning in China - Business Chinese intermediate (商务汉语系列教程 – 提高篇)" tiếp tục cung cấp tới bạn đọc các bài khóa, từ vựng, ngữ pháp, luyện giao tiếp mẫu câu trong thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   165 p vimaru 25/07/2023 32 0

 • Ebook Winning in China - Business Chinese intermediate (商务汉语系列教程 – 提高篇): Part 1

  Ebook Winning in China - Business Chinese intermediate (商务汉语系列教程 – 提高篇): Part 1

  Cuốn sách "Winning in China - Business Chinese intermediate (商务汉语系列教程 – 提高篇)" là giáo trình nâng cao giúp bạn phát triển thêm nhiều từ vựng, mẫu câu giao tiếp hằng ngày trong công việc sau khi học xong 3 quyển giáo trình cơ bản. Giáo trình được xuất bản tại Đại Học Ngôn Ngữ Bắc Kinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách tại...

   132 p vimaru 25/07/2023 30 0

 • Ebook Winning in China - Business Chinese basic 3 (商务汉语系列教程 – 基础篇3): Part 2

  Ebook Winning in China - Business Chinese basic 3 (商务汉语系列教程 – 基础篇3): Part 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Winning in China - Business Chinese basic 3 (商务汉语系列教程 – 基础篇3)" tiếp tục cung cấp tới bạn đọc các bài khóa, từ vựng, ngữ pháp, luyện giao tiếp mẫu câu trong thương mại. Hi vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu hữu ích dành cho cả người học và người dạy.

   93 p vimaru 25/07/2023 42 0

 • Ebook Winning in China - Business Chinese basic 3 (商务汉语系列教程 – 基础篇3): Part 1

  Ebook Winning in China - Business Chinese basic 3 (商务汉语系列教程 – 基础篇3): Part 1

  Cuốn sách "Winning in China - Business Chinese basic 3 (商务汉语系列教程 – 基础篇3)" sẽ cung cấp cho bạn nhiều từ vựng và những mẫu câu về giao tiếp đàm thoại trong thương mại, giúp bạn nâng cao khả năng giao tiếp trở nên thành thạo hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 1 cuốn sách tại đây.

   90 p vimaru 25/07/2023 31 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru