• Giáo trình Xếp dỡ hoàn chỉnh - ĐH Hàng hải

  Giáo trình Xếp dỡ hoàn chỉnh - ĐH Hàng hải

  Cùng tìm hiểu nội dung kiến thức trình bày trong giáo trình Xếp dỡ hoàn chỉnh thông qua các chương học sau: chương 1 hàng hóa trong vận tải biển, chương 2 phương thức vận chuyền một loại hàng trong vận tải biển, chương 3 sơ đồ xếp hàng tàu hàng khô, chương 4 vận chuyển hàng rời, chương 5 vận chuyển hàng nguy hiểm.

   128 p vimaru 29/11/2014 11060 121

 • Giáo trình đào tạo thuyền trưởng hạng ba môn Hàng hải và thiết bị hàng hải - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

  Giáo trình đào tạo thuyền trưởng hạng ba môn Hàng hải và thiết bị hàng hải - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

  "Giáo trình đào tạo thuyền trưởng hạng ba môn Hàng hải và thiết bị hàng hải" hay "Giáo trình hàng hải và thiết bị hàng hải" do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức biên soạn gồm 3 chương, Chương I: Địa văn - Chương II: Thiết bị hàng hải - Chương III: Thao tác hải đồ.

   50 p vimaru 31/03/2015 2645 119

 • Giáo trình Điều khiển tàu trong các trường hợp thông thường - MĐ03: Điều khiển tàu cá

  Giáo trình Điều khiển tàu trong các trường hợp thông thường - MĐ03: Điều khiển tàu cá

  Giáo trình “Điều khiển tàu trong các trường hợp thông thường” giúp người học tiếp cận với kiến thức và kỹ năng cơ bản khi: điều khiển tàu theo la bàn, chập tiêu, phương vị; điều khiển tàu cập cầu, rời cầu, cập phao, rời phao, thả neo, thu neo.

   82 p vimaru 21/12/2016 3753 118

 • Giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện thuỷ nội địa đi ven biển

  Giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện thuỷ nội địa đi ven biển

  “Giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện thuỷ nội địa đi ven biển” với các nội dung: Hàng hải học, pháp luật hàng hải Việt Nam, điều động tàu. Đây là tài liệu cần thiết cho cán bộ, giáo viên và học viên nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

   92 p vimaru 25/06/2015 3459 115

 • Giáo trình Xếp dở và bảo quản hàng hóa: Phần 2

  Giáo trình Xếp dở và bảo quản hàng hóa: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 cuốn "Giáo trình Xếp dở và bảo quản hàng hóa" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để nắm bắt một số thông tin cơ bản về sơ đồ xếp hàng tàu hàng khô; vận chuyển hàng rời; vận chuyển hàng nguy hiểm. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   98 p vimaru 26/03/2016 4158 115

 • Giáo trình An toàn lao động hàng hải - CĐ Nghề duyên hải

  Giáo trình An toàn lao động hàng hải - CĐ Nghề duyên hải

  Cùng nắm kiến thức trong giáo trình "An toàn lao động hàng hải" thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài sau: bài 1 an ninh, an toàn và quản lý nhân sự trên tàu, bài 2 trực ca và bảo đảm an toàn khi tàu đang hành trình, bài 3 nhiệm vụ của thủy thủy và sỹ quang boong, bài 4 bộ luật ISM, ISPS và hệ thống quản lý an toàn SMS, bài 5 kế hoạch an ninh trên tàu biển.

   59 p vimaru 18/08/2014 5433 114

 • Giáo trình Bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp - MĐ07: Máy trưởng tàu cá hạng 4

  Giáo trình Bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp - MĐ07: Máy trưởng tàu cá hạng 4

  Giáo trình Bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp này nhằm trang bị cho máy trưởng, thợ máy những kiến thức và kỹ năng cơ bản đế bảo dưỡng và vệ sinh thiết bị nhằm nâng cao tính năng của động cơ, tăng tuổi thọ và giảm thiều các sự cố xảy ra đối với máy chính. Đây là mô đun số 7 trong chương trình đào tạo sơ cấp nghề "Máy trưởng tàu cá hạng...

   79 p vimaru 28/02/2015 2197 113

 • Giáo trình đào tạo máy trưởng hạng ba môn Thực hành hàn - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

  Giáo trình đào tạo máy trưởng hạng ba môn Thực hành hàn - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

  "Giáo trình đào tạo máy trưởng hạng ba môn Thực hành hàn" hay còn gọi là “Giáo trình thực hành hàn” do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức biên soạn gồm 4 chương, Chương 1: Kỹ thuật hàn - Chương 2: Thao tác hàn hồ quang tay - Chương 3: Hàn bằng - Chương 4: Hàn leo.

   33 p vimaru 31/03/2015 1865 112

 • Giáo trình Xếp dở và bảo quản hàng hóa: Phần 1

  Giáo trình Xếp dở và bảo quản hàng hóa: Phần 1

  Giáo trình Xếp dở và bảo quản hàng hóa: Phần 1 trang bị cho sinh viên các kiến thức về lĩnh vực tính toán ổn định, mớn nước và hiệu số mớn nước, sức bền thân tàu. Ngoài ra sinh viên còn được cung cấp những kiến thức cơ bản để có thể lập sơ đồ sắp xếp hàng hóa cũng như cách sử dụng các loại hồ sơ tàu phục vụ cho việc kiểm tra,...

   39 p vimaru 26/03/2016 5227 111

 • Giáo trình Công tác thuỷ thủ - MĐ01: Đánh bắt hải sản xa bờ bằng lưới kéo

  Giáo trình Công tác thuỷ thủ - MĐ01: Đánh bắt hải sản xa bờ bằng lưới kéo

  Giáo trình Công tác thuỷ thủ được phân bổ giảng dạy trong thời gian 100 giờ và bao gồm 6 bài: buộc tàu; lái tàu; thực hiện công tác thả, thu neo; thực hiện công tác chữa cháy, cứu thủng, vớt người rơi xuống biển; bảo quản tàu và vệ sinh tàu.

   106 p vimaru 21/12/2016 2395 110

 • Giáo trình Công nghệ khoan dầu khí: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ khoan dầu khí: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Công nghệ khoan dầu khí" sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn các thông tin về choòng khoan, cột cần khoan, cấu trúc và gia cố thành giếng khoan, phương pháp lựa chọn và loại bỏ choòng khoan một cách hiệu quả,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình.

   89 p vimaru 30/05/2022 483 108

 • Giáo trình đào tạo máy trưởng hạng ba môn An toàn cơ bản và bảo vệ môi trường - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

  Giáo trình đào tạo máy trưởng hạng ba môn An toàn cơ bản và bảo vệ môi trường - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

  Giáo trình đào tạo máy trưởng hạng ba môn An toàn cơ bản và bảo vệ môi trường (Giáo trình an toàn cơ bản và bảo vệ môi trường) do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức biên soạn nhằm giúp người học hiểu biết nội dung cơ bản các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường nói chung và môi trường đường thủy nội địa nói riêng; nắm...

   123 p vimaru 25/06/2015 2976 107

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru