Giới thiệu về CSDL sách điện tử IGI Global 2017

Thành lập năm 1988, tiền thân là Idea Group, Inc; IGI Global là một trong những nhà xuất bản hàng đầu thế giới, cung cấp các xuất bản phẩm chất lượng cao, cập nhật nhất về các lĩnh vực nghiên cứu về chủ để Kỹ thuật, Khoa học Vật lý & Tự nhiên và Công nghệ thông tin.

Thành lập năm 1988, tiền thân là Idea Group, Inc; IGI Global là một trong những nhà xuất bản hàng đầu thế giới, cung cấp các xuất bản phẩm chất lượng cao, cập nhật nhất về các lĩnh vực nghiên cứu về chủ để Kỹ thuật, Khoa học Vật lý & Tự nhiên và Công nghệ thông tin. Giao diện IGI Global’s Info Sci cung cấp dịch vụ tìm kiếm & truy cập tới hàng ngàn bài báo/ bài nghiên cứu toàn văn từ các tạp chí phản biện kín ở các chủ đề khác nhau.
CHỦ ĐỀ CHÍNH:

• Kỹ thuật cơ khí
• Thủy lực
• Kỹ thuật điện
• Giáo dục kỹ thuật
• Kỹ thuật môi trường
• Kỹ thuật Xây dựng
• Công nghệ thông tin
• Hạt nhân & Năng lượng
• Cơ khí
• Hàng hải
• Phát triển đô thị & khu vực
• Quản lý chuỗi cung ứng, vv

IGI

Tổng quan sản phẩm

Sản phẩm             :           CSDL Sách điện tử IGI Global 2017

Nhà xuất bản       :           IGI Global

Chủ đề                  :           Kỹ thuật, Kiến trúc, Môi trường

Số lượng               :           Truy cập tới 2000+ đầu sách và sở hữu vĩnh viễn

1 số đầu sách tương ứng

URL                :           www.igi-global.com/gateway

Hướng dẫn khai thác thư viện số