Hướng dẫn sử dụng Cơ sở dữ liệu sách điện tử Springer

Springer Nature là nhà xuất bản khoa học hàng đầu thế giới, cung cấp nguồn dữ liệu chất lượng thông qua các sản phẩm và dịch vụ thông tin sáng tạo. Hiện Springer đã phát triển hoạt động tại 20 quốc gia ở Châu Âu, Mỹ và khu vực Châu Á, với hơn 5,000 nhân viên. Trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Y dược (STM), Springer Nature xuất bản hơn 3,000 tạp chí và hơn 6,000 cuốn sách mỗi năm, được xem là bộ sưu tập sách Khoa học, Công nghệ, Y dược lớn nhất toàn cầu.

GIỚI THIỆU CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ SPRINGER
Springer Nature là nhà xuất bản khoa học hàng đầu thế giới, cung cấp nguồn dữ
liệu chất lượng thông qua các sản phẩm và dịch vụ thông tin sáng tạo. Hiện Springer đã
phát triển hoạt động tại 20 quốc gia ở Châu Âu, Mỹ và khu vực Châu Á, với hơn 5,000
nhân viên.
Trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Y dược (STM), Springer Nature xuất bản
hơn 3,000 tạp chí và hơn 6,000 cuốn sách mỗi năm, được xem là bộ sưu tập sách Khoa
học, Công nghệ, Y dược lớn nhất toàn cầu.
1.
Kiến trúc, Thiết kế & Nghệ thuật 2. Khoa học môi trường
3. Khoa học hành vi 4. Luật – KH xã hội & Nhân văn
5. Y - Sinh học 6. Khoa học đời sống
7. Kinh tế - Kinh doanh 8. Vật liệu
9. Hoá học 10. Toán học
11. Khoa học máy tính 12. Dược
13. KH nghiên cứu trái đất & Địa lý 14. Triết học
15. Kinh tế 16. Vật lý
17. Giáo dục & Ngôn ngữ 18. Tâm lý
19. Năng lượng 20. Y tế công cộng
21. Khoa học thực phẩm & Dinh dưỡng 22. Khoa học Xã hội
23. Kỹ thuật 24. Thống kê
Cơ sở dữ liệu sách điện tử Springer cung cấp trong dự án Thư viện dùng chung
bao gồm 4.178 sách điện tử được xuất bản từ năm 2013 đến năm 2019. Toàn bộ sách
được cấp quyền truy cập vĩnh viễn trên giao diện trực tuyến.
li< >nk truy cập:
https://li< >nk.springer.com/

 

Hướng dẫn khai thác thư viện số