Hướng dẫn truy cập CSDL ProQuest Central năm 2021

Vừa qua, Nhà trường tiếp tục gia hạn quyền truy cập CSDL ProQuest Central với Liên hợp các nguồn tin điện tử. Đề nghị các nhà khoa học, các thầy cô giáo, các học viên, sinh viên quan tâm truy cập theo địa chỉ lhtv.vista.vn (Truy cập theo IP tĩnh, sử dụng các máy tính hoặc mạng không dây tại Thư viện) để khai thác sử dụng CSDL phục vụ việc học tập và nghiên cứu của mình.

ProQuest Central là bộ CSDL lớn bao gồm 25 CSDL đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn. Dữ liệu của ProQuest Central bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc các ngành khoa học nòng cốt như: Kinh tế - kinh doanh, Y học, Khoa học - Công nghệ, Khoa học Xã hội... Ngoài ra ProQuest Central còn cung cấp 56.000 luận văn trong các lĩnh vực tâm lý học, kinh doanh, khoa học vật lý, y tế, giáo dục... và đưa ra các thông tin cô đọng về kinh tế, kinh doanh thông qua các báo cáo từ hàng trăm ngành công nghiệp tại 90 quốc gia, cung cấp 43.000 hồ sơ doanh nghiệp, thu thập trên 1000 tài liệu hội nghị và 1.300 tờ báo quốc tế, bao gồm cả những tờ báo hàng đầu của Mỹ như The Wall Street Journal...

Hướng dẫn khai thác thư viện số