Khóa Tập huấn: ‘Thực hành khai thác tài nguyên giáo dục mở’ trực tuyến tại Thư viện Đại học Hàng Hải Việt Nam

Trong các ngày 26-27/01/2021, Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam phối hợp với Đại học Hàng Hải tổ chức khóa tập huấn: ‘Thực hành khai thác tài nguyên giáo dục mở’ cho 20 học viên là các cán bộ, giảng viên của Trường.

Khóa tập huấn do thầy Lê Trung Nghĩa - Ban Tư vấn phát triển Giáo dục mở Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam - là người nghiên cứu sâu về OER với hàng ngàn bài viết về PMTDNM, Dữ liệu mở (open data), Học liệu mở (OER) giảng dạy.

Nội dung chính của Khóa tập huấn cung cấp các kiến thức về: Tài nguyên giáo dục mở; Hệ thống giấy phép của PMTDNM; Hệ thống giấy phép của tư liệu mở; Các công cụ chọn/sinh giấy phép CC; Mạng công cụ học tập cá nhân; Khai thác TNGDM, ...

Đây là khóa tập huấn được tổ chức theo hình thức hoàn toàn trực tuyến Online, từ việc hỗ trợ từ xa cài đặt và kiểm tra cài đặt các phần mềm cho các máy tính cho tới kiểm tra hệ thống webcam, micro và âm thanh trong lớp học và cho tới việc tiến hành giảng bài, gửi/nhận yêu cầu và kết quả các bài tập thực hành của các học viên.

Một số hình ảnh của khóa Tập huấn:

 

Hướng dẫn khai thác thư viện số