Khóa Tập huấn: ‘Thực hành khai thác tài nguyên giáo dục mở’ trực tuyến tại Thư viện Đại học Hàng Hải Việt Nam

Trong các ngày 26-27/01/2021, Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam phối hợp với Đại học Hàng Hải tổ chức khóa tập huấn: ‘Thực hành khai thác tài nguyên giáo dục mở’ cho 20 học viên là các cán bộ, giảng viên của Trường.

Hướng dẫn khai thác thư viện số