Thư viện số truy cập mở ĐHQGHN

Trung tâm Thông tin – Thư viện ĐHQGHN (LIC) đã xây dựng được một kho tài liệu số nội sinh lớn, lên tới 50.000 tài liệu, giá trị khoa học cao, bao trùm tất cả các lĩnh vực khoa học đang đào tạo và
nghiên cứu tại ĐHQGHN. Hàng năm kho tài nguyên nội sinh này gia tăng thêm từ 8.000 đến 10.000 tài liệu là các đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án, sách của nhà xuất bản ĐHQGHN, bài báo trong Scopus, Web of Science và kỷ yếu các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. Một số ưu điểm nổi bật của “Thư viện số tài nguyên nội sinh” là:
- Dễ dàng tìm kiếm, khai thác
- Tài liệu đa ngành, đa lĩnh vực
- 100 % tài liệu được xem / đọc trực tiếp trên màn hình
- Một số bộ sưu tập cho phép tải về
- Hỗ trợ các thư viện thành viên tải tài liệu theo thỏa thuận
Địa chỉ truy cập: http://repository.vnu.edu.vn/
Hướng dẫn khai thác thư viện số