• Ebook Kỹ thuật an toàn trong thiết kế, sử dụng và sửa chữa máy xây dựng: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật an toàn trong thiết kế, sử dụng và sửa chữa máy xây dựng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật an toàn trong thiết kế, sử dụng và sửa chữa máy xây dựng" trình bày các nội dung: Những quy định chung về an toàn lao động, bảo hộ lao động và môi trường đối với sức khỏe con người; kỹ thuật an toàn trong sử dụng máy xây dựng - xếp dỡ, những vấn đề an toàn trong vận chuyển và lắp dựng máy xây dựng, lắp dụng...

   140 p vimaru 21/03/2023 19 1

 • Ebook Kỹ thuật an toàn trong thiết kế, sử dụng và sửa chữa máy xây dựng: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật an toàn trong thiết kế, sử dụng và sửa chữa máy xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kỹ thuật an toàn trong thiết kế, sử dụng và sửa chữa máy xây dựng" trình bày các nội dung: Các quy định về kỹ thuật an toàn - vệ sinh công nghiệp trong các phân xưởng sửa chữa máy xây dựng, quy định về phòng cháy và chữa cháy trong các xí nghiệp công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   85 p vimaru 21/03/2023 18 0

 • Ebook Robot dưới nước: Phần 1

  Ebook Robot dưới nước: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Robot dưới nước" trình bày các nội dung: Bước phát triển hiện đại của khoa học công nghệ robot, tổng quát về robot dưới nước, các bộ phận chức năng cơ bản của robot dưới nước, cảm biến và hệ thống truyền dẫn thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p vimaru 21/03/2023 18 0

 • Ebook Robot dưới nước: Phần 2

  Ebook Robot dưới nước: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Robot dưới nước" trình bày các nội dung: Các loại hình robot dưới nước, đa dạng các loại hình robot dưới nước, giới thiệu một vài sáng chế liên quan đến robot dưới nước, cấu hình robot cá, các loại hình và ứng dụng robot cá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   132 p vimaru 21/03/2023 14 0

 • Giáo trình Nhận dạng và xử lý ảnh: Phần 1

  Giáo trình Nhận dạng và xử lý ảnh: Phần 1

  Giáo trình Nhận dạng và xử lý ảnh: Phần 1 gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 nhập môn xử lý ảnh, chương 2 biến đổi xử lý ảnh, chương 3 phương pháp phân đoạn ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   91 p vimaru 21/03/2023 11 0

 • Giáo trình Nhận dạng và xử lý ảnh: Phần 2

  Giáo trình Nhận dạng và xử lý ảnh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Nhận dạng và xử lý ảnh gồm có các chương sau: Chương 4 trích chọn đặc trưng cơ bản, chương 5 nâng cao và so khớp ảnh, chương 6 kỹ thuật nhận dạng, chương 7 kỹ thuật học sâu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   137 p vimaru 21/03/2023 9 0

 • Giáo trình Phát triển ứng dụng di động cơ bản: Phần 1

  Giáo trình Phát triển ứng dụng di động cơ bản: Phần 1

  Giáo trình phát triển ứng dụng di động cơ bản: Phần 1 gồm có 5 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 Tổng quan về lập trình di động và mô trường phát triển; Chương 2 Làm quen với công cụ lập trình Android studio; Chương 3 Cài đặt thiết bị di động và chạy ứng dụng Android; Chương 4 Layout và view cơ bản trong Android; Chương 5 Các kỹ thuật lập...

   121 p vimaru 21/03/2023 8 0

 • Giáo trình phát triển ứng dụng di động cơ bản: Phần 2

  Giáo trình phát triển ứng dụng di động cơ bản: Phần 2

  Giáo trình phát triển ứng dụng di động cơ bản: Phần 2 gồm có 5 chương như sau: Chương 6 Cửa sổ thông báo thường dùng trong Android; Chương 7 View nâng cao trong Android; Chương 8 Cách chuyển ngôn ngữ trong di động; Chương 9 Activity và Intent; Chương 10 Assets và lưu trạng thái ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   152 p vimaru 21/03/2023 14 0

 • Giáo trình Lý thuyết truyền tin: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết truyền tin: Phần 1

  Giáo trình "Lý thuyết truyền tin" được được biên soạn với dung lượng 45 tiết, được chia thành 2 phần. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Nhập môn lý thuyết truyền tin; thông tin và lượng tin; mã hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p vimaru 21/03/2023 16 0

 • Giáo trình Lý thuyết truyền tin: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết truyền tin: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết truyền tin được trình bày cơ bản, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng học sinh trung học. Do khuôn khổ có hạn nên một số nội dung chỉ có thể giới thiệu tóm tắt. Vì thế, người dạy và người học cần tham khảo thêm các tài liệu liên quan với ngành học để việc sử dụng giáo trình có hiệu quả hơn. Mời các bạn...

   69 p vimaru 21/03/2023 14 0

 • Giáo trình Kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Phần 1

  Phần 1 giáo trình Kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng" trình bày các nội dung: Doanh nghiệp và hình thành doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư trong sản xuất vật liệu xây dựng; phân bố doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; sản phẩm vật liệu xây dựng...

   118 p vimaru 21/03/2023 8 0

 • Giáo trình Kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Phần 2

  Phần 2 giáo trình Kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng" trình bày các nội dung: Kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; tổ chức cung ứng và sử dụng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; quản lý lao động trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây...

   172 p vimaru 21/03/2023 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số