• Giáo trình Cấu tạo ô tô và máy kéo: Phần 1

  Giáo trình Cấu tạo ô tô và máy kéo: Phần 1

  Giáo trình Cấu tạo ô tô và máy kéo gồm có 10 chương. Nội dung phần 1 gồm có Đại cương ô tô và máy kéo; Cấu tạo động cơ đốt trong; Cơ sở lý thuyết động cơ đốt trong; Cơ cấu biến tay quay; Cơ cấu phân phối khí; Hệ thống bôi trơn; Hệ thống làm mát; Hệ thống cung cấp nhiên liệu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   176 p vimaru 30/06/2021 47 0

 • Giáo trình Cấu tạo ô tô và máy kéo: Phần 2

  Giáo trình Cấu tạo ô tô và máy kéo: Phần 2

  Giáo trình Cấu tạo ô tô và máy kéo: Phần 2 Hệ thống truyền lực, điều khiển và treo đỡ, di động gồm các nội dung chính như: Hệ thống truyền lực; Hệ thống phanh, lái và treo đỡ, di động. Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p vimaru 30/06/2021 42 0

 • Giáo trình Máy và thiết bị chế biến gỗ: Phần 1

  Giáo trình Máy và thiết bị chế biến gỗ: Phần 1

  Giáo trình Máy và thiết bị chế biến gỗ: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý thuyết chung về các máy; Cấu trúc của máy và phân loại các máy; Trình độ kỹ thuật và các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật của máy; Các cơ cấu chức năng của các máy gia công gỗ; Các cơ cấu đẩy và di chuyển phôi gia công; Dẫn động điện, dẫn động thủy...

   214 p vimaru 30/06/2021 28 1

 • Giáo trình Máy và thiết bị chế biến gỗ: Phần 2

  Giáo trình Máy và thiết bị chế biến gỗ: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Máy và thiết bị chế biến gỗ: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các máy gia công gỗ công dụng rộng; Máy và thiết bị sản xuất gỗ xẻ; Máy và thiết bị sản xuất ván nhân tạo; Máy và thiết bị sản xuất đỏ mộc; Máy và thiết bị vận chuyển trong công nghiệp chế biến lâm sản.

   296 p vimaru 30/06/2021 20 0

 • Giáo trình Thị trường bất động sản: Phần 1

  Giáo trình Thị trường bất động sản: Phần 1

  Giáo trình Thị trường bất động sản: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về thị trường bất động sản; Hệ thống pháp luật về thị trường bất động sản; Dịch vụ công trong thị trường bất động sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   83 p vimaru 30/06/2021 28 0

 • Giáo trình Thị trường bất động sản: Phần 2

  Giáo trình Thị trường bất động sản: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Thị trường bất động sản: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh dịch vụ bất động sản; Quản lý và phát triển thị trường bất động sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p vimaru 30/06/2021 23 0

 • Giáo trình Truyền động thủy lực và khí nén: Phần 1

  Giáo trình Truyền động thủy lực và khí nén: Phần 1

  Giáo trình Truyền động thủy lực và khí nén: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở lý thuyết về truyền động thủy lực; cơ cấu biến đổi năng lượng và hệ thống xử lý dầu; hệ thống điều khiển thủy lực và điện thủy lực; ứng dụng và thiết kế hệ thống truyền động thủy lực.

   124 p vimaru 30/06/2021 28 0

 • Giáo trình Truyền động thủy lực và khí nén: Phần 2

  Giáo trình Truyền động thủy lực và khí nén: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Truyền động thủy lực và khí nén: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở lý thuyết về truyền động khí nén; sản xuất, phân phối và xử lý khí nén; hệ thống điều khiển khí nén và điện khí nén; ứng dụng và thiết kế hệ thống điều khiển khí nén.

   108 p vimaru 30/06/2021 20 0

 • Giáo trình Ứng dụng Autocad trong thiết kế cảnh quan: Phần 1

  Giáo trình Ứng dụng Autocad trong thiết kế cảnh quan: Phần 1

  Giáo trình Ứng dụng Autocad trong thiết kế cảnh quan: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung về ứng dụng Autocad trong thiết kế cảnh quan; Lệnh vẽ các hình cơ bản; Biên tập và hiệu chỉnh hình vẽ; Quản lý hình vẽ theo lớp và thuộc tính hình vẽ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   82 p vimaru 30/06/2021 21 1

 • Giáo trình Ứng dụng Autocad trong thiết kế cảnh quan: Phần 2

  Giáo trình Ứng dụng Autocad trong thiết kế cảnh quan: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Ứng dụng Autocad trong thiết kế cảnh quan: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tạo khối và lưu khối; Nhập và hiệu chỉnh văn bản; Gán và hiệu chỉnh vật liệu; Ghi và hiệu chỉnh kích thước; AutoCAD DesignCenter và một số lệnh hỗ trợ thường dùng; In bản vẽ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p vimaru 30/06/2021 19 1

 • Giáo trình Vật lý (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Vật lý (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Vật lý (Tập 1): Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ học chất điểm, Cơ học hệ chất điểm và vật rắn; Cơ học chất lưu; Dao động và sóng cơ học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   154 p vimaru 30/06/2021 25 0

 • Giáo trình Vật lý (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Vật lý (Tập 1): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Vật lý (Tập 1): Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thuyết động học phân tử chất khí; Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học; Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học; Trường tĩnh điện; Dòng điện không đổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   132 p vimaru 30/06/2021 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số