• Ebook Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng: Phần 1 - TS. Trịnh Quốc Thắng

  Ebook Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng: Phần 1 - TS. Trịnh Quốc Thắng

  Phần 1 cuốn sách "Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng" trình bày những nội dung chính sau đây: tổng mặt bằng xây dựng; bố trí cần trục, máy và các thiết bị xây dựng trên công trường; tổ chức vận chuyển và thiết kế hệ thống giao thông công trường; thiết kế kho bãi công trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   104 p vimaru 29/09/2023 5 0

 • Ebook Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng: Phần 2 - TS. Trịnh Quốc Thắng

  Ebook Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng: Phần 2 - TS. Trịnh Quốc Thắng

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng" tiếp tục trình bày về: thiết kế nhà tạm trên công trường; thiết kế cấp nước cho công trường; thiết kế hệ thống cấp điện cho công trường; An toàn lao động và vệ sinh môi trường; ứng dụng toán học trong thiết kế tối ưu tổng mặt bằng xây dựng. Mời các bạn...

   118 p vimaru 29/09/2023 5 0

 • Ebook Lưu trữ tài liệu các công trình xây dựng: Phần 1

  Ebook Lưu trữ tài liệu các công trình xây dựng: Phần 1

  Nội dung cuốn sách tham khảo "Lưu trữ tài liệu các công trình xây dựng" trình bày những lý luận cơ bản và những kinh nghiệm thực tế về thực hiện nghiệp vụ lưu trữ tài liệu các công trình xây dựng ở các cơ quan, tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

   195 p vimaru 29/09/2023 4 0

 • Ebook Lưu trữ tài liệu các công trình xây dựng: Phần 2

  Ebook Lưu trữ tài liệu các công trình xây dựng: Phần 2

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị đối với đông đảo bạn đọc, ngoài ra còn có nội dung hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ tài liệu xây dựng cho những viên chức làm công tác lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

   140 p vimaru 29/09/2023 4 0

 • Ebook Lý thuyết đàn nhớt: Phần 1

  Ebook Lý thuyết đàn nhớt: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lý thuyết đàn nhớt" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các phương trình cơ bản của lý thuyết biến dạng ứng suất, quan hệ giữa các ứng suất và biến dạng cả vật thể đàn hồi, quan hệ giữa các thành phần ứng suất và biến dạng ở vật liệu đàn hồi nhớt tuyến tính, phương pháp mô hình, trạng thái ứng suất ba chiều,...

   84 p vimaru 29/09/2023 7 0

 • Ebook Lý thuyết đàn nhớt: Phần 2

  Ebook Lý thuyết đàn nhớt: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Lý thuyết đàn nhớt" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương pháp giải các bài toán (phương pháp biến đổi Laplax), sự lan truyền sóng trong vật liệu đàn nhớt, phương pháp modun phức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   98 p vimaru 29/09/2023 5 0

 • Ebook Ứng dụng matlab phân tích và giải bài tập lý thuyết mạch: Phần 1

  Ebook Ứng dụng matlab phân tích và giải bài tập lý thuyết mạch: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Ứng dụng matlab phân tích và giải bài tập lý thuyết mạch" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ bản về phần mềm Matlab; nhập xử lý dữ liệu và lập trình M-file trên Matlab, vẽ đồ thị và tạo giao diện, Similink trong Matlab, phân tích và giải mạch điện xoay chiều một pha. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   148 p vimaru 29/09/2023 6 0

 • Ebook Ứng dụng matlab phân tích và giải bài tập lý thuyết mạch: Phần 2

  Ebook Ứng dụng matlab phân tích và giải bài tập lý thuyết mạch: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Ứng dụng matlab phân tích và giải bài tập lý thuyết mạch" cung cấp cho người học các kiến thức: Ứng dụng matlab phân tích mạch phức tạp có nguồn hình Sin ở chế độ xác lập, mạch hai cửa, phân tích và giải mạch xoay chiều ba pha, phân tích quá trình quá độ trong mạch điện. Mời các bạn cùng tham khảo...

   157 p vimaru 29/09/2023 5 0

 • Ebook Ứng xử của đất và cơ học đất tới hạn: Phần 1

  Ebook Ứng xử của đất và cơ học đất tới hạn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Ứng xử của đất và cơ học đất tới hạn" trình bày các nội dung chính sau đây: Ứng suất và biến dạng; lộ trình ứng suất, lộ trình biến dạng và các bất biến; chảy dẻo và tiêu chuẩn dẻo; mô hình đàn dẻo của đất; mô hình sét Cam, sét Cam cải tiến; trạng thái tới hạn; sức chống cắt của đất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   242 p vimaru 29/09/2023 5 0

 • Ebook Ứng xử của đất và cơ học đất tới hạn: Phần 2

  Ebook Ứng xử của đất và cơ học đất tới hạn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Ứng xử của đất và cơ học đất tới hạn" tiếp tục cung cấp tới người học những kiến thức về mặt biên trạng thái và tường đàn hồi; những cải tiến và sửa đổi của các mô hình sét Cam; những mô hình tiên tiến; mô hình thống nhất MIT-S1 cho đất cát và sét; mô hình sét Cam có cấu trúc; chọn lựa...

   247 p vimaru 29/09/2023 7 0

 • Ebook Tự động hóa quá trình sản xuất: Phần 1

  Ebook Tự động hóa quá trình sản xuất: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tự động hóa quá trình sản xuất" trình bày những nội dung chính sau: khái quát về tự động hóa quá trình sản xuất; phương hướng phát triển tự động hóa ở Việt Nam; các thiết bị cơ bản trong hệ thống tự động; công cụ mô tả hoạt động của thiết bị tự động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p vimaru 29/09/2023 5 0

 • Ebook Tự động hóa quá trình sản xuất: Phần 2

  Ebook Tự động hóa quá trình sản xuất: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tự động hóa quá trình sản xuất" trình bày những nội dung chính sau: cấp phôi tự động; vấn đề định hướng phôi rời; các cơ cấu khác của hệ thống cấp phôi; kiểm tra tự động; hệ thống sản xuất tự động hóa; tự động hóa quá trình lắp ráp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   84 p vimaru 29/09/2023 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru