• Ebook Công trình báo hiệu đường thủy - Phần 1

  Ebook Công trình báo hiệu đường thủy - Phần 1

  Nội dung của ebook đề cập chủ yếu đến phần công trình xây dựng, đặc biệt là công trình báo hiệu hàng hải, đặc biệt tập trung trình bày về cấu tạo của các loại công trình báo hiệu, đồng thời trình bày những cơ sở và nguyên tắc thiết kế một số dạng công trình thực tế. Phần 1 của ebook trình bày từ chương 1 đến chương 3 của cuốn sách...

   111 p vimaru 30/11/2017 5 0

 • Ebook Công trình báo hiệu đường thủy - Phần 2

  Ebook Công trình báo hiệu đường thủy - Phần 2

  Nội dung của ebook đề cập chủ yếu đến phần công trình xây dựng, đặc biệt là công trình báo hiệu hàng hải, đặc biệt tập trung trình bày về cấu tạo của các loại công trình báo hiệu, đồng thời trình bày những cơ sở và nguyên tắc thiết kế một số dạng công trình thực tế. Phần 2 của ebook trình bày từ chương 4 đến chương 6 của cuốn sách...

   163 p vimaru 30/11/2017 4 0

 • Ebook Kết cấu và tính toán động cơ Diezel tàu thủy (Tập 2): Phần 2

  Ebook Kết cấu và tính toán động cơ Diezel tàu thủy (Tập 2): Phần 2

  Phần 2 của ebook trình bày từ chương 10 đến chương 12 với các nội dung: các hệ thống khởi động, đảo chiều và điều khiển của động cơ Diezel tàu thủy, thiết bị quét khí và tăng áp của động cơ Diezel tàu thủy, cơ sở điều chỉnh tự động tốc độ - tự động hóa và điều khiển hoạt động của động cơ từ xa.

   136 p vimaru 30/11/2017 7 0

 • Ebook Kết cấu và tính toán động cơ Diezel tàu thủy (Tập 2): Phần 1

  Ebook Kết cấu và tính toán động cơ Diezel tàu thủy (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 của ebook trình bày từ chương 7 đến chương 9 với các nội dung: hệ thống cung cấp nhiên liệu của động cơ Diezel tàu thủy, hệ thống bôi trơn động cơ Diezel tàu thủy và hệ thống làm mát trong kết cấu và tính toán động cơ Diezel tàu thủy.

   108 p vimaru 30/11/2017 5 0

 • Ebook Sổ tay thợ máy tàu thủy - Phần 1

  Ebook Sổ tay thợ máy tàu thủy - Phần 1

  Phần 1 của ebook trình bày từ mục 1 đến mục 4 của cuốn sách với các nội dung: các kiến thức chung về tàu thủy, hệ thống động lực tàu thủy, các hệ thống đo và các bảng chuyển đổi, những kiến thức về động cơ đốt trong tàu thủy, nói về các hệ thống quét, hệ thống tăng áp của các hãng trên thế giới.

   120 p vimaru 30/11/2017 14 1

 • Ebook Sổ tay thợ máy tàu thủy - Phần 2

  Ebook Sổ tay thợ máy tàu thủy - Phần 2

  Phần 2 của ebook trình bày từ mục 5 đến mục 7 của cuốn sách với các nội dung: nồi hơi tàu thủy, khai thác các kỹ thuật tuabin hơi tàu thủy, nhiên liệu và dầu bôi trơn cho hệ thống động lực tàu thủy, các cách kiểm tra, phát hiện hỏng hóc các chi tiết của động cơ, cách điều khiển khai thác và sửa chữa.

   119 p vimaru 30/11/2017 8 1

 • Ebook Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 (Tập 3): Phần 1

  Ebook Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 (Tập 3): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 - Tập 3: Phát triển chính sách khoa học và công nghệ ở Nhật Bản" cung cấp cho người đọc các nội dung: Đại cương về chính sách khoa học và công nghệ ở Nhật Bản, cơ cấu thúc đẩy khoa học và công nghệ ở Nhật Bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p vimaru 30/11/2017 3 0

 • Ebook Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 (Tập 3): Phần 2

  Ebook Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 (Tập 3): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 - Tập 3: Phát triển chính sách khoa học và công nghệ ở Nhật Bản", phần 2 trình bày các nội dung: Thúc đẩy các hoạt động nghệ cứu khoa học công nghệ, Trao đổi khoa học công nghệ quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   60 p vimaru 30/11/2017 3 0

 • Ebook Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 (Tập 2): Phần 1

  Ebook Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 - Tập 2: Hiện trạng khoa học và công nghệ ở Nhật Bản và ở các nước khác" cung cấp cho người học các kiến thức và chi phí nghiên cứu và triển khai khoa học và công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p vimaru 30/11/2017 4 0

 • Ebook Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 (Tập 2): Phần 2

  Ebook Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 - Tập 2: Hiện trạng khoa học và công nghệ ở Nhật Bản và ở các nước khác", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Cán bộ nghiên cứu, buôn bán công nghệ và sáng chế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p vimaru 30/11/2017 4 0

 • Ebook Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 (Tập 1): Phần 1

  Ebook Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 - Tập 1: Toàn cầu hóa và các hoạt động khoa học và công nghệ và những vấn đề mà Nhật Bản đang đón gặp" cung cấp cho người đọc các kiến thức về sự phát triển của toàn cầu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   72 p vimaru 30/11/2017 3 0

 • Ebook Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 (Tập 1): Phần 2

  Ebook Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991 - Tập 1: Toàn cầu hóa và các hoạt động khoa học và công nghệ và những vấn đề mà Nhật Bản đang đón gặp", phần 2 trình bày các nội dung: Đẩy mạnh toàn cầu hóa và hoạt động khoa học công nghệ, mong đọi của chúng ta đối với hoạt động khoa học và công nghệ tại...

   48 p vimaru 30/11/2017 3 0