• Giáo trình Vật liệu cơ khí - Châu Minh Quang

  Giáo trình Vật liệu cơ khí - Châu Minh Quang

  Giáo trình Vật liệu cơ khí trình bày các nội dung chính: cấu tạo tinh thể của vật liệu, giản đồ trạng thái của hợp kim hai cấu tử, gang, thép, kim loại và hợp kim màu, vật liệu phi kim loại, vật liệu mới.

   79 p vimaru 31/03/2018 23 0

 • Giáo trình Cơ kỹ thuật - Trần Văn Khi

  Giáo trình Cơ kỹ thuật - Trần Văn Khi

  Giáo trình "Cơ kỹ thuật - Trần Văn Khi" được dùng làm tài liệu giảng dạy, học tập trong các trường Trung học Chuyên nghiệp và Cao đẳng Nghề thuộc ngành cơ khí hoặc có thể làm tài liệu tham khảo cho các ngành nghề khác. Nội dung giáo trình gồm 4 nội dung chính đó là động học, tĩnh học, sức bền vật liệu và truyền động cơ khí.

   105 p vimaru 31/03/2018 18 0

 • TCVN 9366-1: 2012

  TCVN 9366-1: 2012

  Tài liệu cửa đi, cửa sổ - Phần 1 trình bày nội dung về phạm vi áp dụng, tài liệu viện dẫn, ký hiệu và chữ viết tắt, phân loại, yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu về gia công - liên kết - sắp đặt, phương pháp thử, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p vimaru 31/03/2018 14 0

 • TCVN 9211: 2012

  TCVN 9211: 2012

  Cuốn sách Chợ - tiêu chuẩn thiết kế gồm 9 nội dung về phạm vi áp dụng, tài liệu viện dẫn, giải thích thuật ngữ, quy định chung, phân loại chợ, yêu câu quy hoạch khu đất xây dựng và thiết kế mặt bằng chợ tổng thể, nội dung công trình và giải pháp nhà chợ chính, yêu cầu thiết kế hệ thống kỹ thuật, yêu cầu duy tu và bảo dưỡng chợ,... Mời...

   44 p vimaru 31/03/2018 15 0

 • TCVN 9366-2:2012

  TCVN 9366-2:2012

  Cửa đi, cửa sổ - Phần 2: Cửa kim loại với các nội dung sau phạm vi áp dụng và tài liệu viện dẫn, ký hiệu và chữ viết tắt, phân loại và yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu về gia công - liên kết - lắp đặt, phương pháp thử, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p vimaru 31/03/2018 16 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 1 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 1 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Mạng không dây - Chương 1: Giới thiệu về mạng không dây cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về kỹ thuật mạng, các thuật ngữ liên quan, phân loại mạng truyền thông, cơ bản về mạng không dây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p vimaru 31/03/2018 13 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 5 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 5 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng "Mạng không dây - Chương 5: Mạng tế bào" trình bày các nội dung: Cellular network concept; cells, cluster and frequency reuse; handoff/Handover concept, Co-Channel interference and adjacent channel interference, erlang, erlang-B. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p vimaru 31/03/2018 13 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 4 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 4 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng "Mạng không dây - Chương 4: Kỹ thuật đa truy cập" cung cấp cho người học các kiến thức: Introduction, contentionless multiple access, contention multiple access, hanging multiple access. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   121 p vimaru 31/03/2018 15 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 2 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 2 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng "Mạng không dây - Chương 2: Lan truyền vô tuyến (radio wave propagation)" trình bày các nội dung: Sóng điện từ (Electromagnectic wave), anten, lan truyền vô tuyến (Radio Wave Propagation), tính toán công suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   71 p vimaru 31/03/2018 10 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 3 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 3 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Mạng không dây - Chương 3: Các kỹ thuật điều chế" để nắm bắt cá định nghĩa về kỹ thuật điều chế mạng không dây, các thành phần của điều chế không dây, Bit/Baud Comparison, tại sao phải điều chế mạng không dây.

   86 p vimaru 31/03/2018 16 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 6 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 6 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Mạng không dây - Chương 6: Định vị kênh truyền" để cùng tìm hiểu các khái niệm định vị kênh truyền (channel allocation concept), các cách thức định vị kênh truyền (channel allocation schemes). Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p vimaru 31/03/2018 17 0

 • Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Chương 3 đề cập đến vấn đề về thiết kế sản phẩm, lựa chọn quá trình sản xuất và hoạch định công suất. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Thiết kế sản phẩm, lựa chọn quá trình sản xuất, hoạch định công suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p vimaru 31/03/2018 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số