• Giáo trình Mạng máy tính - Nguyễn Văn Bình

  Giáo trình Mạng máy tính - Nguyễn Văn Bình

  Mục tiêu của giáo trình nhằm cung cấp cho sinh viên một tài liệu tham khảo chính về môn học Mạng máy tính, trong đó giới thiệu những khái niệm căn bản nhất về hệ thống mạng máy tính, đồng thời trang bị những kiến thức và một số kỹ năng chủ yếu cho việc bảo trì và quản trị một hệ thống mạng. Đây có thể coi là những kiến thức ban đầu...

   119 p vimaru 25/03/2019 5 0

 • Ebook Đánh giá hao mòn và độ tin cậy của chi tiết và kết cấu trên đầu máy Diezel

  Ebook Đánh giá hao mòn và độ tin cậy của chi tiết và kết cấu trên đầu máy Diezel

  Chất lượng vận dụng của đầu máy được thể hiện qua hàng loạt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, trong đó có các chỉ tiêu về độ tin cậy, thể hiện khả năng làm việc, mức độ hao mòn, hư hỏng của các chi tiết trên đầu máy trong các điều kiện làm việc cụ thể, đặc biệt trong điều kiện ở nước ta. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này...

   116 p vimaru 25/03/2019 11 0

 • Bài giảng Phương pháp sai phân hữu hạn & phần tử hữu hạn trong truyền nhiệt - PGS. TS Trịnh Văn Quang

  Bài giảng Phương pháp sai phân hữu hạn & phần tử hữu hạn trong truyền nhiệt - PGS. TS Trịnh Văn Quang

  Bài giảng Phương pháp sai phân hữu hạn & phần tử hữu hạn trong truyền nhiệt do PGS. TS Trịnh Văn Quang biên soạn tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về phương pháp sai phân hữu hạn; phương pháp phần tử hữu hạn. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   103 p vimaru 25/03/2019 7 0

 • Bài giảng Trang bị điện điện tử

  Bài giảng Trang bị điện điện tử

  Bài giảng Trang bị điện điện tử - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên có kết cấu nội dung gồm 6 chương, nội dung tài liệu gồm có: Nguyên tắc điều khiển tự động truyền động điện, trang bị điện-điện tử nhóm máy cắt kim loại, trang bị điện-điện tử các máy nâng vận chuyển, trang bị điện-điện tử thiết bị gia nhiệt, trang bị điện-điện...

   144 p vimaru 25/03/2019 14 0

 • Bài giảng Kỹ thuật đo lường cảm biến

  Bài giảng Kỹ thuật đo lường cảm biến

  Bài giảng Kỹ thuật đo lường cảm biến có kết cấu nội dung gồm 11 chương, nội dung tài liệu gồm có: Khái niệm về đo lường – các cơ cấu chỉ thị đo lường, đo dòng điện, đo điện áp, đo các thông số mạch điện, đo công suất và điện năng,...

   190 p vimaru 25/03/2019 9 0

 • Bài giảng Lập trình mô phỏng robot và hệ cơ điện tử ME4291: Bài 1 - PGS. Phan Bùi Khôi, TS. Phan Mạnh Dần

  Bài giảng Lập trình mô phỏng robot và hệ cơ điện tử ME4291: Bài 1 - PGS. Phan Bùi Khôi, TS. Phan Mạnh Dần

  Nội dung tóm tắt trong bài học này: Tổng quan về mô hình hóa và mô phỏng; các ngôn ngữ lập trình, các phần mềm, thư viện phục vụ quá trình mô phỏng; tạo cơ sở dữ liệu cho quá trình mô phỏng; lập trình và tối ưu hóa mô phỏng; tích hợp và đóng gói các phần mềm mô phỏng; thực hành mô phỏng trên một đối tượng cụ thể.

   20 p vimaru 25/03/2019 7 0

 • Bài giảng Lập trình mô phỏng robot và hệ cơ điện tử ME4291: Bài 2 - PGS. Phan Bùi Khôi, TS. Phan Mạnh Dần

  Bài giảng Lập trình mô phỏng robot và hệ cơ điện tử ME4291: Bài 2 - PGS. Phan Bùi Khôi, TS. Phan Mạnh Dần

  Bài học này gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu Visual C++, chương trình OpenGL đầu tiên, OpenGL và các khái niệm cơ bản.

   39 p vimaru 25/03/2019 6 0

 • Bài giảng Lập trình mô phỏng robot và hệ cơ điện tử ME4291: Bài 3 - PGS. Phan Bùi Khôi, TS. Phan Mạnh Dần

  Bài giảng Lập trình mô phỏng robot và hệ cơ điện tử ME4291: Bài 3 - PGS. Phan Bùi Khôi, TS. Phan Mạnh Dần

  Bài 3 - Mô phỏng chuyển động của robot với OpenGL. Trong bài này, các kỹ thuật sau sẽ được giới thiệu: Đọc và hiển thị các tệp STL (được xuất ra từ AutoCAD, Solidworks...); sử dụng ma trận đồng nhất để hiển thị vị trí các đối tượng hình học trong không gian 3 chiều; mô phỏng chuyển động của robot bằng OpenGL.

   51 p vimaru 25/03/2019 7 0

 • Bài giảng Lập trình mô phỏng robot và hệ cơ điện tử ME4291: Bài 4 - PGS. Phan Bùi Khôi, TS. Phan Mạnh Dần

  Bài giảng Lập trình mô phỏng robot và hệ cơ điện tử ME4291: Bài 4 - PGS. Phan Bùi Khôi, TS. Phan Mạnh Dần

  Bài 4 - Lập trình tương tác và MFC trong mô phỏng. Bài này giới thiệu các kỹ thuật giúp chương trình mô phỏng có tính tương tác cao hơn. Các vấn đề chính được trình bày gồm: Khái niệm về lập trình hướng sự kiện. Tương tác với chương trình bằng bàn phím và con chuột. Lập trình OpenGL sử dụng thư viện MFC.

   32 p vimaru 25/03/2019 8 0

 • Bài giảng Lập trình mô phỏng robot và hệ cơ điện tử ME4291: Bài 5 - PGS. Phan Bùi Khôi, TS. Phan Mạnh Dần

  Bài giảng Lập trình mô phỏng robot và hệ cơ điện tử ME4291: Bài 5 - PGS. Phan Bùi Khôi, TS. Phan Mạnh Dần

  Bài 5 - Kết nối c/c++ với Maple/ Matlab và tối ưu hoá chương trình mô phỏng. Bài giảng này sẽ giới thiệu những khả năng sử dụng các hàm tính toán của Maple, Matlab hay các gói phần mềm tính toán khác trong chương trình C/C++ có rất nhiều lợi ích. Trong phần thứ hai sẽ bàn về một số cách để tối ưu hoá chương trình mô phỏng.

   50 p vimaru 25/03/2019 9 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điều khiển tự động: Chương 1 - ThS. Phan Văn Cường

  Bài giảng Kỹ thuật điều khiển tự động: Chương 1 - ThS. Phan Văn Cường

  Bài giảng chương 1 - Tổng quan hệ thống điều khiển tự động. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Lịch sử phát triển công nghệ điều khiển tự động, nhiệm vụ cơ bản của điều khiển tự động, cơ sở hệ thống điều khiển tự động, cơ sở toán học trong lý thuyết điều khiển tự động, ví dụ một số...

   33 p vimaru 25/03/2019 8 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điều khiển tự động: Chương 2 - ThS. Phan Văn Cường

  Bài giảng Kỹ thuật điều khiển tự động: Chương 2 - ThS. Phan Văn Cường

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 2: Mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động giới thiệu về phương trình vi phân mô tả hệ thống, mô tả hệ thống dưới dạng hàm truyền đạt, mô hình trạng thái. Chương 2 sẽ giúp sinh viên năm được phương pháp mô tả toán học hệ thống tự động và phương pháp chuyển đổi qua lại giữa...

   72 p vimaru 25/03/2019 6 0