• Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén: Giới thiệu môn học – Lê Thể Truyền

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén: Giới thiệu môn học – Lê Thể Truyền

  Bài giảng giới thiệu về truyền động thủy lực, lịch sử phát triển, phân loại các hệ thống công suất, nguyên lý truyền động thủy lực, ưu và nhược điểm của hệ thống thủy lực, ký hiệu thủy lực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p vimaru 20/11/2018 3 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén: Van một chiều – Lê Thể Truyền

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén: Van một chiều – Lê Thể Truyền

  Bài giảng “Truyền động thủy lực và khí nén: Van một chiều” cung cấp cho người học các kiến thức về Van một chiều không có điều khiển, van một chiều có điều khiển, prefill valve, catridge valve. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p vimaru 20/11/2018 5 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén: Van điều chỉnh lưu lượng – Lê Thể Truyền

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén: Van điều chỉnh lưu lượng – Lê Thể Truyền

  Bài giảng “Truyền động thủy lực và khí nén: Van điều chỉnh lưu lượng” trình bày các nội dung: Van chỉnh lưu lượng không bù áp suất, van chỉnh lưu lượng có bù áp suất, van giảm tốc, van tiết kiệm năng lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vimaru 20/11/2018 4 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén: Bình tích áp – Lê Thể Truyền

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén: Bình tích áp – Lê Thể Truyền

  Bài giảng “Truyền động thủy lực và khí nén: Bình tích áp” cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về bình tích áp, dung lượng và công dụng của bình tích áp, hệ thống cần áp suất trong toàn bộ thời gian làm việc với bơm có thể tích riêng cố định,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p vimaru 20/11/2018 6 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén: Cơ cấu chấp hành – Lê Thể Truyền

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén: Cơ cấu chấp hành – Lê Thể Truyền

  Bài giảng “Truyền động thủy lực và khí nén: Cơ cấu chấp hành” trình bày các nội dung: Mạch vi sai, mạch các xy lanh mắc song song và nối tiếp, mạch dùng xy lanh kép, xy lanh nhiều ti,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p vimaru 20/11/2018 6 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén: Catridge valve – Lê Thể Truyền

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén: Catridge valve – Lê Thể Truyền

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén: Catridge valve cung cấp cho người học các kiến thức về cách dùng van logic tạo van hai vị trí, thiết kế mạch thủy lực dùng logic valve, máy nâng hàng,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p vimaru 20/11/2018 10 0

 • Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén: Thiết kế hệ thống – Lê Thể Truyền

  Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén: Thiết kế hệ thống – Lê Thể Truyền

  Bài giảng “Truyền động thủy lực và khí nén: Thiết kế hệ thống “ cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định các cơ cấu chấp hành, xy lanh B, cài đặt giá trị làm việc cho các van, động cơ thủy lực,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p vimaru 20/11/2018 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 1: Giới thiệu về sự biên dịch

  Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 1: Giới thiệu về sự biên dịch

  Để máy tính có thể hiểu và thực thi một chương trình được viết bằng ngôn ngữ cấp cao, ta cần phải có một trình biên dịch thực hiện việc chuyển đổi chương trình đó sang chương trình ở dạng ngôn ngữ đích. Chương này trình bày một cách tổng quan về cấu trúc của một trình biên dịch và mối liên hệ giữa nó với các thành phần khác - “họ...

   10 p vimaru 20/11/2018 13 0

 • Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 2: Một trình biên dịch đơn giản

  Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 2: Một trình biên dịch đơn giản

  Chương này giới thiệu một trình biên dịch cho các biểu thức số học đơn giản (trình biên dịch đơn giản) gồm hai kỳ: Kỳ đầu (Front end) và kỳ sau (Back end). Nội dung.chính của chương tập trung vào kỳ đầu gồm các giai đoạn: Phân tích từ vựng, phân tích cú pháp và sinh mã trung gian với mục đích chuyển một biểu thức số học đơn giản từ dạng...

   37 p vimaru 20/11/2018 9 0

 • Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 3: Phân tích từ vựng

  Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 3: Phân tích từ vựng

  Chương này trình bày các kỹ thuật xác định và cài đặt bộ phân tích từ vựng. Kỹ thuật đơn giản để xây dựng một bộ phân tích từ vựng là xây dựng các lược đồ - automata hữu hạn xác định (Deterministic Finite Automata - DFA) hoặc không xác định (Nondeterministic Finite Automata - NFA) – mô tả cấu trúc của các thẻ từ (token) của ngôn ngữ nguồn và sau...

   18 p vimaru 20/11/2018 7 0

 • Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 4: Phân tích cú pháp

  Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 4: Phân tích cú pháp

  Chương này giúp sinh viên nắm được: Các phương pháp phân tích cú pháp và các chiến lược phục hồi lỗi, cách tự cài đặt một bộ phân tích cú pháp từ một văn phạm phi ngữ cảnh xác định, cách sử dụng công cụ Yacc để sinh ra bộ phân tích cú pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p vimaru 20/11/2018 5 0

 • Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 5: Dịch trực tiếp cú pháp

  Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 5: Dịch trực tiếp cú pháp

  Chương 5 trình bày các cách biểu diễn ngữ nghĩa của một chương trình. Mỗi ký hiệu văn phạm kết hợp với một tập các thuộc tính – các thông tin. Mỗi luật sinh kết hợp với một tập các luật ngữ nghĩa – các quy tắc xác định trị của các thuộc tính. Việc đánh giá các luật ngữ nghĩa được sử dụng để thực hiện một công việc nào đó như...

   20 p vimaru 20/11/2018 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số