• Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 8: Tìm hiểu biến đổi DFT và FFT

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 8: Tìm hiểu biến đổi DFT và FFT

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Biến đổi DFT và FFT, biến đổi Fourier, Biến đổi Fourier thời gian rời rạc Biến đổi Fourier thời gian rời rạc, giải thuật biến đổi Fourier nhanh,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham...

   26 p vimaru 29/09/2018 2 0

 • Bài giảng An toàn lao động: Chương 4 - An toàn nghành cơ khí

  Bài giảng An toàn lao động: Chương 4 - An toàn nghành cơ khí

  Chương 4 An toàn nghành cơ khí trong bài giảng An toàn lao động trình bày những nguyên nhân tai nạn chủ yếu trong gia công cơ khí và những biện pháp an toàn trong cơ khí. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho sinh viên ngành cơ khí.

   14 p vimaru 29/09/2018 3 0

 • Bài giảng An toàn lao động: Chương 2 - Môi trường sản xuất cơ khí và sức khoẻ

  Bài giảng An toàn lao động: Chương 2 - Môi trường sản xuất cơ khí và sức khoẻ

  Nội dung bài giảng An toàn lao động: Chương 2 - Môi trường sản xuất cơ khí và sức khoẻ trình bày các nội dung chính sau: Vi khí hậu trong sản xuất, tiếng ồn và rung động trong sản xuất, bụi trong sản xuất và chiếu sáng trong sản xuất. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

   18 p vimaru 29/09/2018 3 0

 • Bài giảng An toàn lao động: Chương 1 - Tính chất cơ bản của công tác Bảo hộ lao động và An toàn lao động

  Bài giảng An toàn lao động: Chương 1 - Tính chất cơ bản của công tác Bảo hộ lao động và An toàn lao động

  Bài giảng "An toàn lao động: Chương 1 - Tính chất cơ bản của công tác Bảo hộ lao động và An toàn lao động" trình bày mục đích, tính chất, nội dung của An toàn lao động và Bảo hộ lao động. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành cơ khí, xây dựng và điện tử.

   11 p vimaru 29/09/2018 2 0

 • Bài giảng An toàn lao động: Chương 3 - An toàn lao động máy công cụ và thiết bị công nghệ

  Bài giảng An toàn lao động: Chương 3 - An toàn lao động máy công cụ và thiết bị công nghệ

  Mục tiêu bài giảng An toàn lao động: Chương 3 - An toàn lao động máy công cụ và thiết bị công nghệ trình bày các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất và nguyên nhân, các biện pháp phòng ngừa và phương tiện kỹ thuật an toàn cơ bản và phòng chống nhiễm độc trong sản xuất. Mời các bạn tham khảo!

   13 p vimaru 29/09/2018 3 0

 • Bài giảng An toàn lao động: Chương 5 - Kỹ thuật an toàn điện

  Bài giảng An toàn lao động: Chương 5 - Kỹ thuật an toàn điện

  Nội dung bài giảng "An toàn lao động: Chương 5 - Kỹ thuật an toàn điện" trình bày những vấn đề cơ bản về an toàn điện như dòng điện có thể làm chết người, điện trở người, tác hại dòng điện, thời gian điện giật.... Đồng thời, đưa ra các biện pháp sơ cứu khi bị điện giật. Mời các bạn tham khảo!

   16 p vimaru 29/09/2018 5 0

 • Bài giảng An toàn lao động: Chương 6 - An toàn phòng chống cháy nổ

  Bài giảng An toàn lao động: Chương 6 - An toàn phòng chống cháy nổ

  Chương 6 An toàn phòng chống cháy nổ trong bài giảng An toàn lao động trình bày những vấn đề cơ bản về cháy nổ, nguyên nhân cháy nổ và các biện pháp phòng chống cháy nổ. Mời các bạn tham khảo!

   12 p vimaru 29/09/2018 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 2 - Mạch điện xác lập điều hòa

  Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 2 - Mạch điện xác lập điều hòa

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Các đại lượng đặc trưng cho dòng điện sin, trị hiệu dụng của dòng điện và điện áp sin, biểu diễn dòng diện sin bằng vector, quan hệ giữa dòng điện và điện áp trong 1 nhánh,...

   34 p vimaru 29/09/2018 3 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 4 - Máy biến áp

  Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 4 - Máy biến áp

  Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, cấu tạo máy biến áp, nguyên lý làm việc của máy biến áp, máy biến áp 3 pha tổ nối dây, các phương trình cơ bản của MBA,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p vimaru 29/09/2018 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 3 - Mạch điện 3 pha

  Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 3 - Mạch điện 3 pha

  Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 3 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm chung, nguồn 3 pha, tải 3 pha, công suất của mạch 3 pha, giải mạch 3 pha đối xứng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p vimaru 29/09/2018 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 1 - Mạch điện một chiều

  Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 1 - Mạch điện một chiều

  Chương 1 giúp người học hiểu về "Mạch điện một chiều". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm và cấu trúc hình học của mạch điện, các đại lượng cơ bản của mạch điện, các phần tử cơ bản của mạch điện, hai định luật Kirchoff,...

   41 p vimaru 29/09/2018 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 5 - Động cơ không đồng bộ

  Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 5 - Động cơ không đồng bộ

  Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 5 trình bày các nội dung sau:Khái niệm chung, cấu tạo máy điện không đồng bộ 3 pha, từ trường trong máy điện không đồng bộ, nguyên lý làm việc của động cơ KĐB 3 pha, mô hình tính toán của động cơ KĐB,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   37 p vimaru 29/09/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số