• Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management): Chương 1 - ThS. Trần Kim Ngọc

  Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management): Chương 1 - ThS. Trần Kim Ngọc

  Chương 1 – Vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế. Chương này mô tả vai trò chủ yếu của dịch vụ nền kinh tế, bàn về sự phát triển của nền kinh tế từ xã hội ruộng đất đến xã hội dịch vụ, mô tả những điểm đặc trưng của nền kinh tế dịch vụ mới,... Mời tham khảo.

   11 p vimaru 27/05/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị dịch vụ - Chương 5: Chiến lược hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Quản trị dịch vụ - Chương 5: Chiến lược hoạt động kinh doanh

  Chương này trình bày những nội dung chính sau: Các tầm hướng cạnh tranh, các quy tắc OQC và OWC, nhãn quan chiến lược dịch vụ, các giai đoạn của tính cạnh tranh của tổ chức dịch vụ, các hoạt động kinh doanh có trọng điểm, quy trình định dạng chiến lược hoạt động kinh doanh.

   16 p vimaru 27/05/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management): Chương 9 - ThS. Trần Kim Ngọc

  Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management): Chương 9 - ThS. Trần Kim Ngọc

  Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management) - Chương 9: Định vị phương tiện dịch vụ (Service facility location). Nội dung trình bày chương này gồm có: Vai trò cạnh tranh của của định vị phương tiện dịch vụ, những điều cần phải tính đến trong việc định vị, định vị đơn phương tiện dịch vụ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p vimaru 27/05/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management): Chương 4 - ThS. Trần Kim Ngọc

  Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management): Chương 4 - ThS. Trần Kim Ngọc

  Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management) - Chương 4: Phát triển và thiết kế quy trình dịch vụ mới. Các mục tiêu chương này gồm có: Thảo luận quy trình phát triển dịch vụ mới, chuẩn bị một kế hoạch chi tiết cho một hoạt động dịch vụ, mô tả quy trình dịch vụ sử dụng các khía cạnh (hay chiều kích) tính phân kỳ và tính phức tạp;...

   8 p vimaru 27/05/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị dịch vụ - Chương 2: Các đặc điểm và mô hình dịch vụ

  Bài giảng Quản trị dịch vụ - Chương 2: Các đặc điểm và mô hình dịch vụ

  Chương 2 - Các đặc điểm và mô hình dịch vụ. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Các đặc điểm của dịch vụ, giao tiếp nhiều với khách hàng, các loại giao tiếp với khách hàng, những vấn đề xuất phát từ những đặc điểm dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p vimaru 27/05/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management): Chương 3 - ThS. Trần Kim Ngọc

  Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management): Chương 3 - ThS. Trần Kim Ngọc

  Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management) - Chương 3: Chiến lược dịch vụ (Service strategy). Nội dung chương này gồm có: Đề ra tầm nhìn (hay nhãn quan) dịch vụ chiến lược, bàn về môi trường cạnh tranh của dịch vụ, bàn về quyết định mua dịch vụ,... Mời tham khảo.

   10 p vimaru 27/05/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management): Chương 7, 8 - ThS. Trần Kim Ngọc

  Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management): Chương 7, 8 - ThS. Trần Kim Ngọc

  Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management) - Chương 7: The service encounter. Mục tiêu học tập của chương này gồm: Sử dụng bộ ba chạm trán dịch vụ để mô tả quy trình tạo giao của một doanh nghiệp dịch vụ, bàn về vai trò của các hệ thống kiểm soát trong tổ chức để trao quyền cho nhân viên, bàn về vai trò của khách hàng với tư cách người...

   18 p vimaru 27/05/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management): Chương 13 - ThS. Trần Kim Ngọc

  Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management): Chương 13 - ThS. Trần Kim Ngọc

  Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management) - Chương 13: Quản lý hàng chờ. Mục tiêu học tập trong chương này gồm có: Mô tả cách các xếp hàng nối đuôi nhau hình thành, áp dụng hai "định luật về dịch vụ" của Maister, bàn về tâm lý chờ đợi, mô tả các đặc trưng chủ yếu của một hệ thống xếp hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm...

   5 p vimaru 27/05/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management): Chương 14 - ThS. Trần Kim Ngọc

  Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management): Chương 14 - ThS. Trần Kim Ngọc

  Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management) - Chương 14: Phân bố Poisson. Chương này trình bày một số nội dung chính sau: Phân số Poisson, các phân bố Poisson cho đến số lần đếm, phân bố theo luật số mũ âm, hệ thống một kênh, hệ thống nhiều kênh, quyết định về mức phục vụ tối ưu,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   10 p vimaru 27/05/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management): Chương 16 - ThS. Trần Kim Ngọc

  Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management): Chương 16 - ThS. Trần Kim Ngọc

  Chương 16 - Quản lý hàng tạo điều kiện thuận lợi. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Nhu cầu vật tư tồn kho phụ thuộc và loại tổ chức, vai trò của tồn kho trong dịch vụ, những điều cần phải tính đến trong các hệ thống tồn kho, các vấn đề trong quản trị tồn kho,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p vimaru 27/05/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 1: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu được bản chất, vai trò và mục tiêu của QTNNL, biết được các hoạt động chủ yếu của QTNNL, các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường, bản chất và vai trò của nhà quản trị.

   16 p vimaru 27/05/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 2: Phân tích, thiết kế công việc" giúp người học hiểu khái niệm phân tích và thiết kế công việc, nắm được quy trình phân tích và thiết kế công việc, biết các tài liệu liên quan đến vị trí, công việc cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vimaru 27/05/2017 0 0