• Ebook Vật liệu kỹ thuật (tái bản lần thứ sáu): Phần 1

  Ebook Vật liệu kỹ thuật (tái bản lần thứ sáu): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Vật liệu kỹ thuật" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo tinh thể của vật liệu, giản đồ trạng thái của hợp kim hai cấu tử, quá trình khuếch tán và chuyển pha trong vật liệu, biến dạng và cơ tính của vật liệu, ăn mòn và bảo vệ vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   164 p vimaru 24/02/2017 3 2

 • Ebook Vật liệu kỹ thuật (tái bản lần thứ sáu): Phần 2

  Ebook Vật liệu kỹ thuật (tái bản lần thứ sáu): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Vật liệu kỹ thuật" cung cấp cho người học các kiến thức: Gang và thép, kim loại và hợp kim màu, vật liệu phi kim loại, vật liệu composite, vật liệu bột. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   179 p vimaru 24/02/2017 3 1

 • Ebook Thủy lực (Tập 2) (tái bản lần thứ 2): Phần 1

  Ebook Thủy lực (Tập 2) (tái bản lần thứ 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thủy lực" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Chuyển động ổn định không đều trong lòng dẫn hở, nước nhảy, đập tràn, nối tiếp và tiêu năng ở hạ lưu công trình, chảy qua cửa cống, công trình nối tiếp, dòng chảy hai pha của chất lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   161 p vimaru 24/02/2017 3 0

 • Ebook Thủy lực (Tập 2) (tái bản lần thứ 2): Phần 2

  Ebook Thủy lực (Tập 2) (tái bản lần thứ 2): Phần 2

  Nói tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu các nội dung: Chuyển động của nước ngầm, chuyển động không ổn định trong ống, chuyển động không ổn định trong lòng dẫn hở, mô hình hóa các hiện tượng thủy động lực. Mời các bạn cùng tham khảo.

   89 p vimaru 24/02/2017 2 0

 • Bài giảng Cảng và vận tải biển

  Bài giảng Cảng và vận tải biển

  Bài giảng Cảng và vận tải biển trình bày các nội dung: Giới thiệu chung cảng biển, vận tải thủy, cảng và các hoạt động của cảng, phương pháp quy hoạch cảng, quy hoạch và thiết kế khu nước, kế hoạch và thiết kế bến cảng, cảng container,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   304 p vimaru 24/02/2017 1 1

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2 "Phân tích động học" trình bày những nội dung sau: Nội dung và ý nghĩa, bài toán xác định vị trí của cơ cấu, bài toán xác định vận tốc và gia tốc, phân tích động học bằng giải tích, phân tích động học bằng đồ thị. Mời tham khảo.

   24 p vimaru 24/02/2017 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương mở đầu - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương mở đầu - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy, chương mở đầu trình bày những nội dung chính sau: Vị trí môn học, đối tượng nghiên cứu, nội dung của môn học, phương pháp nghiên cứu, giới thiệu tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p vimaru 24/02/2017 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 6 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 6 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 6 trình bày về "Các chỉ tiêu chất lượng của máy". Nội dung chính trong chương này gồm: làm đều chuyển động của máy, điều chỉnh tự động chuyển động máy, cân bằng máy, hiệu suất. Mời các bạn tham khảo.

   32 p vimaru 24/02/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 9 (Phần 2) - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 9 (Phần 2) - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 9: Cơ cấu bánh răng (Phần 2: Cơ cấu bánh răng không gian). Cùng nắm kiến thức trong phần này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: cặp bánh răng trụ chéo, cơ cấu trục vít-bánh vít, bánh răng nón.

   10 p vimaru 24/02/2017 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 1 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 1 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 1 "Cấu tạo và phân loại cơ cấu". Chương này trình bày những nội dung sau: những khái niệm cơ bản, bậc tự do cơ cấu, phân tích cấu tạo cơ cấu thanh phẳng, thay thế khớp cao bằng khớp thấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p vimaru 24/02/2017 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 10 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 10 - ThS. Trương Quang Trường

  Chương 10 - Một số cơ cấu khác, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: cơ cấu các đăng, cơ cấu man, cơ cấu bánh cóc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức đã được trình bày trong chương này.

   13 p vimaru 24/02/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 3 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 3 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 3 cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về "Phân tích lực". Nội dung cụ thể được trình bày gồm: Đại cương, áp lực khớp động, lực cân bằng trên khâu dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   21 p vimaru 24/02/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số