• Bài giảng Công nghệ Java: Chương 5 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 5 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng "Công nghệ Java - Chương 5: Quản lý chuỗi và gom rác" cung cấp cho người học các kiến thức: Exception là gì, cấu trúc quản lý lỗi của Java, mô hình try catch finally, sử dụng throws, tự định nghĩa exceptions, cơ chế gom rác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p vimaru 31/07/2019 5 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 6 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 6 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng "Công nghệ Java - Chương 6: Kế thừa, đóng gói trong Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm gói, định nghĩa gói, các bước định nghĩa gói, điều khiển truy xuất, kế thừa trong thế giới thực, kế thừa trong lập trình,.. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p vimaru 31/07/2019 5 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 7 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 7 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng "Công nghệ Java - Chương 7: Threads – Tiến trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Luồng và đa luồng, luồng trong Java, trạng thái của luồng, lập trình luồng trong Java, độ ưu tiên của luồng, đồng bộ giữa các luồng, Deadlock, cơ chế Chờ - nhận biết,... Mời các bạn cung tham khảo.

   44 p vimaru 31/07/2019 7 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 10 - Lê Nhật Tùng

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 10 - Lê Nhật Tùng

  Bài giảng "Công nghệ Java - Chương 10: Handling mouse and keyboard events - Swing components" cung cấp cho người học các kiến thức: Topics in this section, basic of event handling, delegation model of event, listener type, using separate listener classes, main window implements interface,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p vimaru 31/07/2019 5 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 8 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 8 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng "Công nghệ Java - Chương 8: Java input/output" cung cấp cho người học các kiến thức: Stream concepts, input streams, output streams, reader, writer, object serialization, object input stream, object output stream. Mời các bạn cùng tham khảo.

   106 p vimaru 31/07/2019 6 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 9 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 9 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng "Công nghệ Java - Chương 9: Gui programming - Swing" cung cấp cho người học các kiến thức: What is a Swing, Swing toolkit, Swing overview, walk through this program, adding component, Swing components example,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p vimaru 31/07/2019 4 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 13 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 13 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng "Công nghệ Java - Chương 13: Java collections" cung cấp cho người học các kiến thức: Readings and references, Java 2 collections, collections framework, collections framework diagram,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p vimaru 31/07/2019 6 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 11 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 11 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng "Công nghệ Java - Chương 11: Basic swing component" cung cấp cho người học các kiến thức: Menus components, JMenuBar, functions of JPopupMenu, JMenuItem - Example, progress bars,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p vimaru 31/07/2019 5 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 14 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 14 - PhD. Trần Quang Diệu

  Bài giảng "Công nghệ Java - Chương 14: Java socket programming" cung cấp cho người học các kiến thức: Java sockets programming, InetAddress class, socket class, sockets, socket constructors,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết:

   45 p vimaru 31/07/2019 4 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 23:2016/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 23:2016/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này (sau đây viết tắt là “Quy chuẩn”) áp dụng cho việc kiểm tra và chế tạo các thiết bị nâng được lắp đặt trên tàu biển Việt Nam (sau đây viết tắt là "thiết bị nâng"). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p vimaru 31/07/2019 10 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2017/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2017/BGTVT

  Quy chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với kính an toàn được sử dụng làm kính chắn gió, các loại kính cửa của xe ô tô và rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   133 p vimaru 31/07/2019 7 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 35:2017/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 35:2017/BGTVT

  Quy chuẩn này quy định về kiểm tra đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước (sau đây được gọi chung là đèn) của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu đèn, sản xuất lắp ráp, nhập khẩu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan đến...

   42 p vimaru 31/07/2019 9 0