• Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 7 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 7 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 7 trình bày về "Cơ cấu nhiều thanh". Nội dung chính trong chương này gồm có: Đại cương, cơ cấu 4 khâu bản lề và các biến thể, đặc điểm động học của cơ cấu 4 khâu bản lề, đặc điểm động học của cá biến thể, góc áp lực, ứng dụng của cơ cấu nhiều thanh. Mời tham khảo.

   22 p vimaru 24/02/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 4 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 4 - ThS. Trương Quang Trường

  Chương 4 trang bị cho người học kiến thức về ma sát trong khớp động. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Đại cương, ma sát trên khớp tịnh tiến, ma sát trên khớp quay, ma sát lăn, truyền động ma sát. Mời tham khảo.

   35 p vimaru 24/02/2017 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 5 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 5 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 5 "Động lực học máy", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khâu thay thế-các đại lượng thay thế, phương trình chuyển động của máy, chuyển động thật của máy. Mời tham khảo.

   17 p vimaru 24/02/2017 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 8 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 8 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 8 "Cơ cấu CAM" trình bày những nội dung cơ bản sau: Đại cương, các thông số cơ bản của cơ cấu CAM, phân tích động học cơ cấu CAM, phân tích lực cơ cấu CAM, trình tự thiết kế, tổng hợp cơ cấu CAM, bảo toàn khớp cao trong cơ cấu CAM. Mời tham khảo.

   19 p vimaru 24/02/2017 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 9 (Phần 1) - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 9 (Phần 1) - ThS. Trương Quang Trường

  Chương 9 - Cơ cấu bánh răng (phần 1: Cơ cấu bánh răng phẳng) thuộc bài giảng Nguyên lý máy. Cùng nắm kiến thức trong phần này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: đại cương về truyền động bánh răng, các thông số hình học cơ bản của bánh răng thân khai tiêu chuẩn, đường ăn khớp-cung ăn khớp-hệ số trùng khớp, những phương pháp chế tạo bánh...

   39 p vimaru 24/02/2017 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 9 (Phần 3) - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 9 (Phần 3) - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy, chương 9 - Cơ cấu bánh răng (Phần 3: Hệ bánh răng). Cùng nắm kiến thức trong phần này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: đại cương, hệ bánh răng thường, hệ bánh răng vi sai, hệ bánh răng hỗn hợp.

   12 p vimaru 24/02/2017 1 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 9 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 9 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 8: Ổn định. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm, bài toán Euler, ứng suất tới hạn và giới hạn áp dụng công thức Euler, phương pháp thực hành để tính thanh chịu nén, vật liệu và hình dáng mặt cắt hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p vimaru 24/02/2017 1 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 5 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 5 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 5 - Uốn ngang phẳng thanh thẳng. Những nội dung chính trong chương gồm: Khái niệm chung, nội lực, uốn thuần túy phẳng, uống ngang phẳng, chuyển vị của dầm khi uốn, bài toán siêu tĩnh, ví dụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p vimaru 24/02/2017 2 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 1 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 1 - ThS. Trương Quang Trường

  Chương 1 - Những khái niệm cơ bản, nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Nhiệm vụ – Đối tượng, tính đàn hồi của vật thể, các giả thuyết đối với vật liệu, các loại biến dạng và chuyển vị, ngoại lực – nội lực. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p vimaru 24/02/2017 2 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 3 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 3 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 3 "Trạng thái ứng suất - Lý thuyết bền". Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm, trạng thái ứng suất phẳng, định luật Hook, lý thuyết bền. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p vimaru 24/02/2017 1 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 2 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 2 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng chương 2 - Kéo nén đúng tâm (Thanh chịu lực dọc trục). Nội dung chính trong chương này: Định nghĩa, lực dọc – biểu đồ lực dọc, ứng suất pháp, biến dạng, đặc trưng cơ học của vật liệu, ứng suất cho phép – hệ số an toàn – ba dạng bài toán, thế năng biến dạng đàn hồi, bài toán siêu tĩnh. Mời tham khảo.

   39 p vimaru 24/02/2017 1 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 8 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 8 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Sức bền vật liệu, chương 8 trình bày kiến thức về chuyển vị của dầm chịu uốn. Nội dung cụ thể của chương gồm: phương pháp tích phân không hạn định, phương pháp tải trọng giả tạo, phương pháp thông số ban đầu, phương pháp nhân biểu đồ Veresaghin,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p vimaru 24/02/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số