• Bài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 2: Tiền xử lý các dữ liệu

  Bài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 2: Tiền xử lý các dữ liệu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tiền xử lý dữ liệu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   44 p vimaru 27/07/2018 6 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 3: Khai phá luật kết hợp

  Bài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 3: Khai phá luật kết hợp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khai phá luật kết hợp. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   70 p vimaru 27/07/2018 5 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 4: Phân cụm dữ liệu

  Bài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 4: Phân cụm dữ liệu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phân cụm dữ liệu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   47 p vimaru 27/07/2018 3 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 5: Phân lớp dữ liệu

  Bài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 5: Phân lớp dữ liệu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phân lớp dữ liệu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   34 p vimaru 27/07/2018 5 0

 • Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 1: Tổng quan về mạch điện

  Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 1: Tổng quan về mạch điện

  Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 1: Tổng quan về mạch điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, mạch điện, các định luật cơ bản của mạch điện. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   38 p vimaru 27/07/2018 9 0

 • Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 2: Phương pháp giải mạch điện cơ bản

  Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 2: Phương pháp giải mạch điện cơ bản

  Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 2: Phương pháp giải mạch điện cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạch điện trở mắc nối tiếp và song song, mạch chia áp (cầu phân áp) và mạch chia dòng (cầu phân dòng), phương pháp nguồn tương đương, các phương pháp giải mạch cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p vimaru 27/07/2018 8 0

 • Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 3: ĐIỐT – DIODE

  Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 3: ĐIỐT – DIODE

  Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 3: ĐIỐT – DIODE" cung cấp cho người học các kiến thức: Chất bán dẫn, diode bán dẫn, các đại lượng đặc trưng cho diode, mô hình diode, mạch chỉnh lưu Diode,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p vimaru 27/07/2018 9 0

 • Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 4: Diode Zener

  Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 4: Diode Zener

  Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 4: Diode Zener" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, nguyên tắc hoạt động, chế độ hoạt động của diode Zener (khi điện thế đầu vào và tải cố định), các ứng dụng của diode Zener. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vimaru 27/07/2018 8 0

 • Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 5: Transitor

  Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 5: Transitor

  Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 5: Transitor" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về transitor, cấu trúc và nguyên lý hoạt động của transitor, các thông số của BJT, các kiểu mắc transistor - Đặc tuyến Volt- Ampere, đường tải một chiều (đường tải tĩnh – dc load line),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p vimaru 27/07/2018 8 0

 • Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 6: Transitor trường FET

  Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 6: Transitor trường FET

  Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 6: Transitor trường FET" cung cấp cho người học các kiến thức: JFET, các đại lượng đặc trưng và thông số của JFET, cấu trúc cơ bản Mosfet loại liên tục (D-Mosfet), phân cực FET, phân cực bằng cầu chia thế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p vimaru 27/07/2018 5 0

 • Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 7: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng JFET

  Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 7: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng JFET

  Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 7: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng JFET" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thông số của mạch khuếch đại JFET, các mô hình mạch khuếch đại JFET, mô hình phân cực bằng cầu phân thế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p vimaru 27/07/2018 5 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan CSDL

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan CSDL

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan CSDL. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   43 p vimaru 27/07/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số