• Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo: Bài 11 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo: Bài 11 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng "Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 11: Màu sắc trong đồ họa" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình màu, mô hình màu thêm, mô hình màu bù, mô hình màu HSV,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p vimaru 31/01/2019 3 0

 • Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo: Bài 14 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo: Bài 14 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng "Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 14: Xóa bề mặt ẩn" cung cấp cho người học các kiến thức: Xóa bề mặt ẩn, thuật toán người họa sĩ, bộ đệm chiều sâu Z-buffer, cây phân vùng không gian nhị phân BSP, Portal Culling.

   39 p vimaru 31/01/2019 2 0

 • Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo: Bài 15 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo: Bài 15 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng "Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 15: Hiện thực ảo" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, lịch sử phát triển, kiến trúc hệ thống của virtual environments,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p vimaru 31/01/2019 3 0

 • Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần D

  Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần D

  Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần D giới thiệu tổng quan tạo hoạt hình. Cùng nắm các kiến thức trong học phần này thông qua việc tìm hiểu hoạt hình, lựa chọn phương pháp hoạt hình, tìm hiểu về Tween trong Timeline, các bước tạo và sao chép Motion Path. Ngoài ra, bài giảng còn cung cấp một số thông tin hữu ích về tạo hoạt...

   43 p vimaru 31/01/2019 1 0

 • Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần C

  Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần C

  Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần C trình bày "Sử dụng Symbol và bảng Library". Nội dung học phần này gồm: Tìm hiểu symbol và thể hiện, tìm hiểu bảng Library, tạo symbol, thêm thể hiện lên Stage, chỉnh sửa thể hiện, chỉnh sửa symbol, tổ chức bảng Library, tìm hiểu symbol và thể hiện (Instance) symbol. Mời các bạn cùng tham...

   34 p vimaru 31/01/2019 5 0

 • Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần E

  Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần E

  Bài giảng hiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần E sẽ giúp cho người học nắm được kiến thức tổng quan tối ưu và xuất bản dự án Flash nhằm phục vụ trong quá trình học tập và giảng dạy. Nội dung trong bài giảng trình bày: Tăng khả năng tiếp cận cho nội dung Flash; tối ưu đoạn phim; tìm hiểu thiết lập xuất bản; xuất bản đoạn...

   33 p vimaru 31/01/2019 3 0

 • Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần B

  Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần B

  Học phần B: Tạo hình ảnh và văn bản trong Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6 giúp người học tìm hiểu ảnh vector và bitmap, cách tạo tài liệu mới, nắm được thiết lập tùy chọn công cụ và tạo một shape, tái định hình đối tượng, thay đổi shape, sao chép và biến đổi đối tượng. Bên cạnh đó, bài giảng còn hướng dẫn cách...

   45 p vimaru 31/01/2019 2 0

 • Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần F

  Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần F

  Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần F trang bị cho sinh viên những hiểu biết về button và trạng thái button, tạo symbol button, chỉnh sửa trạng thái button, thêm văn bản vào button, tìm hiểu âm thanh, thêm âm thanh vào button, tìm hiểu video và thêm video vào đoạn phim. Qua đó giúp cho người học nắm được tổng quan về tạo button và...

   37 p vimaru 31/01/2019 3 0

 • Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần G

  Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần G

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần G dưới đây để nắm bắt nội dung chi tiết về ActionScript 3.0, sử dụng bảng code snippets, thêm action stop vào đoạn phim, thêm action play vào button, sao chép và chỉnh sửa mã, kiểm thử mã và mở website từ button.

   38 p vimaru 31/01/2019 4 0

 • Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần H

  Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần H

  Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần H giúp các bạn sinh viên nắm được các phần lý thuyết chung về tích hợp nội dung với các chương trình CS6 khác. Qua nội dung bài giảng, người học có thể hiểu về tích hợp nội dung Flash, cách nhập file PNG từ Fileworks vào Flash, sử dụng chỉnh sửa khứ hồi, nhập file PSD từ Photoshop vào...

   35 p vimaru 31/01/2019 3 0

 • Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 1

  Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 1

  Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 1 giới thiệu tổng quan về dựng mô hình nội thất phòng khách dựa trên bản vẽ mẫu. Mục đích của bài học nhằm giúp cho sinh viên làm quen với một khung cảnh nội thất và lệnh dựng hình cơ bản; tương tác giữa 3ds Max và Autocad. Bên cạnh đó, bài giảng còn hướng dẫn cách nhập bản vẽ cơ sở 2D từ chương trình...

   22 p vimaru 31/01/2019 5 0

 • Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 4

  Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 4

  Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 4 sau khi học xong bài học này, người học sẽ làm quen với vật liệu và bảng hiệu chỉnh vật liệu trong chương trình 3ds Max; các nguyên tắc cơ bản trong tạo vật liệu và các key terms chủ yếu về vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vimaru 31/01/2019 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số