• Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6.1

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6.1

  Chương 6 - Mạch tuần tự - phần tử nhớ: mạch chốt, flipflop. Các hệ thống số ngày nay đều gồm có hai thành phần: mạch tổ hợp để thực hiện các chức năng logic và các thành phần có tính chất nhớ (memory element) để lưu giữ các trạng thái trong mạch. Chương này sẽ học về: Các thành phần có tính chất nhớ (Chốt, Flip-flop, thanh ghi,…), kết hợp các...

   29 p vimaru 31/05/2019 5 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6.2

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6.2

  Chương này tập trung trình bày về mạch tuần tự - bộ đếm. Nội dung chính trong chương này gồm có: Bộ đếm bất đồng bộ (Asynchronous counters), hệ số của bộ đếm (MOD number), bộ đếm lên/xuống (up/down counters), phân tích và thiết kế bộ đếm bất đồng bộ, delay của mạch (propagation delay).

   31 p vimaru 31/05/2019 7 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6.3

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6.3

  Chương này cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về bộ đếm đồng bộ (Synchronous counters). Nội dung chính trong chương này gồm có: Phân tích bộ đếm đồng bộ (analyze synchronous counters), thiết kế bộ đếm đồng bộ (design synchronous counter).

   29 p vimaru 31/05/2019 6 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương ôn tập 2

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương ôn tập 2

  Chương này ôn lại những kiến thức cơ bản của chương 5 và 6: Sự khác biệt giữa mạch tổ hợp và mạch tuần tự? Phương pháp thiết kế mạch tổ hợp; bộ ALU là gì? Ứng dụng bộ ALU trong máy tính; chức năng, ứng dụng và thiết kế của mạch mã hóa và giải mã trong các hệ thống máy tính; chức năng, ứng dụng và thiết kế của mạch chọn kênh và...

   8 p vimaru 31/05/2019 3 0

 • Kỹ thuật bảo trì kết cấu bê tông rỗng thoát nước: Tổng hợp kết quả nghiên cứu quốc tế và các đề xuất nâng cao hiệu quả ở Việt Nam

  Kỹ thuật bảo trì kết cấu bê tông rỗng thoát nước: Tổng hợp kết quả nghiên cứu quốc tế và các đề xuất nâng cao hiệu quả ở Việt Nam

  Bài viết này tổng hợp các vấn đề quan trọng liên quan đến công việc kiểm tra và bảo trì kết cấu BTRTN từ các cuốn sổ tay hay tài liệu hướng dẫn đã được công bố bởi các tổ chức nghiên cứu quốc tế. Bên cạnh đó, dựa trên các thách thức và đặc điểm môi trường đô thị Việt Nam, bài viết đề xuất các giải pháp bổ sung nhằm nâng cao...

   9 p vimaru 31/05/2019 5 0

 • Phương pháp xác định hệ số kháng đàn hồi

  Phương pháp xác định hệ số kháng đàn hồi

  Để giải quyết bất cập này, chúng tôi giới thiệu một số phương pháp xác định hệ số kháng đàn hồi: phương pháp thí nghiệm (thí nghiệm trực tiếp trên cọc, thí nghiệm ép cứng), tra bảng (bảng thiết kế và tính toán móng nông, bảng dùng cho tính cọc theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, bảng dùng cho tính cọc theo phương pháp Bowles), tính công thức...

   7 p vimaru 31/05/2019 7 0

 • Một số hạn chế và tồn tại trong quá trình thiết kế và thi công các hệ thống kỹ thuật trong công trình ở Việt Nam

  Một số hạn chế và tồn tại trong quá trình thiết kế và thi công các hệ thống kỹ thuật trong công trình ở Việt Nam

  Dựa trên các báo cáo kiểm định chất lượng công trình xây dựng, nghiên cứu này đã nhận diện và tổng hợp các hạn chế và tồn tại thường gặp trong quá trình thiết kế và thi công các hệ thống kỹ thuật trong các công trình xây dựng. Đồng thời, nghiên cứu cũng đưa ra một số khuyến nghị để nâng cao chất lượng thiết kế và thi công xây lắp các...

   6 p vimaru 31/05/2019 8 0

 • Giải pháp xả bùn cát bằng cửa phai giữa dòng chính, ứng dụng cho công trình đập dâng vùng Tây Bắc

  Giải pháp xả bùn cát bằng cửa phai giữa dòng chính, ứng dụng cho công trình đập dâng vùng Tây Bắc

  Nội dung bài viết trình bày về đập dâng là loại hình công trình phổ biến phục vụ nhu cầu nước tưới tiêu và sinh hoạt tại vùng Tây Bắc. Mặc dù sự bồi lắng bùn cát đã được tính toán trong giai đoạn thiết kế, nhưng do nhiều nguyên nhân nên vẫn không được giải quyết hiệu quả, ảnh hưởng lớn đến sự hoạt động của các công trình đập...

   6 p vimaru 31/05/2019 7 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện biên và kích thước vùng nghiên cứu đến kết quả dự báo và phân tích tai biến địa chất trong xây dựng công trình ngầm khi sử dụng phương pháp số

  Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện biên và kích thước vùng nghiên cứu đến kết quả dự báo và phân tích tai biến địa chất trong xây dựng công trình ngầm khi sử dụng phương pháp số

  Bài viết giới thiệu một số kết quả nghiên cứu mô phỏng sử dụng phần mềm FLAC 2D, chú ý đến ảnh hưởng của sự phân bố các lớp đá, kích thước miền nghiên cứu, ảnh hưởng của việc lựa chọn, thay thế điều kiện biên và ảnh hưởng của khoảng cách giữa đường hầm và mặt ranh giới giữa khối đá rắn cứng với lớp phủ. Kết quả nghiên...

   6 p vimaru 31/05/2019 8 0

 • Phương pháp nT xác định sức chịu tải của cọc

  Phương pháp nT xác định sức chịu tải của cọc

  Móng cọc áp dụng cho các công trình có tải trọng truyền vào đất nền lớn hơn khả năng chịu lực của móng nông trên nền đất và móng cọc chuyển tải trọng công trình vào sâu trong nền đến những lớp đất tốt hơn bên dưới. Nhóm cọc và nền đất cùng làm việc đồng thời để nâng, giữ công trình bên trên luôn cân bằng và ổn định.

   5 p vimaru 31/05/2019 6 0

 • Nghiên cứu ban đầu về khả năng ứng dụng kế hợp vật liệu geopolyme composit chống cháy cho ngành đóng tàu vỏ composit

  Nghiên cứu ban đầu về khả năng ứng dụng kế hợp vật liệu geopolyme composit chống cháy cho ngành đóng tàu vỏ composit

  Bài viết trình bày kết quả của nghiên cứu ban đầu về tính chất nhiệt của vật liệu geopolyme composit dẫn xuất trên nền Silic đioxit nhiệt chứa khoảng 50% sợi thủy tinh gia cường. Cơ tính của vật liệu dạng tấm hybrid được tạo thành khi sử dụng kết hợp vật liệu geopolyme composit này với vật liệu composite thông dụng trong ngành đóng tàu trên nền...

   7 p vimaru 31/05/2019 12 0

 • Quan hệ giữa kích thước vỏ tàu với công suất máy tàu của nghề lưới kéo Việt Nam

  Quan hệ giữa kích thước vỏ tàu với công suất máy tàu của nghề lưới kéo Việt Nam

  Dựa trên các số liệu điều tra của tất cả các địa phương Việt Nam có nghề lưới kéo, xác định thứ tự theo số lượng số tàu lưới kéo chung (xa bờ và gần bờ) và riêng lưới kéo xa bờ (theo quy định tàu có công suất máy ≥ 90CV). Nghiên cứu cũng xác định mối quan hệ hàm số giữa thông số vỏ tàu với công suất máy tàu của nghề lưới kéo xa...

   8 p vimaru 31/05/2019 8 0