• Mô hình số trong động lực biển - Chương 3: Các mô hình số hai chiều

  Mô hình số trong động lực biển - Chương 3: Các mô hình số hai chiều

  Những nội dung chính trong chương 3 gồm có: Các bài toán cơ bản, lời giải số của hệ phương trình, cách tiếp cận từng bước để thiết lập và phân tích sơ đồ đơn giản, các mô hình số hai chiều, lọc số, làm mịn lưới. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   95 p vimaru 30/11/2019 5 0

 • Mô hình số trong động lực biển - Chương 2: Các phương trình tải

  Mô hình số trong động lực biển - Chương 2: Các phương trình tải

  Những nội dung chính trong chương 2 gồm có: Cơ sở toán học, điều kiện biên và điều kiện ban đầu, các thuộc tính số cơ bản, sơ đồ số ẩn và hiện, các sơ đồ số trung tâm, sai số tính toán, các thức tính toán và thức vật lý của lời giải số, quá trình khuếch tán,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   60 p vimaru 30/11/2019 4 0

 • Mô hình số trong động lực biển - Chương 4: Chuyển động ba chiều phụ thuộc vào thời gian

  Mô hình số trong động lực biển - Chương 4: Chuyển động ba chiều phụ thuộc vào thời gian

  Những nội dung chính trong chương 4 gồm có: Mô hình học hóa số hoàn lưu fjord, chuyển động ba chiều trong các biển nông, mô hình ba chiều sử dụng thức phân rã và tọa độ sigma, mô hình hoàn lưu tổng quát - điều kiện nắp cứng, mô hình ba chiều nữa ẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   111 p vimaru 30/11/2019 6 0

 • Mô hình số trong động lực biển - Chương 5: Các thức chuẩn

  Mô hình số trong động lực biển - Chương 5: Các thức chuẩn

  Những nội dung chính được trình bày trong chương 5 gồm có: Sâyxi, tiếp cận thức chuẩn, lời giải đối với hồ và vịnh có độ sâu đồng nhất và biến đổi, các hệ thống có nhánh, tính toán cộng hưởng cho các hệ thống thủy vực có dạng không đều, chuyển động sóng thứ cấp, thức Helmholtz,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi...

   60 p vimaru 30/11/2019 5 0

 • Mô hình số trong động lực biển - Chương 6: Các quá trình trạng thái ổn định

  Mô hình số trong động lực biển - Chương 6: Các quá trình trạng thái ổn định

  Những nội dung chính trong chương 6 gồm có: Các ví dụ hải dương học, xấp xỉ số, điều kiện biên, các phương pháp số, phương pháp trực tiếp, các sơ đồ có bậc chính xác cao hơn đối với dòng chảy ưu thế đối lưu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   25 p vimaru 30/11/2019 5 0

 • Mô hình số trong động lực biển - Chương 1: Thiết lập các phương trình tổng quát

  Mô hình số trong động lực biển - Chương 1: Thiết lập các phương trình tổng quát

  Những nội dung chính trong chương 1 gồm có: Các phương trình chuyển động, liên tục và khuếch tán; tách dòng chảy thành dòng chảy trung bình và nhiễu động quanh trạng thái trung bình; các phương trình năng lượng; các phương trình 2 chiều; áp dụng các hàm dòng;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p vimaru 30/11/2019 5 0

 • Mô hình số trong động lực biển - Chương Phụ lục

  Mô hình số trong động lực biển - Chương Phụ lục

  Chương phụ lục sẽ cung cấp cho người học kiến thức về phương pháp đảo đường. Đồng thời chương này cũng giới thiệu về chương trình Fortran dùng cho thuật toán đảo đường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   29 p vimaru 30/11/2019 4 0

 • Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 1: Thông tin số liệu

  Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 1: Thông tin số liệu

  Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 1 trình bày những nội dung cơ bản sau: Tổng quan về thông tin số liệu, mô hình của một hệ thống truyền dữ liệu, môi trường truyền dẫn, suy hao và méo dạng, thông tin số liệu, các loại tín hiệu, tín hiệu dữ liệu truyền qua mạng PSTN (Public Switch Telephone Network),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p vimaru 30/11/2019 7 1

 • Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 3: Cơ sở giao thức (Protocol basics)

  Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 3: Cơ sở giao thức (Protocol basics)

  Chương 3 - Cơ sở giao thức (Protocol basics). Nội dung chương này sẽ đề cập đến những nghi thức cơ sở làm nền tảng truyền dữ liệu, và một phần giao thức điều khiển tuyến dữ liệu (data link control protocol) truyền dữ liệu được phân thành 2 kiểu: truyền thông không định hướng và truyền thông có định hướng.

   19 p vimaru 30/11/2019 4 0

 • Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 4: Các giao thức điều khiển liên kết dữ liệu (data link control protocols)

  Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 4: Các giao thức điều khiển liên kết dữ liệu (data link control protocols)

  Chương 4 - Các giao thức điều khiển liên kết dữ liệu (data link control protocols). Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tổng quan về các giao thức điều khiển liên kết dữ liệu, các môi trường ứng dụng, các giao thức định hướng ký tự, các giao thức định hướng bit.

   18 p vimaru 30/11/2019 6 0

 • Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 5: Mạng cụ bộ

  Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 5: Mạng cụ bộ

  Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 5: Mạng cụ bộ. Nội dung chính trong chương 5 gồm: Tổng quan về mạng máy tính, các phương pháp điều khiển truy nhập đường truyền vật lý, các chuẩn của mạng cục bộ (Lan standards).

   11 p vimaru 30/11/2019 6 0

 • Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 6: TCP/IP và các ứng dụng

  Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 6: TCP/IP và các ứng dụng

  Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 6: TCP/IP và các ứng dụng. Nội dung chính trong chương gồm có: Tổng quan về TCP/ IP, địa chỉ IP (IP address), giao thức phân giải địa chỉ ngược (RARP), giao thức phân giải địa chỉ (ARP).

   17 p vimaru 30/11/2019 6 0