• Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 10 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 10 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng này giới thiệu một số tính năng khác của lavarel là database, migrations & seeding, trong đó có một tính năng rất quan trọng đó là migration. Với migration chúng ta có thể tương tác với cấu trúc của database một cách dễ dàng nhưng tạo bảng, xoá bảng, thêm cột, xoá cột, sửa tên cột, thay đổi kiểu dữ liệu…bằng các định nghĩa các file migration...

   51 p vimaru 30/09/2019 2 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 12 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 12 - Nguyễn Hữu Thể

  Như các bạn đã biết thì Laravel hỗ trợ cho chúng ta nhiều cách để tương tác với cơ sở dữ liệu. Và eloquent ORM là một thế mạnh rất lớn Laravel có trong khi các framework không hỗ trợ. Bài giảng này sẽ trình bày một số nội dung cơ bản về Eloquent ORM trong Laravel, mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p vimaru 30/09/2019 2 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 8 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 8 - Nguyễn Hữu Thể

  Trong mô hình MVC thì project sẽ được chia ra làm 3 phần (Model, View, Controller) và trong Laravel framework cũng chia làm 3 phần như vậy. Ở các bài giảng trước đã giới thiệu với các bạn về view trong Laravel, ở phần này sẽ giới thiệu với các bạn về controllers, request, response, session trong Laravel. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p vimaru 30/09/2019 1 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 9 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 9 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng trình bày những nội dung chính sau: Controllers, action controllers, HTTP requests, dependency injection & route parameters, đường dẫn request & phương thức, nhận request URL, nhận phương thức request, lấy giá trị một input, lấy giá trị JSON input,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vimaru 30/09/2019 1 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 11 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 11 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng này trang bị cho người học kiến thức về database, migrations & seeding. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Database, generating migrations, migration structure, running migrations, rolling back migrations, writing seeders, running seeders. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p vimaru 30/09/2019 1 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 13 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 13 - Nguyễn Hữu Thể

  Eloquent ORM đi kèm với Laravel cung cấp một API ActiveRecord đơn giản và tiện lợi cho giao tiếp với database. Mỗi database table sẽ có một "Model" tương ứng để tương tác với table đó. Model cho phép bạn query dữ liệu trong table, cũng như chèn thêm các dữ liệu mới. Bài giảng này sẽ tiếp tục cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về eloquent ORM...

   26 p vimaru 30/09/2019 2 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 14 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 14 - Nguyễn Hữu Thể

  Middleware cung cấp một cơ chế thuận tiện để lọc các HTTP Request vào ứng dụng của bạn. Ví dụ: Laravel bao gồm một Middleware xác minh người dùng truy cập vào ứng dụng của bạn. Nếu người dùng không được xác thực, Middleware sẽ chuyển hướng người dùng đến màn hình đăng nhập. Ngược lại, nếu người dùng được xác thực, Middleware sẽ cho phép...

   9 p vimaru 30/09/2019 3 0

 • Ebook Mạng điện dụng cụ điện gia đình: Phần 1

  Ebook Mạng điện dụng cụ điện gia đình: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Mạng điện dụng cụ điện gia đình" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các dụng cụ điện cấp nhiệt, đèn điện, động cơ điện cỡ nhỏ và các thiết bị có động cơ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   180 p vimaru 28/08/2019 68 25

 • Ebook Mạng điện dụng cụ điện gia đình: Phần 2

  Ebook Mạng điện dụng cụ điện gia đình: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Mạng điện dụng cụ điện gia đình" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Biến áp nguồn cung cấp, thiết bị và vật liệu kỹ thuật mạng điện gia đình, nối đất và chống sét mạng điện gia đình,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   158 p vimaru 28/08/2019 35 3

 • Ebook Nhập môn robot công nghiệp (Tái bản lần thứ 2): Phần 1

  Ebook Nhập môn robot công nghiệp (Tái bản lần thứ 2): Phần 1

  Hiện nay, ở rất nhiều nước robot phát triển không chỉ theo hướng phục vụ sản xuất công nghiệp mà còn theo hướng phục vụ sinh hoạt và giải trí trong gia đình. Robot gia đình hay robot cá nhân được phát triển nhằm thay thế giúp việc nhà. Mời các bạn cùng tìm hiểu kiến thức "Nhập môn robot công nghiệp" qua phần 1 cuốn sách.

   125 p vimaru 28/08/2019 29 3

 • Ebook Nhập môn robot công nghiệp (Tái bản lần thứ 2): Phần 2

  Ebook Nhập môn robot công nghiệp (Tái bản lần thứ 2): Phần 2

  Cuốn sách Nhập môn robot công nghiệp gồm ba chương đề cập những nội dung tổng quan về robot, cấu tạo chung của robot công nghiệp và những bài toán động học tay máy. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   97 p vimaru 28/08/2019 28 0

 • Ebook Thiết bị hệ thống điện - Sản xuất và truyền điện: Phần 1

  Ebook Thiết bị hệ thống điện - Sản xuất và truyền điện: Phần 1

  Cuốn "Thiết bị hệ thống điện - Sản xuất và truyền điện" thuộc tủ sách Sổ tay chi tiết thiết kế điện do NXB Thanh niên ấn hàng. Phần 1 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Lập kế hoạch cho việc thiết kế điện, phát điện và truyền điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   103 p vimaru 28/08/2019 29 1