• Bài giảng Cơ học công trình: Chương 5 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ học công trình: Chương 5 - Trần Minh Tú

  Chương 5 - Tính chuyển vị của hệ thanh. Nội dung trình bày trong chương 5 gồm có: Các khái niệm, cách tìm đường đàn hồi bằng phương pháp tích phân trực tiếp, tính chuyển vị theo phương pháp nhân biểu đồ (Vêrêxaghin).

   29 p vimaru 31/12/2019 6 0

 • Bài giảng Cơ học công trình: Chương 6 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ học công trình: Chương 6 - Trần Minh Tú

  Chương 6 - Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực. Nội dung trình bày trong chương 6 gồm có: Các khái niệm, tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

   22 p vimaru 31/12/2019 4 0

 • Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 1 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 1 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi - Chương 1 trình bày các khái niệm chung. Nội dung chính trong chương này gồm có: Cơ học – Cơ học vật rắn biến dạng, cơ học môi trường liên tục, lý thuyết đàn hồi, các khái niệm chung.

   16 p vimaru 31/12/2019 4 0

 • Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 2 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 2 - Trần Minh Tú

  Chương 2 của bài giảng "Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi" trình bày một số khái niệm cơ bản về đại số ten xơ. Trong chương này gồm có những nội dung chính sau: Hệ thống ký hiệu, qui ước về chỉ số, hệ thống đối xứng và phản đối xứng, trường vô hướng hay ten-xơ hạng không, Vec tơ hay ten-xơ hạng nhất, ten xơ hạng...

   14 p vimaru 31/12/2019 4 0

 • Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 3 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 3 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi - Chương 3 trình bày lý thuyết về ứng suất. Trong chương này người học tìm hiểu những nội dung chính sau đây: Định nghĩa về ứng suất, điều kiện cân bằng, ứng suất trên mặt cắt nghiêng, trạng thái ứng suất – tenxơ ứng suất, mặt chính – phương chính – ứng suất chính, ứng...

   23 p vimaru 31/12/2019 5 0

 • Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 4 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 4 - Trần Minh Tú

  Chương 4 trình bày lý thuyết về chuyển vị và biến dạng. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Hệ toạ độ và các cách mô tả chuyển động, vận tốc và gia tốc chuyển động, quan hệ chuyển vị - biến dạng bé, biến dạng chính – phương của biến dạng chính,...và các nội nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p vimaru 31/12/2019 5 0

 • Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 5 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 5 - Trần Minh Tú

  Chương 5 - Hệ các phương trình cơ bản và các mô hình môi trường liên tục. Chương này trình bày các nội dung cụ thể như: Định luật bảo toàn khối lượng – Phương trình liên tục, quá trình nhiệt động học của môi trường, định luật bảo toàn khối lượng – Phương trình liên định luật nhiệt động lực thứ nhất – Phương trình trạng thái,......

   22 p vimaru 31/12/2019 4 0

 • Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 6 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 6 - Trần Minh Tú

  Bài giảng chương 6 trình bày lý thuyết đàn hồi tuyến tính. Các nội dung chính của chương này gồm: Định luật Hooke, biểu thức nội năng, sự thu gọn các hằng số đàn hồi, bài toán đàn hồi tuyến tính đẳng hướng, các cách giải bài toán lý thuyết đàn hồi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p vimaru 31/12/2019 5 0

 • Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 7 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 7 - Trần Minh Tú

  Chương 7 cung cấp những kiến thức về bài toán đàn hồi phẳng trong hệ toạ độ vuông góc. Chương này gồm có 3 nội dung chính, đó là: Bài toán ứng suất phẳng, bài toán biến dạng phẳng, giải bài toán phẳng theo ứng suất - Hàm ứng suất Airy. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt những nội dung chi tiết.

   17 p vimaru 31/12/2019 5 0

 • Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 8 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 8 - Trần Minh Tú

  Chương 8 - Nhập môn phương pháp phần tử hữu hạn. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm về phương pháp phần tử hữu hạn, trình tự phân phân tích theo phần tử hữu hạn, phần tử tam giác trong phép giải theo chuyển vị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p vimaru 31/12/2019 5 0

 • Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 9 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 9 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi - Chương 9 trình bày bài toán phẳng trong hệ toạ độ độc cực. Nội dung chính trong chương này gồm: Các phương trình cơ bản, hàm ứng suất, giải theo ứng suất - Bài toán chêm chịu lực tập trung, bài toán đối xứng trục, bài toán bán phẳng chịu lực tập trung trên biên, bài toán...

   32 p vimaru 31/12/2019 5 0

 • Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Chương mở đầu

  Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Chương mở đầu

  Tài liệu tham khảo Giáo trình công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên

   6 p vimaru 31/12/2019 2 0