• Ebook Bài tập nguyên lý kế toán: Phần 2

  Ebook Bài tập nguyên lý kế toán: Phần 2

  Các bài tập trong cuốn sách được biên soạn theo thứ tự của các chương trong chương trình môn học Nguyên lý kế toán. Ngoài ra cuốn sách cũng có các bài tập trắc nghiệm để sinh viên tự đánh giá tình hình và kết quả tiếp thu nội dung môn học. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

   104 p vimaru 25/03/2019 91 5

 • Ebook Bài tập nguyên lý kế toán: Phần 1

  Ebook Bài tập nguyên lý kế toán: Phần 1

  Cuốn sách “Bài tập nguyên lý kế toán” đưuọc biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên nắm vừng phần lý thuyết đã được học và rèn luyện kỹ năng thực hành. Sách có cấu gồm 4 phần gồm: Bài tập và một số bài giải, câu hỏi trắc nghiệm, tóm tắt lý thuyết, một số sơ đồ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p vimaru 25/03/2019 32 1

 • Ebook Lắp dựng nhà thép: Phần 1

  Ebook Lắp dựng nhà thép: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lắp dựng nhà thép" do NXB Xây dựng ấn hàng cung cấp cho người học các kiến thức: Lắp dựng an toàn kết cấu thép, quy trình, kế hoạch lắp dựng, dung sai lắp dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p vimaru 25/03/2019 39 0

 • Ebook Lắp dựng nhà thép: Phần 2

  Ebook Lắp dựng nhà thép: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Siết bu lông liên kết, phòng tránh tai nạn trong lắp dựng, cấu tạo cơ bản hệ chịu lực của nhà thép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p vimaru 25/03/2019 45 0

 • Ebook Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành thiết kế neo bờ và các kết cấu nối: Phần 1

  Ebook Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành thiết kế neo bờ và các kết cấu nối: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành thiết kế neo bờ và các kết cấu nối" cung cấp cho người đọc các kiến thức khái quát về công trình biển, tải trọng môi trường, neo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p vimaru 25/03/2019 44 0

 • Ebook Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành thiết kế neo bờ và các kết cấu nối: Phần 2

  Ebook Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành thiết kế neo bờ và các kết cấu nối: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành thiết kế neo bờ và các kết cấu nối" cung cấp cho người đọc các kiến thức về các kết cấu nổi, phao nổi, ụ nổi và đê chắn sóng biển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p vimaru 25/03/2019 38 0

 • Ebook Cọc đất, xi măng - Phương pháp gia cố nền đất yếu: Phần 1

  Ebook Cọc đất, xi măng - Phương pháp gia cố nền đất yếu: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Cọc đất, xi măng - Phương pháp gia cố nền đất yếu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về giải pháp gia cố đất yếu; tổng quan về giải pháp gia cố đất yếu bằng cọc xi măng - đất, quy trình thiết kế cọc xi măng - đất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p vimaru 25/03/2019 23 0

 • Ebook Cọc đất, xi măng - Phương pháp gia cố nền đất yếu: Phần 2

  Ebook Cọc đất, xi măng - Phương pháp gia cố nền đất yếu: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Cọc đất, xi măng - Phương pháp gia cố nền đất yếu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quy trình thi công cọc xi măng - đất; quy trình thí nghiệm, kiểm tra chất lượng và nghiệm thu cọc xi măng - đất, giới thiệu một số công trình ứng dụng cọc xi măng đất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   67 p vimaru 25/03/2019 45 0

 • Ebook Tuyển chọn 3000 bài toán về mạch điện (Có lời giải - Quyển 1): Phần 1

  Ebook Tuyển chọn 3000 bài toán về mạch điện (Có lời giải - Quyển 1): Phần 1

  Bộ sách Tuyển chọn 3000 bài toán về mạch điện được biên soạn dựa trên tài liệu "Schaum''s 3000 Solved Problems in Electric Circuits", đây là một nguồn tài liệu tham khảo hoàn chỉnh và đa dạng tập trung vào chuyên mục mạch điện - thực ra trong lĩnh vực mạch điện chỉ có thể có được khoảng chừng 4000 dạng bài tập và ở đây sách đã trình bày cho bạn...

   265 p vimaru 25/03/2019 50 3

 • Ebook Tuyển chọn 3000 bài toán về mạch điện (Có lời giải - Quyển 1): Phần 2

  Ebook Tuyển chọn 3000 bài toán về mạch điện (Có lời giải - Quyển 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các bài tập về: Các số phức và bộ định pha, các mạch điện xoay chiều ở trạng thái ổn định, các mạch ghép từ tính, hiện tượng cộng hưởng, đường đặc trưng tần số và các bộ lọc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   313 p vimaru 25/03/2019 61 3

 • Ebook Tuyển chọn 3000 bài toán về mạch điện (Có lời giải - Quyển 2): Phần 1

  Ebook Tuyển chọn 3000 bài toán về mạch điện (Có lời giải - Quyển 2): Phần 1

  Bộ sách "Tuyển chọn 3000 bài toán về mạch điện" gồm 24 chương, được chia làm hai tập, trình bày những vấn đề cơ bản nhất như các khái niệm cơ bản về hệ đơn vị đo lường, các định luật nền tảng về mạch điện như định luật Ohm, định luật Kirchhoff, mạch điện xoay chiều ba pha cho đến những vấn đề chuyên sâu như phép biến đổi Laplace,...

   345 p vimaru 25/03/2019 42 0

 • Ebook Tuyển chọn 3000 bài toán về mạch điện (Có lời giải - Quyển 2): Phần 2

  Ebook Tuyển chọn 3000 bài toán về mạch điện (Có lời giải - Quyển 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tuyển chọn 3000 bài toán về mạch điện" cung cấp cho người học các bài tập về: Phép biến đổi Laplace, mạch hai phổng, phương pháp biến đổi trạng thái, toán ôn tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   499 p vimaru 25/03/2019 21 0