• Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về ngôn ngữ lập trình, vai trò của ngôn ngữ lập trình, lợi ích của việc nghiên cứu NNLT, tiêu chuẩn đánh giá,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài...

   10 p vimaru 30/06/2019 44 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 2: Kiểu dữ liệu

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 2: Kiểu dữ liệu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu, sự khai báo, đối tượng dữ liệu, chuyển đổi kiểu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   10 p vimaru 30/06/2019 55 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 3: Kiểu dữ liệu sơ cấp

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 3: Kiểu dữ liệu sơ cấp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu sơ cấp, kiểu dữ liệu số, kiểu liệt kê, kiểu ký tự, cách cài đặt,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   13 p vimaru 30/06/2019 55 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúc

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúc

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu có cấu trúc, sự đặc tả kiểu dữ liệu có cấu trúc, mảng nhiều chiều, mẩu tin có cấu trúc thay đổi,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài...

   45 p vimaru 30/06/2019 54 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 5: Điều khiển tuần tự

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 5: Điều khiển tuần tự

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Điều khiển tuần tự, ngoại lệ và xử lý ngoại lệ, điều khiển tuần tự trong biểu thức, điều khiển tuần tự tự giữa các lệnh,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   13 p vimaru 30/06/2019 53 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 6: Lập trình hàm

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 6: Lập trình hàm

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình hàm, bản chất của lập trình hàm, hàm toán học, các hàm nhập xuất,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   11 p vimaru 30/06/2019 42 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.1 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.1 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng "Chương 5 - Mạch tổ hợp: Mạch tính toán số học" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số mạch logic tổ hợp thông dụng, thiết kế các mạch logic tổ hợp phức tạp sử dụng các mạch logic tổ hợp thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p vimaru 28/08/2018 129 2

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.2 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.2 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng "Chương 5 - Mạch tổ hợp: Các loại mạch khác" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạch giải mã (Decoder)/mạch mã hóa (Encoder); mạch dồn kênh (Multiplexer)/mạch chia kênh (Demultiplexer); mạch tạo Parity/mạch kiểm tra Parity; mạch so sánh (Comparator). Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p vimaru 28/08/2018 129 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6.1 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6.1 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng "Chương 6 - Mạch tuần tự: Chốt và Flip-flop" cung cấp cho người học các kiến thức: Chốt S-R (S-R latch), chốt D, Flip-flop D, Flip-flop T, Flip-flop S-R, Flip-flop J-K, Flip-flop Scan. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p vimaru 28/08/2018 142 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6.2 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6.2 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng "Chương 6 - Mạch tuần tự: Bộ đếm" cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ đếm bất đồng bộ (Asynchronous counters), bộ đếm đồng bộ (Synchronous counters), thanh ghi (Register). Mời các bạn cùng tham khảo.

   69 p vimaru 28/08/2018 98 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 1 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 1 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 1: Giới thiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, những đặc điểm của Số (digital features), quy trình thiết kế Số (digital design processing), các loại chip Số, những thuật ngữ của Số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p vimaru 28/08/2018 144 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 4 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 4 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 4: Bìa Karnaugh" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạch logic số, thiết kế một mạch số, bìa Karnaugh (bản đồ Karnaugh), cổng XOR/XNOR. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p vimaru 28/08/2018 127 0