• Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.1 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.1 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng "Chương 5 - Mạch tổ hợp: Mạch tính toán số học" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số mạch logic tổ hợp thông dụng, thiết kế các mạch logic tổ hợp phức tạp sử dụng các mạch logic tổ hợp thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p vimaru 28/08/2018 56 2

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.2 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.2 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng "Chương 5 - Mạch tổ hợp: Các loại mạch khác" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạch giải mã (Decoder)/mạch mã hóa (Encoder); mạch dồn kênh (Multiplexer)/mạch chia kênh (Demultiplexer); mạch tạo Parity/mạch kiểm tra Parity; mạch so sánh (Comparator). Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p vimaru 28/08/2018 62 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6.1 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6.1 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng "Chương 6 - Mạch tuần tự: Chốt và Flip-flop" cung cấp cho người học các kiến thức: Chốt S-R (S-R latch), chốt D, Flip-flop D, Flip-flop T, Flip-flop S-R, Flip-flop J-K, Flip-flop Scan. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p vimaru 28/08/2018 64 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6.2 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6.2 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng "Chương 6 - Mạch tuần tự: Bộ đếm" cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ đếm bất đồng bộ (Asynchronous counters), bộ đếm đồng bộ (Synchronous counters), thanh ghi (Register). Mời các bạn cùng tham khảo.

   69 p vimaru 28/08/2018 53 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 1 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 1 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 1: Giới thiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, những đặc điểm của Số (digital features), quy trình thiết kế Số (digital design processing), các loại chip Số, những thuật ngữ của Số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p vimaru 28/08/2018 72 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 4 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 4 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 4: Bìa Karnaugh" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạch logic số, thiết kế một mạch số, bìa Karnaugh (bản đồ Karnaugh), cổng XOR/XNOR. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p vimaru 28/08/2018 64 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 2: Các dạng biểu diễn số" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu các hệ thống số, chuyển đổi giữa các hệ thống số, biểu diễn số nhị phân, biểu diễn số có dấu, biểu diễn các loại số khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p vimaru 28/08/2018 77 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng giúp người học hiểu được về đại số Boolean với đặc điểm là chỉ thực hiện trên hai giá trị/trạng thái 0(OFF) và 1(ON) nên rất phù hợp với việc biểu diễn và tính toán trong các mạch logic Số; các cổng logic cơ bản, từ đó có thể xây dựng nên các mạch logic hoặc các hệ thống số phức tạp trong những chương sau.

   56 p vimaru 28/08/2018 72 1

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 1: Khái quát về khai phá dữ liệu

  Bài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 1: Khái quát về khai phá dữ liệu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về khai phá dữ liệu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   41 p vimaru 27/07/2018 70 3

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 2: Tiền xử lý các dữ liệu

  Bài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 2: Tiền xử lý các dữ liệu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tiền xử lý dữ liệu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   44 p vimaru 27/07/2018 83 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 3: Khai phá luật kết hợp

  Bài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 3: Khai phá luật kết hợp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khai phá luật kết hợp. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   70 p vimaru 27/07/2018 51 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 4: Phân cụm dữ liệu

  Bài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 4: Phân cụm dữ liệu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phân cụm dữ liệu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   47 p vimaru 27/07/2018 55 1