• Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công" trình bày tổng quan quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công, phân tích công việc trong tổ chức công, kế hoạch hóa nguồn nhân lực trong tổ chức công, tuyển dụng nguồn nhân lực trong tổ chức công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   144 p vimaru 21/03/2023 3 0

 • Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công" trình bày các nội dung: Đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức công, đánh giá nguồn nhân lực trong tổ chức công, thù lao lao động trong tố chức công, chính sách quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   132 p vimaru 21/03/2023 3 0

 • Giáo trình Quản trị học căn bản: Phần 1

  Giáo trình Quản trị học căn bản: Phần 1

  Giáo trình Quản trị học căn bản mang lại cho các bạn sinh viên một nền tảng kiến thức khoa học căn bản, vững chắc để có thể học tập, nghiên cứu ở các lĩnh vực kiến thức chuyên sâu hơn ở các chuyên môn chuyên ngành có liên quan. Phần 2 cuốn giáo trình trình bày tổng quan về quản trị, môi trường hoạt động của doanh nghiệp, mời các bạn cùng...

   61 p vimaru 21/03/2023 7 1

 • Giáo trình Quản trị học căn bản: Phần 2

  Giáo trình Quản trị học căn bản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Quản trị học căn bản trình bày các nội dung: Quyết định quản trị, chức năng hoạch định, chức năng tổ chức, chức năng điều khiển, chức năng kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p vimaru 21/03/2023 7 2

 • Giáo trình Các quá trình chế tạo: Phần 1

  Giáo trình Các quá trình chế tạo: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Các quá trình chế tạo" trình bày tổng quan về kỹ thuật chế tạo, các quá trình đông đặc, các quá trình gia công kim loại bằng biến dạng dẻo, các quá trình sản xuất sản phẩm từ kim loại bột và gốm sứ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p vimaru 21/03/2023 7 0

 • Giáo trình Các quá trình chế tạo: Phần 2

  Giáo trình Các quá trình chế tạo: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Các quá trình chế tạo" trình bày các nội dung: Các quá trình bóc tách kim loại truyền thống, các quá trình gia công bằng hạt mài, các quá trình gia công không truyền thống, các phương pháp nâng cao chất lượng bề mặt sản phẩm, quá trình lắp ráp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   111 p vimaru 21/03/2023 5 0

 • Giáo trình CAD/CAM - CNC: Phần 1

  Giáo trình CAD/CAM - CNC: Phần 1

  Giáo trình "CAD/CAM - CNC" được biên doạn dùng làm tài liệu học tập cho môn học CAD/CAM - CNC danh cho sinh viên đại học thuộc nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí. Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về công nghệ CAD/CAM - CNC, lập trình thủ công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   105 p vimaru 21/03/2023 4 0

 • Giáo trình CAD/CAM - CNC: Phần 2

  Giáo trình CAD/CAM - CNC: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "CAD/CAM - CNC" cung cấp cho bạn đọc các kiến thức 2 chương 4 và 5 bao gồm: Lập trình tự động, kỹ thuật vận hành máy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   100 p vimaru 21/03/2023 3 0

 • Giáo trình Quản trị kinh doanh (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Quản trị kinh doanh (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Quản trị kinh doanh" trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 5 bao gồm: Nhập môn quản trị kinh doanh, kinh doanh, môi trường kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, khái lược về quản trị kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   267 p vimaru 21/03/2023 8 0

 • Giáo trình Quản trị kinh doanh (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Quản trị kinh doanh (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Quản trị kinh doanh" trình bày các nội dung từ chương 6 đến chương 8 bao gồm: Nhà quản trị, ra quyết định quản trị, cấu trúc tổ chức kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   188 p vimaru 21/03/2023 3 0

 • Giáo trình Đo lường cảm biến: Phần 1

  Giáo trình Đo lường cảm biến: Phần 1

  Giáo trình Đo lường cảm biến được biên soạn nhằm giới thiệu các bộ cảm biến thông dụng trong công nghiệp trong đó mô tả chi tiết về cấu tạo cũng như nguyên lý hoạt động của chúng. Giáo trình được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   156 p vimaru 21/03/2023 6 0

 • Giáo trình Đo lường cảm biến: Phần 2

  Giáo trình Đo lường cảm biến: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Đo lường cảm biến trình bày các nội dung từ chương 6 đến chương 8 bao gồm: Đo mức, lưu lượng, đo nhiệt độ, cảm biến quang trở, siêu âm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   164 p vimaru 21/03/2023 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số