• Ebook Cơ điện tử - Hệ thống chế tạo máy: Phần 1

  Ebook Cơ điện tử - Hệ thống chế tạo máy: Phần 1

  Cuốn sách "Cơ điện tử - Hệ thống chế tạo máy" phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tổng quan về hệ thống cơ điện tử; mô hình hệ thống cơ điện tử trong chế tạo máy; đáp ứng động học của các hệ thống;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p vimaru 29/08/2023 33 0

 • Ebook Cơ điện tử - Hệ thống chế tạo máy: Phần 2

  Ebook Cơ điện tử - Hệ thống chế tạo máy: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách "Cơ điện tử - Hệ thống chế tạo máy" phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: đáp ứng tần số; phân tích trạng thái và đặc tính của hệ thống; phân tích hệ thống - máy công cụ CNC;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   112 p vimaru 29/08/2023 30 0

 • Ebook Lý thuyết điều khiển tuyến tính: Phần 1 - Nguyễn Doãn Phước

  Ebook Lý thuyết điều khiển tuyến tính: Phần 1 - Nguyễn Doãn Phước

  Cuốn sách "Lý thuyết Điều khiển tuyến tính": Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: mô tả tín hiệu; mô tả hệ thống; khâu SISO liên tục cơ bản; hệ không liên tục và hệ rời rạc. Mời các bạn cùng tham khảo!

   181 p vimaru 29/08/2023 33 0

 • Ebook Lý thuyết điều khiển tuyến tính: Phần 2 - Nguyễn Doãn Phước

  Ebook Lý thuyết điều khiển tuyến tính: Phần 2 - Nguyễn Doãn Phước

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Lý thuyết Điều khiển tuyến tính": Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: phân tích hệ thống; tổng hợp bộ điều khiển; phương pháp cho trước điểm cực; bộ điều khiển tối ưu; thiết kế bộ điều khiển không liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo!

   237 p vimaru 29/08/2023 26 0

 • Ebook Lean six sigma: Phần 1 - Nguyễn Như Phong

  Ebook Lean six sigma: Phần 1 - Nguyễn Như Phong

  Phần 1 của cuốn sách "Lean six sigma" gồm 6 chương đầu, giới thiệu về hệ thống sản xuất, tư duy tinh gọn, công cụ tinh gọn, quản lý chuỗi giá trị, tư duy six sigma, công cụ six sigma,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   230 p vimaru 29/08/2023 28 0

 • Ebook Lean six sigma: Phần 2 - Nguyễn Như Phong

  Ebook Lean six sigma: Phần 2 - Nguyễn Như Phong

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Lean six sigma" gồm 6 chương đầu, tiếp tục giới thiệu về công cụ quan trọng của six sigma - biểu đồ kiểm soát, kiểm đồ biến số, kiểm đồ thuộc tính; thiết kế thực nghiệm; lean six sigma và tích hợp tinh gọn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   256 p vimaru 29/08/2023 24 0

 • Ebook Bài tập trắc nghiệm cơ học và phương pháp giải: Phần 1

  Ebook Bài tập trắc nghiệm cơ học và phương pháp giải: Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập trắc nghiệm cơ học và phương pháp giải" đưa ra những yêu cầu giải quyết tương đối ngắn gọn, từ đơn giản đến phức tạp giúp cho người đọc, hiểu sâu sắc các mô hình cơ học cả về định lượng và định tính. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   108 p vimaru 29/08/2023 24 0

 • Ebook Bài tập trắc nghiệm cơ học và phương pháp giải: Phần 2

  Ebook Bài tập trắc nghiệm cơ học và phương pháp giải: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Bài tập trắc nghiệm cơ học và phương pháp giải" trình bày các bài tập trắc nghiệm về: Động học; động lực học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p vimaru 29/08/2023 23 0

 • Ebook Quantum field theory III: Gauge theory - Part 1

  Ebook Quantum field theory III: Gauge theory - Part 1

  Part 1 of ebook "Quantum field theory III: Gauge theory" provide readers with content about: the euclidean manifold as a paradigm; the euclidean space E3 (hilbert space and lie algebra structure); algebras and duality (tensor algebra, grassmann algebra, clifford algebra, lie algebra); representations of symmetries in mathematics and physics; the euclidean manifold E3; the lie group U(1) as a paradigm in harmonic analysis and geometry;...

   589 p vimaru 29/08/2023 32 0

 • Ebook Quantum field theory III: Gauge theory - Part 2

  Ebook Quantum field theory III: Gauge theory - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Quantum field theory III: Gauge theory" provide readers with content about: applications of invariant theory to the rotation group; temperature fields on the euclidean manifold E3; velocity vector fields on the euclidean manifold E3; covector fields on the euclidean manifold E3 and cartan’s exterior differential – the beauty of differential forms; ariadne’s thread in gauge theory;...

   570 p vimaru 29/08/2023 34 0

 • Ebook Quantum field theory II: Quantum electrodynamics - Part 1

  Ebook Quantum field theory II: Quantum electrodynamics - Part 1

  Part 1 of ebook "Quantum field theory II: Quantum electrodynamics" provide readers with content about: mathematical principles of modern natural philosophy; the basic strategy of extracting finite information from infinities – ariadne’s thread in renormalization theory; the power of combinatorics; the strategy of equivalence classes in mathematics; basic ideas in classical mechanics;...

   457 p vimaru 29/08/2023 29 0

 • Ebook Quantum field theory II: Quantum electrodynamics - Part 2

  Ebook Quantum field theory II: Quantum electrodynamics - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Quantum field theory II: Quantum electrodynamics" provide readers with content about: basic ideas in quantum mechanics; quantization of the harmonic oscillator – ariadne’s thread in quantization; quantum particles on the real line – ariadne’s thread in scattering theory; quantum electrodynamics (QED); creation and annihilation operators; the basic equations in quantum electrodynamics;...

   668 p vimaru 29/08/2023 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru