• Ebook Tiếng Anh cấp thoát nước: Phần 1

  Ebook Tiếng Anh cấp thoát nước: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tiếng Anh cấp thoát nước" trình bày các bài về xử lý cấp nước (supply water treatment) gồm: kỹ thuật môi trường/vệ sinh, thách thức của việc thiết kế nhà máy xử lý nước, hòa trộn, keo tụ và tạo bông, công nghệ lắng, lọc tốc độ cao bằng vật liệu dạng hạt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   136 p vimaru 26/04/2024 11 0

 • Ebook Tiếng Anh cấp thoát nước: Phần 2

  Ebook Tiếng Anh cấp thoát nước: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tiếng Anh cấp thoát nước" trình bày các bài về xử lý nước thải (waste water treatment) gồm: kỹ thuật xử lý nước thải, những mục tiêu và quy tắc xử lý nước thải, phân loại các phương pháp xử lý nước thải, thải bùn và sử dụng lại, thực hiện các chương trình quản lý nước thải;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   131 p vimaru 26/04/2024 9 0

 • Ebook Thị trường bất động sản: Phần 1

  Ebook Thị trường bất động sản: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Thị trường bất động sản" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương I - Bất động sản và thị trường bất động sản; Chương II - Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về phát triển thị trường bất động sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p vimaru 26/04/2024 9 0

 • Ebook Thị trường bất động sản: Phần 2

  Ebook Thị trường bất động sản: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Thị trường bất động sản" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương III - Phát triển thị trường bất động sản ở nước ta; Chương IV - Định hướng và phát triển thị trường bất động sản ở nước ta;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   94 p vimaru 26/04/2024 13 0

 • Ebook Sử dụng AutoCAD 2000 (Tập 2: Hoàn thiện bản vẽ thiết kế hai chiều): Phần 1

  Ebook Sử dụng AutoCAD 2000 (Tập 2: Hoàn thiện bản vẽ thiết kế hai chiều): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Sử dụng AutoCAD 2000 (Tập 2: Hoàn thiện bản vẽ thiết kế hai chiều)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 15 - Thiết lập bản vẽ theo mẫu TCVN; Chương 16 - Các lệnh vẽ và tạo hình 2; Chương 17 - Các lệnh hiệu chỉnh 2; Chương 18 - Hiệu chỉnh bằng GRIPS; Chương 19 - Phương pháp vẽ các hình chiếu vuông góc; Chương 20 -...

   264 p vimaru 26/04/2024 8 0

 • Ebook Sử dụng AutoCAD 2000 (Tập 2: Hoàn thiện bản vẽ thiết kế hai chiều): Phần 2

  Ebook Sử dụng AutoCAD 2000 (Tập 2: Hoàn thiện bản vẽ thiết kế hai chiều): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Sử dụng AutoCAD 2000 (Tập 2: Hoàn thiện bản vẽ thiết kế hai chiều)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 24 - Quản lý bản vẽ với AutoCAD DesignCenter; Chương 25 - Liên kết và nhúng đối tượng (OLE); Chương 26 - Tạo Layout chuẩn bị in; Chương 27 - In bản vẽ; Chương 28 - Các lệnh tra cứu và hỗ trợ; Chương 29 - Công cụ...

   244 p vimaru 26/04/2024 9 0

 • Ebook Sử dụng AutoCAD 2000 (Tập 1: Cơ sở vẽ thiết kế hai chiều): Phần 1

  Ebook Sử dụng AutoCAD 2000 (Tập 1: Cơ sở vẽ thiết kế hai chiều): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Sử dụng AutoCAD 2000 (Tập 1: Cơ sở vẽ thiết kế hai chiều)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Mở đầu; Chương 2 - Các lệnh về file; Chương 3 - Thiết lập bản vẽ cơ bản; Chương 4 - Nhập tọa độ, phương thức bắt điểm và AutoTrack; Chương 5 - Các lệnh vẽ cơ bản; Chương 6 - Các lệnh trợ giúp và chọn đối...

   204 p vimaru 26/04/2024 9 0

 • Ebook Sử dụng AutoCAD 2000 (Tập 1: Cơ sở vẽ thiết kế hai chiều): Phần 2

  Ebook Sử dụng AutoCAD 2000 (Tập 1: Cơ sở vẽ thiết kế hai chiều): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Sử dụng AutoCAD 2000 (Tập 1: Cơ sở vẽ thiết kế hai chiều)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 8 - Các phép biến đổi sao chép hình; Chương 9 - Quan sát bản vẽ; Chương 10 - Quản lý các đối tượng theo lớp, đường nét và màu; Chương 11 - Ghi và hiệu chỉnh văn bản; Chương 12 - Hình cắt, mặt cắt, và vẽ ký hiệu vật...

   232 p vimaru 26/04/2024 9 0

 • Ebook Ổn định công trình: Phần 1

  Ebook Ổn định công trình: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Ổn định công trình" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Các phương pháp nghiên cứu; Chương 2 - Ổn định của thanh thẳng; Chương 3 - Ổn định của hệ thanh thẳng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   156 p vimaru 26/04/2024 11 0

 • Ebook Ổn định công trình: Phần 2

  Ebook Ổn định công trình: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Ổn định công trình" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 4 - Ổn định của thanh cong; Chương 5 - Ổn định của thanh thành mỏng tiết diện hở và ổn định dạng uốn phẳng của dầm; Chương 6 - Ổn định của hệ thanh làm việc ngoài giới hạn đàn hồi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   138 p vimaru 26/04/2024 11 0

 • Ebook Xây dựng nền đường ôtô đắp trên đất yếu: Phần 1

  Ebook Xây dựng nền đường ôtô đắp trên đất yếu: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Xây dựng nền đường ôtô đắp trên đất yếu" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Hiện trạng và xu thế phát triển công nghệ xử lí nền đất yếu trong xây dựng công trình đường ôtô; Chương 2 - Về các chỉ dẫn và các tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế, thi công nên đắp đường ôtô trên đất yếu;... Mời các...

   73 p vimaru 26/04/2024 14 0

 • Ebook Xây dựng nền đường ôtô đắp trên đất yếu: Phần 2

  Ebook Xây dựng nền đường ôtô đắp trên đất yếu: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Xây dựng nền đường ôtô đắp trên đất yếu" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 3 - Một số thực tế xây dựng nền đắp đường ôtô trên đất yếu ở nước ta; Chương 4 - Về sự hình thành vùng hoạt động cố kết và vùng hoạt động cổ kết theo thời gian trong đất yếu dưới tác dụng của tải trọng đắp....

   79 p vimaru 26/04/2024 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru