• Giáo trình Bài giảng giải tích hàm một biến số

  Giáo trình Bài giảng giải tích hàm một biến số

  Giáo trình Bài giảng giải tích hàm một biến số bao gồm 5 chương với các nội dung số phức và giới hạn của dãy số; phép tính vi phân của hàm một biến số; phép tính tích phân; chuỗi số và chuỗi hàm. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để hỗ trợ quá trình học tập và nghiên cứu môn Giải tích hàm một biến số.

   189 p vimaru 28/02/2021 1 0

 • Giáo trình Đại số - Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

  Giáo trình Đại số - Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

  Giáo trình Đại số bao gồm 7 chương với các nội dung: Lôgich toán học, lý thuyết tập hợp, ánh xạ và các cấu trúc đại số; không gian véc tơ; ma trận; định thức; hệ phương trình tuyến tính; ánh xạ tuyến tính; không gian véc tơ Euclide và dạng toàn phương.

   272 p vimaru 28/02/2021 1 0

 • Tài liệu tập huấn phần mềm Arcgis cho ngành Cấp nước – cơ bản: Phần 1

  Tài liệu tập huấn phần mềm Arcgis cho ngành Cấp nước – cơ bản: Phần 1

  Tài liệu tập huấn phần mềm Arcgis cho ngành Cấp nước – cơ bản: Phần 1 gồm 3 chương với các nội dung giới thiệu ARCMAP; hiển thị dữ liệu trong bản đồ; làm việc với Table. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   60 p vimaru 28/02/2021 1 0

 • Tài liệu tập huấn phần mềm Arcgis cho ngành Cấp nước – cơ bản: Phần 2

  Tài liệu tập huấn phần mềm Arcgis cho ngành Cấp nước – cơ bản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 "Tài liệu tập huấn phần mềm Arcgis cho ngành Cấp nước – cơ bản" trình bày làm việc với Chart; biên tập dữ liệu; truy vấn dữ liệu; trình bày và in ấn bản đồ.

   57 p vimaru 28/02/2021 0 0

 • Giáo trình Đại số tuyến tính

  Giáo trình Đại số tuyến tính

  "Giáo trình Đại số tuyến tính" thông tin đến các bạn với những kiến thức về khái niệm; các dạng biểu diễn của số phức; phép toán trên tập số phức; giải phương trình bậc 2 trong tập số phức; khái niệm về ma trận; các dạng ma trận; phép toán ma trận; phép biến đổi sơ cấp theo hàng của ma trận; phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính...

   184 p vimaru 28/02/2021 1 0

 • Lời giải bài tập Giải tích 1

  Lời giải bài tập Giải tích 1

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết lời giải bài tập Giải tích 1 cụ thể là về hàm một biến số; tích phân; hàm nhiều biến số.

   44 p vimaru 28/02/2021 1 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí - Chương 3: Động lực học chất lỏng

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí - Chương 3: Động lực học chất lỏng

  Bài giảng "Kỹ thuật thủy khí - Chương 3: Động lực học chất lỏng" nghiên cứu các đặc trưng và quy luật chuyển động của chất lỏng bao gồm: Các đại lượng đặc trưng cho chuyển động (Động học); các quy luật chuyển động dưới tác dụng của các lực (Động lực học).

   26 p vimaru 28/02/2021 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí - Chương 6: Bơm ly tâm

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí - Chương 6: Bơm ly tâm

  Bài giảng "Kỹ thuật thủy khí - Chương 6: Bơm ly tâm" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thông số cơ bản của bơm ly tâm, tương tự trong bơm ly tâm, đường đặc tính của bơm, điểm làm việc, điều chỉnh bơm, ghép bơm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p vimaru 28/02/2021 1 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí - Chương 2: Tĩnh học chất lỏng

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí - Chương 2: Tĩnh học chất lỏng

  Bài giảng "Kỹ thuật thủy khí - Chương 2: Tĩnh học chất lỏng" cung cấp cho người học các kiến thức: Áp suất thuỷ tĩnh, phương trình vi phân của chất lỏng cân bằng, phương trình cơ bản của thuỷ tĩnh học, tĩnh tương đối, tính áp lực thuỷ tĩnh, một số ứng dụng của thuỷ tĩnh học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p vimaru 28/02/2021 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí - Chương 7: Bơm Piston

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí - Chương 7: Bơm Piston

  Bài giảng "Kỹ thuật thủy khí - Chương 7: Bơm Piston" cung cấp cho người học các kiến thức: Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc, phân loại; lưu lượng; cột áp quán tính, áp suất của bơm; khắc phục hiện tượng không ổn định của CĐ chất lỏng; đường đặc tính của bơm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p vimaru 28/02/2021 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí - Chương 4: Một số bài toán dòng chảy một chiều và ứng dụng

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí - Chương 4: Một số bài toán dòng chảy một chiều và ứng dụng

  Bài giảng "Kỹ thuật thủy khí - Chương 4: Một số bài toán dòng chảy một chiều và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Chuyển động một chiều của chất lỏng không nén được, chuyển động một chiều chất khí, chuyển động một chiều chất khí. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p vimaru 28/02/2021 1 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng "Kỹ thuật thủy khí - Chương 1: Mở đầu" cung cấp cho người đọc một số kiến thức: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu của môn học, sơ lược lịch sử phát triển môn học, một số định nghĩa và tính chất cơ lí của chất lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p vimaru 28/02/2021 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số