• Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 5 - Lê Qúy Đức

  Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 5 - Lê Qúy Đức

  Bài giảng "Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 5 - Gia công chi tiết dạng hộp" được biên soạn với các nội dung chính sau: Đặc điểm của các chi tiết dạng hộp; Những yêu cầu kỹ thuật chủ yếu khi chế tạo; Tính công nghệ trong kết cấu; Vật liệu và phôi chế tạo;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   53 p vimaru 21/03/2023 4 0

 • Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 6 - Lê Qúy Đức

  Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 6 - Lê Qúy Đức

  Bài giảng "Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 6 - Gia công răng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Phân loại bánh răng; Độ chính xác; Vật liệu chế tạo; Phôi làm bánh răng; Nhiệt luyện; Yêu cầu kỹ thuật; Tính công nghệ trong kết cấu; Chuẩn định vị khi gia công; Tiến trình công nghệ; Các phương pháp cắt răng; Phương pháp bao hình. Mời các bạn...

   110 p vimaru 21/03/2023 2 0

 • Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 7 - Lê Qúy Đức

  Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 7 - Lê Qúy Đức

  Bài giảng "Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 7 - Thiết kế quá trình công nghệ lắp ráp" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm về lắp ráp; Các phương pháp đảm bảo độ chính xác lắp ráp; Các hình thức tổ chức lắp ráp; Thiết kế quá trình công nghệ lắp ráp;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   35 p vimaru 21/03/2023 4 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 2 - Trần Thanh Ngọc

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 2 - Trần Thanh Ngọc

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 2 Vẽ hình học được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày và thực hiện được các phép dựng hình và vẽ hình học cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p vimaru 21/03/2023 3 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 5 - Trần Thanh Ngọc

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 5 - Trần Thanh Ngọc

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 5 Quy ước vẽ các chi tiết thông dụng được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được các quy ước khi vẽ các chi tiết có ren, bánh răng, lò xo; vẽ được các chi tiết có ren, bánh răng, lò xo đúng quy ước. Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p vimaru 21/03/2023 4 1

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 3 - Trần Thanh Ngọc

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 3 - Trần Thanh Ngọc

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 3 Hình chiếu vuông góc được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được khái niệm về các phép chiếu; dựng được hình chiếu vuông góc của các khối hình học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p vimaru 21/03/2023 4 1

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 1 - Trần Thanh Ngọc

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 1 - Trần Thanh Ngọc

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 1 Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được tiêu chuẩn bản vẽ về khung tên, khung bản vẽ, chữ viết; hiểu và vận dụng được các loại đường nét vẽ trong bản vẽ kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p vimaru 21/03/2023 3 0

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 4 - Trần Thanh Ngọc

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 4 - Trần Thanh Ngọc

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 4 Quy ước vẽ các mối ghép được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được các quy ước khi vẽ các mối ghép ren, then, đinh tán, hàn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p vimaru 21/03/2023 4 1

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 6 - Trần Thanh Ngọc

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 6 - Trần Thanh Ngọc

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 6 Các loại bản vẽ cơ khí được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được nội dung và các quy ước biểu diễn trên bản vẽ lắp, bản vẽ kết cấu, bản vẽ P&ID, bản vẽ sơ đồ; đọc được sơ bộ các loại bản vẽ ở trên. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p vimaru 21/03/2023 5 1

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 0 - Trần Thanh Ngọc

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 0 - Trần Thanh Ngọc

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1 chương 0 giới thiệu các nội dung môn học; với mục tiêu giúp các bạn trình bày được các tiêu chuẩn về khung tên, khung bản vẽ, kiểu chữ và nét vẽ; trình bày được các qui tắc biểu diễn vật thể, chi tiết; các qui định về vẽ qui ước các mối ghép, các chi tiết điển hình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p vimaru 21/03/2023 6 1

 • Bài giảng chuyên đề Đường dây điện ngầm: Chương 1 - Phạm Thành Chung

  Bài giảng chuyên đề Đường dây điện ngầm: Chương 1 - Phạm Thành Chung

  Bài giảng chuyên đề "Đường dây điện ngầm: Chương 1 - Phạm Thành Chung" trình bày các nội dung chính về: Cấu tạo và đặc điểm của đường dây điện ngầm; Những nơi thích hợp lắp đặt cáp ngầm;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p vimaru 21/03/2023 3 0

 • Bài giảng chuyên đề Đường dây điện ngầm: Chương 2 - Phạm Thành Chung

  Bài giảng chuyên đề Đường dây điện ngầm: Chương 2 - Phạm Thành Chung

  Bài giảng chuyên đề "Đường dây điện ngầm: Chương 2 - Phạm Thành Chung" trình bày các nội dung chính về: Các loại cáp và đặc tính của cáp; Phân loại cáp; Đặc tính của cáp; Tổn thất công suất của cáp ngầm;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p vimaru 21/03/2023 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số