• Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao - Chương 2: Điều khiển phi tuyến

  Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao - Chương 2: Điều khiển phi tuyến

  Bài giảng "Cơ sở tự động nâng cao - Chương 2: Điều khiển phi tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, phương pháp hàm mô tả, lý thuyết ổn định Lyapunov, tuyến tính hóa hồi tiếp, điều khiển trượt, ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   0 p vimaru 30/11/2020 2 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao - Chương 3: Điều khiển tối ưu

  Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao - Chương 3: Điều khiển tối ưu

  Bài giảng "Cơ sở tự động nâng cao - Chương 3: Điều khiển tối ưu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tối ưu hóa tĩnh, tối ưu hóa động và phương pháp biến thân, điều khiển tối ưu liên tục dùng phương pháp biến phân,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   0 p vimaru 30/11/2020 1 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao - Chương 4: Điều khiển thích nghi

  Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao - Chương 4: Điều khiển thích nghi

  Bài giảng "Cơ sở tự động nâng cao - Chương 4: Điều khiển thích nghi" cung cấp cho người học các kiến thức: Ước lượng thông số thích nghi, điều khiển theo mô hình chuẩn, hệ thích nghi theo mô hình chuẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   0 p vimaru 30/11/2020 1 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao - Chương 5: Điều khiển bền vững

  Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao - Chương 5: Điều khiển bền vững

  Bài giảng "Cơ sở tự động nâng cao - Chương 5: Điều khiển bền vững" trình bày các nội dung: Chuẩn của tín hiệu và hệ thống, tính ổn định bền vững, chất lượng bền vững, thiết kế hệ thống điều khiển bền vững dùng phương pháp chỉnh độ lợi vòng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   0 p vimaru 30/11/2020 1 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao - Chương 6: Một số ví dụ thiết kế hệ thống nâng cao

  Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao - Chương 6: Một số ví dụ thiết kế hệ thống nâng cao

  Bài giảng "Cơ sở tự động nâng cao - Chương 6: Một số ví dụ thiết kế hệ thống nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế bộ điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa, thiết kế bộ điều khiển trượt, thiết kế bộ điều khiển LQR - LQG... Mời các bạn cùng tham khảo.

   0 p vimaru 30/11/2020 1 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 1: Khái niệm chung về mạch điện

  Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 1: Khái niệm chung về mạch điện

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 1: Khái niệm chung về mạch điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiến trúc của mạch điện, các đại lượng cơ bản, các loại phần tử cơ bản. Cuối bài giảng có phần bài tập đề người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

   96 p vimaru 30/11/2020 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 1 + 2: Mạch điện hình Sin

  Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 1 + 2: Mạch điện hình Sin

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 1 + 2: Mạch điện hình Sin" cung cấp cho người học các kiến thức: khái niệm chung về hàm Sin, áp hiệu dụng và dòng điện hiệu dụng, biểu diễn áp sin và dòng sin bằng vector, quan hệ áp dòng của tải, tam giác tống trở, tam giác công suất, định luật bảo toàn công suất.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p vimaru 30/11/2020 1 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 3: Các phương pháp giải mạch Sin

  Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 3: Các phương pháp giải mạch Sin

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 3: Các phương pháp giải mạch Sin" cung cấp cho người học các kiến thức về phương pháp biến đổi tương đương. Cuối bài giảng có phần bài tập đề người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

   31 p vimaru 30/11/2020 1 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 4: Mạch điện ba pha

  Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 4: Mạch điện ba pha

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 4: Mạch điện ba pha" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạch điện ba pha thuận, mạch điện ba pha nghịch, các phương pháp đấu nguồn áp 3 pha cân bằng, giải mạch 3 pha cân bằng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p vimaru 30/11/2020 1 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 5: Khái niệm chung về máy điện

  Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 5: Khái niệm chung về máy điện

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 5: Máy biến áp" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa và cấu tạo, thông số định mức, ký hiệu, từ trường, từ thông, tương đồng giữa mạch điện và mạch từ, định luật Lenz & công thức Faraday,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p vimaru 30/11/2020 1 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 6: Động cơ không đồng bộ ba pha

  Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 6: Động cơ không đồng bộ ba pha

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Động cơ không đồng bộ ba pha" cung cấp cho người học các kiến thức: Từ trường trong mạch từ của động cơ điện, phân bố từ trường trong không gian, từ trường đập mạch, đặc điểm của từ trường quay,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p vimaru 30/11/2020 1 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 7: Máy điện đồng bộ

  Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 7: Máy điện đồng bộ

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Máy điện đồng bộ" cung cấp cho người học các kiến thức: Rotor cực từ lồi, Rotor cực từ ẩn, sơ đồ nguyên lý máy phát điện đồng bộ, phản ứng phần cứng của máy phát điện đồng bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p vimaru 30/11/2020 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số