• Ebook Advances on mechanics, design engineering and manufacturing: Part 1

  Ebook Advances on mechanics, design engineering and manufacturing: Part 1

  Part 1 of ebook "Advances on mechanics, design engineering and manufacturing" provides readers with contents including: integrated product and process design; innovative design methods; integrated product and process design; interactive design; product manufacturing and additive manufacturing; additive manufacturing; advanced manufacturing; experimental methods in product development; engineering methods in medicine; nautical, aeronautics and...

   598 p vimaru 27/09/2023 10 0

 • Ebook Advances on mechanics, design engineering and manufacturing: Part 2

  Ebook Advances on mechanics, design engineering and manufacturing: Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Advances on mechanics, design engineering and manufacturing" provides readers with contents including: computer aided design and virtual simulation; simulation and virtual approaches; virtual and augmented reality; geometric modelling and analysis; reverse engineering; surveying, mapping and GIS techniques; building information modelling; education and representation techniques; teaching engineering drawing;...

   610 p vimaru 27/09/2023 12 0

 • Ebook Mechanical engineering principles (Second edition): Part 1

  Ebook Mechanical engineering principles (Second edition): Part 1

  Part 1 of ebook "Mechanical engineering principles" provides readers with contents including: revision of mathematics; revisionary mathematics; statics and strength of materials; the effects of forces on materials; tensile testing; forces acting at a point; simply supported beams; forces in structures; bending moment and shear force diagrams; first and second moments of areas; bending of beams; twisting of shafts;...

   153 p vimaru 27/09/2023 10 0

 • Ebook Mechanical engineering principles (Second edition): Part 2

  Ebook Mechanical engineering principles (Second edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Mechanical engineering principles" provides readers with contents including: dynamics; linear and angular motion; linear momentum and impulse; force, mass and acceleration; work, energy and power; friction; motion in a circle; simple harmonic motion; simple machines; heat transfer and fluid mechanics; heat energy and transfer; thermal expansion; the measurement of temperature;...

   160 p vimaru 27/09/2023 11 0

 • Giáo trình Quản trị dự án phần mềm

  Giáo trình Quản trị dự án phần mềm

  Giáo trình Quản trị dự án phần mềm cung cấp cho người học những kiến thức như: giới thiệu; con người và kỹ năng; quản trị dự án phần mềm và quy trình; xác định dự án; các kỹ thuật lên kế hoạch; ước lượng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   73 p vimaru 27/09/2023 8 0

 • Giáo trình Vẽ kỹ thuật công trình thủy lợi - Trường ĐH Thuỷ Lợi

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật công trình thủy lợi - Trường ĐH Thuỷ Lợi

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật công trình thủy lợi cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản để diễn tả được các công trình thuỷ lợi, giải được các bài toán hình học có liên quan đến các công trình đó. Mời các bạn cùng tham khảo!

   77 p vimaru 27/09/2023 10 0

 • Giáo trình Lập trình Windows Forms với C#: Phần 1

  Giáo trình Lập trình Windows Forms với C#: Phần 1

  Giáo trình Lập trình Windows Forms với C#: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về C#; Giới thiệu về Windows Forms; Các điều khiển thông thường; Các điều khiển đặc biệt; Điều khiển dùng để xây dựng Menu.

   181 p vimaru 27/09/2023 0 0

 • Giáo trình Lập trình Windows Forms với C#: Phần 2

  Giáo trình Lập trình Windows Forms với C#: Phần 2

  Tiếp phần 1, Giáo trình Lập trình Windows Forms với C#: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Điều khiển chứa các điều khiển khác; Điều khiển Dialog và phương thức Message; Làm việc với điều khiển in ấn; Điều khiển người dùng tự tạo; Làm việc với màn hình và hệ thống.

   129 p vimaru 27/09/2023 1 0

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1

  Mục tiêu "Giáo trình Tin học đại cương" nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thông tin và vai trò của thông tin trong kinh tế - xã hội, về các hệ thống thông tin ứng dụng trong kinh tế thương mại. Những kiến thức cơ bản về tin học, về mạng máy tính, nhất là mạng tin học toàn cầu Internet và phương pháp khai thác các dịch vụ thông...

   130 p vimaru 27/09/2023 0 0

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2

  Mục tiêu "Giáo trình Tin học đại cương" nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thông tin và vai trò của thông tin trong kinh tế - xã hội, về các hệ thống thông tin ứng dụng trong kinh tế thương mại. Những kiến thức cơ bản về tin học, về mạng máy tính, nhất là mạng tin học toàn cầu Internet và phương pháp khai thác các dịch vụ thông...

   278 p vimaru 27/09/2023 0 0

 • Giáo trình Toán cao cấp A3: Phần 1

  Giáo trình Toán cao cấp A3: Phần 1

  Giáo trình Toán cao cấp A3 gồm 4 chương tương ứng với 03 đơn vị học trình, Phần 1 trình bày nội dung 2 chương đầu bao gồm: Tích phân bội, tích phân đường. Giáo trình đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giao khoa, vừa có giá trị thực tiễn, đồng thời tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên.

   98 p vimaru 27/09/2023 0 0

 • Giáo trình Toán cao cấp A3: Phần 2

  Giáo trình Toán cao cấp A3: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Toán cao cấp A3" trình bày các nội dung: Tích phân mặt, phương trình vi phân. Giáo trình này được biên soạn dựa trên cơ sở nhiều năm giảng dạy môn Toán cao cấp A3 và A4 của các cán bộ giảng dạy Bộ môn Toán, Khoa Khoa học Cơ bản, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

   98 p vimaru 27/09/2023 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru