• Ebook Chuyên ngành Cơ khí (Xuất bản lần thứ 1)

  Ebook Chuyên ngành Cơ khí (Xuất bản lần thứ 1)

  Nội dung cuốn sách "Chuyên ngành Cơ khí" được chia làm 8 chương chính và 13 phần thực tập. Nội dung phù hợp với chương trình giáo dục và trình độ đào tạo của những nhóm ngành nghề đã được nêu trên và phù hợp với sự phát triển trong ngành kỹ thuật và kế hoạch giảng dạy của Hội nghị các Bộ trưởng Văn hóa Đức. Thư mục thuật ngữ gồm...

   628 p vimaru 24/06/2024 15 1

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu: Chương 1 - PGS. TS. Trịnh Văn Loan

  Bài giảng Xử lý tín hiệu: Chương 1 - PGS. TS. Trịnh Văn Loan

  Bài giảng "Xử lý tín hiệu: Chương 1 - Tín hiệu và hệ thống" trình bày những nội dung chính sau đây: Tín hiệu liên tục và rời rạc; hệ thống liên tục và rời rạc; các tính chất của hệ xử lý tín hiệu; hệ tuyến tính bất biến; các tính chất của hệ tuyến tính bất biến; phổ tín hiệu và đáp ứng tần số;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   59 p vimaru 24/06/2024 11 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu: Chương 3 - PGS. TS. Trịnh Văn Loan

  Bài giảng Xử lý tín hiệu: Chương 3 - PGS. TS. Trịnh Văn Loan

  Bài giảng "Xử lý tín hiệu: Chương 3 - Bộ lọc FIR" trình bày những nội dung chính sau đây: Khái niệm; Sơ đồ khối thực hiện bộ lọc FIR; Đặc tính bộ lọc FIR; Phương pháp thiết kế bộ lọc FIR. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng!

   71 p vimaru 24/06/2024 8 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu: Chương 4 - PGS. TS. Trịnh Văn Loan

  Bài giảng Xử lý tín hiệu: Chương 4 - PGS. TS. Trịnh Văn Loan

  Bài giảng "Xử lý tín hiệu: Chương 4 - Bộ lọc IIR" trình bày những nội dung chính sau đây: Khái niệm; Sơ đồ khối thực hiện bộ lọc IIR; Đặc tính bộ lọc IIR; Phương pháp thiết kế bộ lọc IIR. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng!

   41 p vimaru 24/06/2024 10 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu: Chương 2 - PGS. TS. Trịnh Văn Loan

  Bài giảng Xử lý tín hiệu: Chương 2 - PGS. TS. Trịnh Văn Loan

  Bài giảng "Xử lý tín hiệu: Chương 2 - Các phép biến đổi thông dụng trong xử lý tín hiệu" trình bày những nội dung chính sau đây: Biến đổi Fourier của tín hiệu liên tục, định nghĩa và tính chất; Biến đổi Fourier của tín hiệu rời rạc, định nghĩa và tính chất; Biến đổi Laplace, định nghĩa và tính chất; Ứng dụng biến đổi Laplace; Biến đổi Z,...

   62 p vimaru 24/06/2024 10 0

 • Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng và công nghiệp: Bài 2 - ThS. KTS Hồng Việt Đức

  Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng và công nghiệp: Bài 2 - ThS. KTS Hồng Việt Đức

  Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng và công nghiệp - Bài 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khu công nghiệp tập trung; phân loại khu công nghiệp; thiết kế quy hoạch khu công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p vimaru 24/06/2024 8 0

 • Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng và công nghiệp: Bài 1 - ThS. KTS Hồng Việt Đức

  Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng và công nghiệp: Bài 1 - ThS. KTS Hồng Việt Đức

  Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng và công nghiệp - Bài 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: phân loại công trình công nghiệp; kiến trúc công nghiệp; các bộ phận của nhà công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p vimaru 24/06/2024 10 0

 • Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng và công nghiệp: Bài 3 - ThS. KTS Hồng Việt Đức

  Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng và công nghiệp: Bài 3 - ThS. KTS Hồng Việt Đức

  Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng và công nghiệp - Bài 3 Thiết kế tổng mặt bằng các xí nghiệp công nghiệp, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: thiết kế tổng mặt bằng; các hạng mục chức năng; tổ chức giao thông vận chuyển; hoàn thiện khu đất xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p vimaru 24/06/2024 6 0

 • Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng và công nghiệp: Bài 4 - ThS. KTS Hồng Việt Đức

  Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng và công nghiệp: Bài 4 - ThS. KTS Hồng Việt Đức

  Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng và công nghiệp - Bài 4 Thiết kế nhà và công trình sản xuất công nghiệp-nhà công nghiệp một tầng, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: đặc điểm và phạm vi ứng dụng nhà công nghiệp một tầng; thiết kế mặt bằng chung; thiết kế mặt cắt; lựa chọn vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p vimaru 24/06/2024 9 0

 • Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng và công nghiệp: Bài 5 - ThS. KTS Hồng Việt Đức

  Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng và công nghiệp: Bài 5 - ThS. KTS Hồng Việt Đức

  Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng và công nghiệp - Bài 5 Thiết kế nhà và công trình sản xuất công nghiệp-nhà công nghiệp nhiều tầng, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: đặc điểm và phạm vi ứng dụng nhà công nghiệp nhiều tầng; thiết kế mặt bằng nhà công nghiệp nhiều tầng; thiết kế mặt cắt nhà công nghiệp nhiều tầng;...

   40 p vimaru 24/06/2024 9 0

 • Bài giảng Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc: Chương 0 - ThS.KTS. Dương Trọng Bình

  Bài giảng Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc: Chương 0 - ThS.KTS. Dương Trọng Bình

  Bài giảng Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc: Chương 0 Dẫn nhập, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm cơ bản về không gian và cấu trúc không gian kiến trúc; Các bộ phận cấu tạo thành không gian kiến trúc; Khái quát về hệ kết cấu chịu lực công trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p vimaru 24/06/2024 9 0

 • Bài giảng Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc: Chương 1 - ThS.KTS. Dương Trọng Bình

  Bài giảng Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc: Chương 1 - ThS.KTS. Dương Trọng Bình

  Bài giảng Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc - Chương 1 Cấu tạo móng công trình, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung; Phân loại móng; Phân loại nền móng; Bố trí móng cho công trình kiến trúc; Giải pháp móng cho công trình có quy mô lớn, xây dựng trên nền đất yếu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p vimaru 24/06/2024 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru