• Bài giảng Vật lý 2: Chương 5 (Trắc nghiệm) - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 5 (Trắc nghiệm) - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2 - Chương 5 gồm có các bài tập trắc nghiệm về quang lượng tử có kèm đáp án, giúp các bạn có thể ôn tập và áp dụng lý thuyết đã học để làm bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p vimaru 25/02/2021 1 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 5 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 5 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức về quang lượng tử. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Bức xạ nhiệt, hiện tượng quang điện, tán xạ Compton.

   10 p vimaru 25/02/2021 1 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 6 (Trắc nghiệm) - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 6 (Trắc nghiệm) - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2 - Chương 6 gồm có các bài tập trắc nghiệm về cơ sở cơ học lượng tử có kèm đáp án, giúp các bạn có thể ôn tập và áp dụng lý thuyết đã học để làm bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vimaru 25/02/2021 2 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 6 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 6 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức về cơ sở cơ học lượng tử. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lưỡng tính sóng-hạt của vật chất, phương trình Schrödinger, hạt trong giếng thế vô hạn một chiều, hệ thức bất định Heisenberg, kính hiển vi quét dùng hiệu ứng đường ngầm (STM).

   14 p vimaru 25/02/2021 1 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 7a - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 7a - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 7a cung cấp cho người học những kiến thức về nguyên tử hydrô. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phổ nguyên tử hydrô, pt Schrödinger cho nguyên tử hydrô, năng lượng của electron, hàm sóng electron, mật độ xác suất electron, hình dạng đám mây electron, spin của electron.

   5 p vimaru 25/02/2021 2 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 7b - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 7b - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 7b cung cấp cho người học những kiến thức về nguyên tử nhiều electron, từ tính của nguyên tử. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Trạng thái của electron, năng lượng của electron, các đại lượng vật lý, cấu hình electron, nguyên tử kim loại kiềm.

   11 p vimaru 25/02/2021 2 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 7b (Trắc nghiệm) - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 7b (Trắc nghiệm) - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2 - Chương 7b (Trắc nghiệm) gồm có các bài tập trắc nghiệm về nguyên tử nhiều electron, từ tính của nguyên tử có kèm đáp án, giúp các bạn có thể ôn tập và áp dụng lý thuyết đã học để làm bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p vimaru 25/02/2021 1 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 8a - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 8a - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 8 cung cấp cho người học những kiến thức về trường điện từ. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tính chất cơ bản của hạt nhân, hiện tượng phóng xạ, phản ứng hạt nhân, năng lượng hạt nhân.

   16 p vimaru 25/02/2021 1 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 8b (Trắc nghiệm) - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 8b (Trắc nghiệm) - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2 - Chương 8b (Trắc nghiệm) gồm có các bài tập trắc nghiệm về vật lý hạt cơ bản, từ tính của nguyên tử có kèm đáp án, giúp các bạn có thể ôn tập và áp dụng lý thuyết đã học để làm bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p vimaru 25/02/2021 1 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 8b - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 8b - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 8b cung cấp cho người học những kiến thức về vật lý hạt cơ bản. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các hạt dưới nguyên tử, máy gia tốc và máy dò hạt, các hạt cơ bản, hạt cơ bản và lịch sử vũ trụ, câu hỏi trắc nghiệm.

   7 p vimaru 25/02/2021 2 0

 • Giáo trình Lập trình CSDL với Visual Basic: Phần 2

  Giáo trình Lập trình CSDL với Visual Basic: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic gồm nội dung chương 6 đến chương 9 (hết). Nội dung phần này trình bày về Debug, kết nối cơ sở dữ liệu với ADO, một số điều khiển kết buộc dữ liệu, report. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung hai phần giáo trình.

   130 p vimaru 29/01/2021 34 2

 • Giáo trình Lập trình CSDL với Visual Basic: Phần 1

  Giáo trình Lập trình CSDL với Visual Basic: Phần 1

  Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic nhằm cung cấp cho bạn đọc một số vấn đề cơ bản về lập trình trên Visual Basic nói chung và cơ sở dữ liệu nói riêng. Giáo trình được chia làm 2 phần. Phần 1 gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu. Phần này trình bày tổng quan về Visual Basic, Form và các Control trong Visual Basic, thiết kế menu, sự kiện...

   110 p vimaru 29/01/2021 30 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số