• Giáo trình Trắc địa biển

  Giáo trình Trắc địa biển

  Giáo trình "Trắc địa biển" cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát công tác trắc địa biển; các phương pháp và thiết bị định vị trên biển; các phương pháp đo sâu trong trắc địa biển và xử lý kết quả đo nghiệm triều; các phương pháp đo vẽ thành lập bản đồ biển;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   74 p vimaru 27/09/2023 13 1

 • Bài giảng Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương - ĐH Hàng Hải

  Bài giảng Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương - ĐH Hàng Hải

  Bài giảng Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương cung cấp cho sinh viên một số kiến thức chuyên môn sâu về các nghiệp vụ mua bán hàng hóa chủ yếu trên thị trường thế giới, giúp cho sinh viên hiểu rõ cơ sở khoa học để lập các phương án kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế. Mời các bạn tham khảo.

   88 p vimaru 27/09/2023 3 0

 • Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - ĐH Hàng Hải

  Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - ĐH Hàng Hải

  Cấu trúc phân lớp và hệ thống tính toán , cơ sở hóa hệ lệnh ,tách thiết bị ngoại vi ra khỏi processor (micro hoá procesor), chuyển nguyên tắc lệnh thành menu , tài nguyên hệ thống, thời gian thực hiện lệnh, thiết bị ngoại vi, định nghĩa hệ điều hành.

   55 p vimaru 27/09/2023 3 0

 • Bài giảng Hệ điều hành mã nguồn mở - ĐH Hàng Hải

  Bài giảng Hệ điều hành mã nguồn mở - ĐH Hàng Hải

  Tổng quan về Linux, Vấn đề bản quyền, Các thành phần tích hợp Hệ điều hành Linux , Một số đặc điểm chính của Linux, Các thành phần cơ bản của Linux, Nhân hệ thống (kernel). Sử dụng lệnh trong Linux, Dạng tổng quát của lệnh Linux, Các ký hiệu đại diện.

   93 p vimaru 27/09/2023 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 1 - Giới thiệu chung

  Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 1 - Giới thiệu chung

  Nội dung chính của chương này sẽ giới thiệu chung nhất về những vấn đề liên quan đến thông tin, giới thiệu sơ lược về lịch sử phát triển của thông tin, tìm hiểu về các dịch vụ và các mạng viễn thông khác nhau..Mời các bạn tham khảo!

   16 p vimaru 27/09/2023 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 2 - Tín hiệu và phân tích tín hiệu

  Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 2 - Tín hiệu và phân tích tín hiệu

  "Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 2 - Tín hiệu và phân tích tín hiệu" được biên soạn nhằm đưa ra các công cụ toán học để biểu diễn tín hiệu, trên cơ sở biểu diễn này tiến hành phân tích tín hiệu để rút ra các đặc trưng thích hợp. Mời các bạn tham khảo!

   27 p vimaru 27/09/2023 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 4 - Mã hóa nguồn

  Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 4 - Mã hóa nguồn

  "Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 4 - Mã hóa nguồn" được biên soạn giúp các bạn hiểu rõ hơn về cơ sở lý thuyết của mã hóa nguồn, các mục đích và định dạng của mã hóa. Mời các bạn tham khảo!

   24 p vimaru 27/09/2023 7 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 3 - Kỹ thuật số hóa và biểu diễn tín hiệu

  Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 3 - Kỹ thuật số hóa và biểu diễn tín hiệu

  Chương này trình bày vài nét về kỹ thuật mã hóa audio cho tốc độ thấp nhưng chất lượng cao, dựa trên nguyễn tắc mã hóa băng con. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khao chi tiết nội dung bài giảng này.

   37 p vimaru 27/09/2023 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 5 - Mã hóa kênh

  Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 5 - Mã hóa kênh

  Nội dung của chương này sẽ trình bày tổng quan về điểu khiển lỗi áp dụng trong hệ thống thông tin số bao gồm giới thiệu về các phương pháp điều khiển lỗi, phân loại các mã điều khiển lỗi. Mời các bạn tham khảo!

   24 p vimaru 27/09/2023 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 6 - Ghép kênh và truyền dẫn tín hiệu số

  Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 6 - Ghép kênh và truyền dẫn tín hiệu số

  "Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 6 - Ghép kênh và truyền dẫn tín hiệu số" được biên soạn nhằm hướng dẫn kỹ thuật khôi phục đồng hồ, khôi phục tín hiệu số và các vấn đề thường nảy sinh khi truyền thông tin qua một số môi trường truyền. Mời các bạn tham khảo!

   33 p vimaru 27/09/2023 8 0

 • Bài giảng Kiến trúc truyền thống các vùng nhiệt đới

  Bài giảng Kiến trúc truyền thống các vùng nhiệt đới

  Bài giảng bao gồm 3 phần: mở đầu, kiến trúc truyền thống các vùng khí hậu nhiệt đới, các đặc điểm thích ứng khí hậu trong kiến trúc truyền thống Việt Nam. Bài giảng phân tích quá trình phát triển kiến trúc ở các khu vực khí hậu khác nhau đã đem lại cho người thiết kế những bài học và kinh nghiệm quý giá. Mời các bạn cùng tham khảo bài...

   47 p vimaru 27/09/2023 7 0

 • Bài giảng Công trình trên đất yếu

  Bài giảng Công trình trên đất yếu

  Bài giảng với các nội dung: đặc điểm và tính chất cơ bản của đất đất yếu; trạng thái tới hạn; các dạng mô hình nền và ứng dụng; móng sâu; các giải pháp xử lý và gia cố nền đất yếu; đất có cốt. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc kiến thức.

   195 p vimaru 27/09/2023 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvimaru200vi