• 26- Engine control console

  26- Engine control console

  Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 22500T. General; Source capacity;...(Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02576)

   10 p vimaru 14/01/2016 1337 13

 • Ebook Trạm phát điện và lưới điện tàu thủy: Phần 1

  Ebook Trạm phát điện và lưới điện tàu thủy: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Trạm phát điện và lưới điện tàu thủy" cung cấp cho người đọc các nội dung: Các bộ điều khiển kích từ và quy luật điều khiển dòng kích từ; quá trình động của hệ thống động cơ máy phát trong trạm phát điện tàu thủy; điều kiện làm việc, phân loại và các phương pháp tính chọn công suất trạm phát điện tàu thủy; các...

   178 p vimaru 13/01/2016 4198 19

 • Ebook Trạm phát điện và lưới điện tàu thủy: Phần 2

  Ebook Trạm phát điện và lưới điện tàu thủy: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Trạm phát điện và lưới điện tàu thủy", phần 2 trình bày các nội dung từ chương 8 đến chương 11 bao gồm: Tính toán ngắn mạch trong lưới điện tàu thủy, bảng điện chính, trạm phát sự cố, lưới điện tàu thủy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   235 p vimaru 13/01/2016 2768 8

 • Ebook Các bài toán tính ngắn mạch và bảo vệ rơle trong hệ thống điện: Phần 1

  Ebook Các bài toán tính ngắn mạch và bảo vệ rơle trong hệ thống điện: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các bài toán tính ngắn mạch và bảo vệ rơle trong hệ thống điện" giới thiệu tới người đọc các kiến thức phần "Tính toán ngắn mạch và bảo vệ rơle" bao gồm: Lý thuyết giản lược tính toán ngắn mạch cho bảo vệ rơle, các bài toán áp dụng tính ngắn mạch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   156 p vimaru 13/01/2016 4857 22

 • Ebook Các bài toán tính ngắn mạch và bảo vệ rơle trong hệ thống điện: Phần 2

  Ebook Các bài toán tính ngắn mạch và bảo vệ rơle trong hệ thống điện: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Các bài toán tính ngắn mạch và bảo vệ rơle trong hệ thống điện", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung phần "Tính toán bảo vệ rơle" bao gồm: Bảo vệ dòng điện; bảo vệ khoảng cách; bảo vệ so lệch MBA, MF; bảo vệ thanh cái, tự động hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   244 p vimaru 13/01/2016 2589 18

 • Ebook Điện tử công suất: Phần 1

  Ebook Điện tử công suất: Phần 1

  Cuốn sách "Điện tử công suất" do TS. Võ Minh Chính chủ biên trình bày các lý thuyết về điện tử công suất. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người học các kiến thức: Các phần tử bán dẫn công suất cơ bản, chỉnh lưu, bộ biến đổi xung áp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   189 p vimaru 13/01/2016 3402 14

 • Ebook Điện tử công suất: Phần 2

  Ebook Điện tử công suất: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Điện tử công suất", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Nghịch lưu động lập và biến tần, điều chỉnh và nâng cao chất lượng điện áp của bộ biến đổi, hệ thống điều khiển bộ biến đổi, mô phỏng mạch điện tử công suất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   207 p vimaru 13/01/2016 2882 19

 • Ebook Điện tử công suất, bài tập - Bài giải và ứng dụng: Phần 1

  Ebook Điện tử công suất, bài tập - Bài giải và ứng dụng: Phần 1

  Cuốn sách "Điện tử công suất, bài tập - Bài giải và ứng dụng" gồm 73 bài tập chọn lọc ở mức độ trung bình trở lên dành cho các bạn sinh viên ôn tập và củng cố kiến thức kỹ thuyết đã học. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Chỉnh lưu Điốt, chỉnh lưu tiristor. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p vimaru 13/01/2016 5223 26

 • Ebook Điện tử công suất, bài tập - Bài giải và ứng dụng: Phần 2

  Ebook Điện tử công suất, bài tập - Bài giải và ứng dụng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn "Điện tử công suất, bài tập - Bài giải và ứng dụng", phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài tập và bài giải về băm điện áp một chiều, điều chỉnh điện áp xoay chiều, biến tần. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   92 p vimaru 13/01/2016 3533 27

 • Ebook Khí cụ điện - Kết cấu, sử dụng và sửa chữa: Phần 1

  Ebook Khí cụ điện - Kết cấu, sử dụng và sửa chữa: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Khí cụ điện - Kết cấu, sử dụng và sửa chữa" trình bày các nội dung: Lý thuyết cơ sở khí cụ điện, khí cụ điện điều khiển bằng tay; cầu chì - Áptômát - Công tắc tơ - Khởi động từ. Mời cá bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   176 p vimaru 13/01/2016 3515 27

 • Ebook Khí cụ điện - Kết cấu, sử dụng và sửa chữa: Phần 2

  Ebook Khí cụ điện - Kết cấu, sử dụng và sửa chữa: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Khí cụ điện - Kết cấu, sử dụng và sửa chữa", phần 2 trình bày các nội dung: Nam châm điện; rơle điều khiển và bảo vệ; khí cụ điện ở điện áp cao; lắp đặt, vận hành bảo dưỡng kiểm tra, hiệu chỉnh và tính toán sửa chữa khí cụ điện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   172 p vimaru 13/01/2016 2928 17

 • Ebook Ngắn mạch trong hệ thống điện: Phần 1

  Ebook Ngắn mạch trong hệ thống điện: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Ngắn mạch trong hệ thống điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về ngắn mạch và dòng điện ngắn mạch trong hệ thống điện, thiết lập sơ đồ tính toán ngắn mạch hệ thống điện, tính toán ngắn mạch ba pha duy trì, quá trình quá độ điện từ và các thông số của máy phát điện khi ngắn mạch ba pha....

   96 p vimaru 13/01/2016 2488 13

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru