• Bài giảng Cấu kiện chịu uốn (Tính toán theo cường độ)

  Bài giảng Cấu kiện chịu uốn (Tính toán theo cường độ)

  Bài giảng Cấu kiện chịu uốn (Tính toán theo cường độ) với các nội dung đặc điểm cấu tạo về tiết diện và cốt thép của cấu kiện chịu uốn (bản và dầm), từ đó cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo của cấu kiện chịu uốn; các trạng thái ứng suất trên tiết diện thẳng góc của dầm (đại diện cho cấu kiện chịu uốn) từ đó hiểu...

   39 p vimaru 30/12/2020 4 0

 • Bài giảng Quản lý tài chính trong xây dựng

  Bài giảng Quản lý tài chính trong xây dựng

  Bài giảng trình bày các khái niệm cơ bản về ước lượng; tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách; chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, quản lý tổng mức đầu tư.

   85 p vimaru 30/12/2020 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật vẽ phối cảnh trong kiến trúc

  Bài giảng Kỹ thuật vẽ phối cảnh trong kiến trúc

  "Bài giảng Kỹ thuật vẽ phối cảnh trong kiến trúc" với các nội dung vẽ bóng trên hình chiếu thẳng góc; giới thiệu chung về phối cảnh; vẽ phối cảnh, phối cảnh mặt tranh nghiêng, vẽ phối cảnh mặt tranh nghiêng 3 điểm tụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p vimaru 30/12/2020 5 0

 • Bài giảng Ước lượng sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng – Chi phí xây dựng

  Bài giảng Ước lượng sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng – Chi phí xây dựng

  "Bài giảng Ước lượng sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng – Chi phí xây dựng" thông tin đến các bạn những kiến thức về các khái niệm cơ bản về ước lượng; các phương pháp ước lượng; ước lượng tổng mức đầu tư cho các dự án với nguồn vốn khác; tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách; nguồn...

   116 p vimaru 30/12/2020 5 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 10 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 10 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 10: Bộ truyền đai" trình bày khái niệm chung bộ truyền đai; các kiểu truyền động đai dẹt; các phương pháp căng đai; vật liệu và kết cấu đai; thông số hình học; vận tốc và tỉ số truyền; lực và ứng suất trong bộ truyền đai.

   10 p vimaru 30/12/2020 5 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 12 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 12 - TS. Phan Tấn Tùng

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Cơ học máy - Chương 12: Bộ truyền bánh răng" để nắm chi tiết khái niệm chung bộ truyền bánh răng; phân loại theo vị trí các trục; phân loại theo sự phân bố các răng; phân loại theo biên dạng răng; phân loại theo chiều nghiêng của răng; thông số hình học bánh răng trụ.

   10 p vimaru 30/12/2020 7 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 7 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 7 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 7: Khái niệm cơ bản về tính toán thiết kế chi tiết máy" tìm hiểu độ bền, tải trọng, ứng suất, chu kỳ mạch động dương, đường cong mỏi...

   7 p vimaru 30/12/2020 4 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 6 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 6 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy – Chương 6: Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp" trình bày đại cương; cơ cấu bốn khâu bản lề và các biến thể, cơ cấu bốn khâu bản lề, các biến thể của cơ cấu bốn khâu bản lề.

   7 p vimaru 30/12/2020 7 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 13 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 13 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 13: Trục" thông qua bài học này người học nắm được khái niệm chung trục; kết cấu trục; vật liệu chế tạo trục; dạng hỏng và chỉ tiêu tính; tính trục theo chỉ tiêu độ bền; tính chính xác.

   7 p vimaru 30/12/2020 8 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 1 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 1 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 1: Quá trình và phương pháp thiết kế máy" được biên soạn nhằm thông tin đến các bạn sinh viên kiến thức về khái niệm thiết kế máy; cơ cấu và máy; các chỉ tiêu thiết kế; quá trình tính toán và thiết kế máy; các phương pháp thiết kế; máy tính hỗ trợ thiết kế hệ thống đơn vị trong thiết kế máy.

   7 p vimaru 30/12/2020 5 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 2 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 2 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 2: Cơ sở tính toán theo độ bền và độ cứng" tìm hiểu điều kiện cân bằng của hệ lực; vẽ biểu đồ nội lực; đặc trưng hình học của mặt cắt ngang; mômen tĩnh của mặt cắt ngang; mômen quán tính của mặt cắt ngang; mô men quán tính của 1 số mặt cắt thường gặp.

   28 p vimaru 30/12/2020 6 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 3 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 3 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 3: Cấu tạo cơ cấu" được biên soạn cung cấp kiến thức cấu tạo cơ cấu; khâu và chi tiết máy; thành phần khớp động và khớp động; phân loại khớp động.

   10 p vimaru 30/12/2020 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số