• Ebook Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC: Phần 1

  Tài liệu "Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan - công suất đặt; Các trạm biến áp phân phối trung/ hạ; Các kiểu nối mạng hạ áp; Cải thiện hệ số công suất và lọc sóng hài; Phân phối trong mạng hạ áp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   342 p vimaru 25/05/2023 14 0

 • Ebook Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo vệ chống điện giật; Bảo vệ lưới - thiết bị đóng cắt phần H1 bảo vệ lưới; Phần H2 thiết bị đóng cắt; Các nguồn và tải đặc biệt; Lắp đặt điện dân dụng và các vị trí đặc biệt....

   416 p vimaru 25/05/2023 13 0

 • Ebook Kết cấu nhịp cầu thép: Phần 1

  Ebook Kết cấu nhịp cầu thép: Phần 1

  Tài liệu "Kết cấu nhịp cầu thép" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vật liệu làm cầu thép; Cấu tạo cầu dầm đặc; Cầu dầm bêtông cốt thép - bêtông; Cấu tạo cầu giàn thép;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   109 p vimaru 25/05/2023 12 0

 • Ebook Kết cấu nhịp cầu thép: Phần 2

  Ebook Kết cấu nhịp cầu thép: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kết cấu nhịp cầu thép" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tính toán cầu giàn; Cơ sở tính toán cầu thép theo Tiêu chuẩn 22TCN 272-01; Thiết kế cầu dầm I liên hợp bản BTCT theo Tiêu chuẩn 22TCN-272-01; Thiết kế cầu dầm hộp liên hợp thép - bêtông theo Tiêu chuẩn 22TCN-272-01. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   121 p vimaru 25/05/2023 11 0

 • Ebook Kỹ thuật số 2: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật số 2: Phần 1

  Ebook "Kỹ thuật số 2" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống số đếm; Các phép tính trong hệ nhị phân; Đại số Boole; Hệ tổ hợp; Mạch chọn kênh/ hợp kênh; Mạch chuyển hóa; Mạch mã hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   84 p vimaru 25/05/2023 12 0

 • Ebook Kỹ thuật số 2: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật số 2: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kỹ thuật số 2" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hệ dãy; Các phần tử cơ bản của hệ tuần tự; Hệ ghi dịch; Các mạch logic lập trình; Vi mạch số và vấn đề giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   74 p vimaru 25/05/2023 13 0

 • Ebook Kỹ thuật số 2: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật số 2: Phần 1

  "Ebook Kỹ thuật số 2" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các thiết bị logic lập trình được; Thiết kế máy trạng thái bằng lưu đồ máy trạng thái; Hệ tuần tự không đồng bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   146 p vimaru 25/05/2023 14 0

 • Ebook Kỹ thuật số 2: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật số 2: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook Kỹ thuật số 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hazard trong các hệ tổ hợp; Hazard động; Thiết kế hệ tổ hợp không có hazard; Ngôn ngữ mô tả phần cứng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   148 p vimaru 25/05/2023 11 0

 • Ebook Kỹ thuật radar và định vị bằng vệ tinh: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật radar và định vị bằng vệ tinh: Phần 1

  Cuốn sách "Kỹ thuật Radar và định vị bằng vệ tinh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về Radar; Phương trình Radar; Kiến trúc và nguyên lý hệ thống Radar; Xác định tham số mục tiêu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   100 p vimaru 25/05/2023 14 0

 • Ebook Kỹ thuật radar và định vị bằng vệ tinh: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật radar và định vị bằng vệ tinh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ thuật Radar và định vị bằng vệ tinh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật định vị bằng vệ tinh; Hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GPS; Hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu Galileo; Các hệ thống tăng cường định vị vệ tinh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   81 p vimaru 25/05/2023 13 0

 • Ebook Luật quốc tế về doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Luật quốc tế về doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Luật quốc tế về doanh nghiệp: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Môi trường pháp luật quốc tế; Sự phát triển của doanh nghiệp quốc tế; Luật quốc tế về doanh nghiệp; Các truyền thống luật pháp phương Tây chính yếu; Các truyền thống pháp luật ngoài phương Tây;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   141 p vimaru 25/05/2023 12 0

 • Ebook Luật quốc tế về doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Luật quốc tế về doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Luật quốc tế về doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những giao dịch thương mại quốc tế; Hợp đồng quốc tế; Tranh chấp hợp đồng quốc tế; Tín dụng thư; Vận tải và bảo hiểm; Quy định luật lệ về thương mại quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   271 p vimaru 25/05/2023 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số