• Ebook An toàn cháy trong kiến trúc cao tầng và siêu cao tầng ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook An toàn cháy trong kiến trúc cao tầng và siêu cao tầng ở Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "An toàn cháy trong kiến trúc cao tầng và siêu cao tầng ở Việt Nam" đề cập đến các nội dung như: tổng quan về vấn đề an toàn cháy trong kiến trúc cao tầng trên thế giới và ở Việt Nam; cơ sở khoa học trong an toàn cháy nhà cao tầng ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   75 p vimaru 28/03/2024 75 0

 • Ebook An toàn cháy trong kiến trúc cao tầng và siêu cao tầng ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook An toàn cháy trong kiến trúc cao tầng và siêu cao tầng ở Việt Nam: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "An toàn cháy trong kiến trúc cao tầng và siêu cao tầng ở Việt Nam" tiếp tục đề cập đến các nội dung như: giải pháp thiết kế nhà siêu cao tầng liên quan tới an toàn sinh mạng ở Việt Nam; kết luận và kiến nghị về an toàn cháy trong kiến trúc cao tầng và siêu cao tầng ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   74 p vimaru 28/03/2024 42 0

 • Ebook Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô (Tập 2): Phần 2

  Ebook Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô (Tập 2): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô (Tập 2)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 12 - Cầu dây văng, thiết kế dây văng theo LRFD, xác định nội lực trong cầu dây văng; Chương 13 - Cầu dầm tăng cường bằng các dây văng, vấn đề thiết kế cầu dầm tăng cường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   124 p vimaru 28/03/2024 44 0

 • Ebook Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô (Tập 2): Phần 1

  Ebook Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô (Tập 2)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 8 - Cầu khung; Chương 9 - Cầu bê tông dự ứng lực thi công hẫng; Chương 10 - Cầu dầm dự ứng lực thi công theo công nghệ đúc đẩy; Chương 11 - Cầu vòm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   162 p vimaru 28/03/2024 69 0

 • Ebook Thủy văn công trình nâng cao (Quyển 1 - Biến dạng lòng sông dưới cầu): Phần 1

  Ebook Thủy văn công trình nâng cao (Quyển 1 - Biến dạng lòng sông dưới cầu): Phần 1

  Cuốn sách "Thủy văn công trình nâng cao (Quyển 1 - Biến dạng lòng sông dưới cầu)" cung cấp cho các ngành xây dựng công trình giao thông những thông tin cơ bản và cập nhật về vấn đề động lực dòng sông, biến dạng lòng sông nói chung, dự đoán xói dưới cầu đối với đất không dính và đất dinh, cơ sở khoa học của phương pháp gia cố cản xói bảo...

   67 p vimaru 28/03/2024 41 0

 • Ebook Thủy văn công trình nâng cao (Quyển 1 - Biến dạng lòng sông dưới cầu): Phần 2

  Ebook Thủy văn công trình nâng cao (Quyển 1 - Biến dạng lòng sông dưới cầu): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Thủy văn công trình nâng cao (Quyển 1 - Biến dạng lòng sông dưới cầu)" tập trung vào vấn đề dự đoán xói cục bộ ở chân trụ và mố cầu đối với trụ đơn và trụ phức tạp, phương pháp giải quyết vấn đề ngăn cản xói tại chân trụ, mỗ và bờ sông bằng phương pháp bỏ đã. Mời các bạn cùng tham khảo...

   69 p vimaru 28/03/2024 41 0

 • Ebook Bài tập địa chất, cơ học đất và nền móng công trình: Phần 1

  Ebook Bài tập địa chất, cơ học đất và nền móng công trình: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Bài tập địa chất, cơ học đất và nền móng công trình" nhằm hệ thống kiến thức lý thuyết, đưa ra các ví dụ minh họa, các bài tập thực hành, tính toán về các chủ đề như: địa chất công trình, hiện tượng địa chất động lực công trình, nước dưới đất,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   104 p vimaru 28/03/2024 47 0

 • Ebook Bài tập địa chất, cơ học đất và nền móng công trình: Phần 2

  Ebook Bài tập địa chất, cơ học đất và nền móng công trình: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Bài tập địa chất, cơ học đất và nền móng công trình" nhằm hệ thống kiến thức lý thuyết, đưa ra các ví dụ minh họa, các bài tập thực hành, tính toán về các chủ đề như: cơ học đất, lún của nền đất, áp lực đất lên tường chắn, ổn định của mái dốc, nền móng công trình, công tác hố móng, công trình đất có...

   239 p vimaru 28/03/2024 46 0

 • Ebook Bài tập Địa kỹ thuật: (Tái bản) - Phần 1

  Ebook Bài tập Địa kỹ thuật: (Tái bản) - Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Bài tập Địa kỹ thuật" gồm 2 chương đầu, cung cấp cho bạn đọc những bài tập về: Chương 1 - Phân loại và tính chất vật lý của đất; Chương 2 - Tính chất cơ học của đất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   116 p vimaru 28/03/2024 35 0

 • Ebook Bài tập Địa kỹ thuật: (Tái bản) - Phần 2

  Ebook Bài tập Địa kỹ thuật: (Tái bản) - Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Bài tập Địa kỹ thuật" gồm 3 chương cuối, cung cấp cho bạn đọc những bài tập về: Chương 3 - Tính toán dòng chảy ổn định của nước dưới đất vào công trình thu nước nằm ngang; Chương 4 - Tính toán thấm của nước dưới đất vào giếng khoan; Chương 5 - Thí nghiệm hiện trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   116 p vimaru 28/03/2024 44 0

 • Ebook Công nghệ bê tông: Phần 1

  Ebook Công nghệ bê tông: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Công nghệ bê tông" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Các khái niệm chính về bêtông; Chương 2 - Các vật liệu dùng cho bêtông; Chương 3 - Hỗn hợp bêtông; Chương 4 - Sự hình thành cấu trúc của bêtông; Chương 5 - Độ bền bêtông; Chương 6 - Tính chất biến dạng của bêtông; Chương 7 - Tính chất vật lý của bêtông;...

   219 p vimaru 28/03/2024 32 0

 • Ebook Công nghệ bê tông: Phần 2

  Ebook Công nghệ bê tông: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Công nghệ bê tông" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 10 - Thiết kế cấp phối bêtông nặng; Chương 11 - Những biến dạng bêtông nặng khác; Chương 12 - Bêtông hạt nhỏ; Chương 13 - Bêtông nhẹ; Chương 14 - Các loại bêtông riêng biệt; Chương 15 - Bêtông đặc biệt; Chương 16 - Vữa xây dựng và các hỗn hợp...

   279 p vimaru 28/03/2024 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru