• Ebook Vật lý và kỹ thuật màng mỏng: Phần 1

  Ebook Vật lý và kỹ thuật màng mỏng: Phần 1

  Cuốn sách Vật lý và kỹ thuật màng mỏng phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Nhập môn vật lý và kỹ thuật màng mỏng; Động học chất khí; Hấp phụ và ngưng tụ; Vật lý và kỹ thuật chân không cao. Mời các bạn cùng tham khảo!

   112 p vimaru 29/08/2023 58 0

 • Ebook Vật lý và kỹ thuật màng mỏng: Phần 2

  Ebook Vật lý và kỹ thuật màng mỏng: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Vật lý và kỹ thuật màng mỏng phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Lý thuyết bốc bay chân không; Chế tạo màng mỏng bằng kỹ thuật chân không; Phương pháp phún xạ; Các phương pháp phân tích đặc trưng màng mỏng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   128 p vimaru 29/08/2023 49 0

 • Ebook Hàm green trong vật lý chất rắn: Phần 1

  Ebook Hàm green trong vật lý chất rắn: Phần 1

  Cuốn sách "Hàm green trong vật lý chất rắn" cung cấp cho người đọc những khái niệm cá bản về hàm Green, từ các tính chất toán học đến áp dụng vào các bài toán khác nhau của lý thuyết lượng tử vật rắn, tập trung chủ yếu vào các bài toán một hạt với những mô hình kinh điển. Nội dung cuốn sách gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần, phần...

   122 p vimaru 29/08/2023 146 0

 • Ebook Hàm green trong vật lý chất rắn: Phần 2

  Ebook Hàm green trong vật lý chất rắn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn Hàm green trong vật lý chất rắn gồm có 4 chương sau: Chương 5: Hàm Green với Hamiltonian liên kết mạnh; Chương 6: Tán xạ một tâm tập; Chương 7: Các hệ không trật tự; Chương 8: Hàm Green với các hệ tự động nhật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   132 p vimaru 29/08/2023 43 0

 • Ebook Hệ thống bài tập và bài giải Tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Hệ thống bài tập và bài giải Tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Cuốn sách "Hệ thống bài tập và bài giải Tài chính doanh nghiệp" được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày các câu hỏi gợi ý thảo luận và hệ thống bài tập về: tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp; giá trị theo thời gian của tiền; rủi ro và tỷ suất sinh lời; báo cáo tài chính và các hệ số tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   137 p vimaru 29/08/2023 51 0

 • Ebook Hệ thống bài tập và bài giải Tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Hệ thống bài tập và bài giải Tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Hệ thống bài tập và bài giải Tài chính doanh nghiệp" trình bày các bài giải về tính giá trị rủi ro và tỷ suất sinh lời; nguồn vốn và nguồn vốn ngân hàng của doanh nghiệp; phân phối lợi nhuận và chính sách cổ tức; và các bảng tính thừa số, bảng phân phối chuẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   102 p vimaru 29/08/2023 49 0

 • Ebook Phân tích báo cáo tài chính - Hướng dẫn thực hành: Phần 1

  Ebook Phân tích báo cáo tài chính - Hướng dẫn thực hành: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phân tích báo cáo tài chính - Hướng dẫn thực hành" trình bày các nội dung: Bản chất mâu thuẫn của báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, lợi nhuận là gì, ghi nhập doanh thu, ghi nhận chi phí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   236 p vimaru 29/08/2023 52 0

 • Ebook Phân tích báo cáo tài chính - Hướng dẫn thực hành: Phần 2

  Ebook Phân tích báo cáo tài chính - Hướng dẫn thực hành: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Phân tích báo cáo tài chính - Hướng dẫn thực hành" trình bày các nội dung: Ứng dụng và giới hạn của Ebitda, độ tin cậy của kiểm toán và việc công bố thông tin, kế toán mua bán và sáp nhập, giả mạo thể phát hiện được, dự toán báo cáo tài chính, phân tích ứng dụng, phân tích vốn chủ sở hữu. Mời...

   296 p vimaru 29/08/2023 42 0

 • Giáo trình Đạo đức kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Đạo đức kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Đạo đức kinh doanh cung cấp phần giới thiệu về các vấn đề đạo đức nổi lên ở các doanh nghiệp mang tính toàn diện nhưng dễ hiểu. Sinh viên chưa quen với đạo đức học sẽ nhận thấy chính bản thân họ chưa được chuẩn bị cho nghề kinh doanh cũng giống như những sinh viên không biết rõ về kế toán và tài chính. Sách được chia thành 2...

   299 p vimaru 29/08/2023 52 0

 • Giáo trình Đạo đức kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Đạo đức kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Đạo đức kinh doanh nhấn mạnh đến phương pháp ra quyết định đối với đạo đức và cung cấp phần hỗ trợ sư phạm rõ ràng cho cả giảng viên và sinh viên trong toàn bộ cuốn sách. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   270 p vimaru 29/08/2023 47 0

 • Ebook Phép tính Tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học, vật lý: Phần 1

  Ebook Phép tính Tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học, vật lý: Phần 1

  Ebook Phép tính Tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học, vật lý: Phần 1 trình bày các nội dung: Một số khái niệm trong đại số tuyến tính; Ten xơ trong hệ tọa độ Descartes vuông góc; Ten xơ trong không gian apphin; Ten xơ trong không gian Euclide; không gian apphin liên thông Ln và không gian Riemann Vn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   247 p vimaru 29/08/2023 50 0

 • Ebook Phép tính Tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học, vật lý: Phần 2

  Ebook Phép tính Tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học, vật lý: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Phép tính Tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học, vật lý" trình bày các nội dung: Cơ học các môi trường liên tục; động lực học cổ điển; điện học; lý thuyết tương đối hẹp; lý thuyết trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   257 p vimaru 29/08/2023 48 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru