• Ebook Từ điển Toán học Anh -Việt & Việt-Anh: Phần 1

  Ebook Từ điển Toán học Anh -Việt & Việt-Anh: Phần 1

  Cuốn Từ điển Toán học Anh -Việt và Việt-Anh do tác giả Cung Kim Tiến biên soạn gồm khoảng 22000 thuật ngữ phần Anh-Việt và 18000 thuật ngữ phần Việt-Anh thuộc các lĩnh vực, các ngành và bộ môn toán học cơ bản, toán học ứng dụng, máy tính, tin học và một số ngành có liên quan như giải tích, giải tích hàm, hàm số phức,... Sách gồm có 2 phần,...

   373 p vimaru 24/06/2024 34 0

 • Ebook Từ điển Toán học Anh -Việt & Việt-Anh: Phần 2

  Ebook Từ điển Toán học Anh -Việt & Việt-Anh: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Từ điển Toán học Anh -Việt và Việt-Anh" gồm có 18000 thuật ngữ phần Việt - Anh thuộc các lĩnh vực, các ngành và bộ môn toán học cơ bản, toán học ứng dụng, máy tính, tin học và một số ngành có liên quan như giải tích, giải tích hàm, hàm số phức, hàm số thực, phương trình vi phân, phương trình toán lý, đại số cao cấp, đại số...

   341 p vimaru 24/06/2024 26 0

 • Ebook Hàm thực và giải tích hàm - Giải tích hiện đại: Phần 1

  Ebook Hàm thực và giải tích hàm - Giải tích hiện đại: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hàm thực và giải tích hàm - Giải tích hiện đại" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tập hợp, không gian metric, độ đo, tích phân, không gian tuyến tính định chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   268 p vimaru 24/06/2024 61 0

 • Ebook Hàm thực và giải tích hàm - Giải tích hiện đại: Phần 2

  Ebook Hàm thực và giải tích hàm - Giải tích hiện đại: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hàm thực và giải tích hàm - Giải tích hiện đại" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Mấy định lý cơ bản của giải tích hàm, không gian HILBERT, không gian tuyến tính TÔPÔ.

   184 p vimaru 24/06/2024 22 0

 • Ebook Cấp thoát nước: Phần 1

  Ebook Cấp thoát nước: Phần 1

  Cuốn sách “Cấp thoát nước" do GS. TS Trần Hiếu Nhuệ chủ biên trình bày các vấn đề cơ bản về kỹ thuật và công nghệ cấp thoát nước. Phần 1 ebook gồm có các nội dung chính sau: Cấp nước bên ngoài công trình, thoát nước bên ngoài công trình. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   194 p vimaru 24/06/2024 26 0

 • Ebook Cấp thoát nước: Phần 2

  Ebook Cấp thoát nước: Phần 2

  Ebook Cấp thoát nước: Phần 2 gồm có 15 chương, khái quát thành 3 chủ đề chính như: Hệ thống cấp nước lạnh trong nhà, hệ thống thoát nước trong nhà, cấp nước nóng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   254 p vimaru 24/06/2024 23 0

 • Ebook Thực hành kỹ thuật hàn - gò: Phần 1

  Ebook Thực hành kỹ thuật hàn - gò: Phần 1

  Tài liệu Thực hành kỹ thuật hàn - gò: Phần 1 gồm có các nội dung sau: Chương 1 hàn hơi và hàn vẩy, chương 2 máy điện hàn hồ quang, chương 3 hàn hồ quang kim loại bằng tay, chương 4 hàn hồ quang ngầm, chương 5 hàn hồ quang wolfram-khí trơ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   260 p vimaru 24/06/2024 24 0

 • Ebook Thực hành kỹ thuật hàn - gò: Phần 2

  Ebook Thực hành kỹ thuật hàn - gò: Phần 2

  Tài liệu Thực hành kỹ thuật hàn - gò: Phần 2 gồm có các nội dung sau: Chương 6 hàn kim loại khí trơ co2, chương 7 hàn hồ quang lõi trợ dung, chương 8 hàn điện xỉ và hàn điện khí, chương 9 kim loại học hàn, chương 10 kiểm tra đánh giá mối hàn, chương 11 các quy trình cắt kim loại, chương 12 khai triển hình gò, chương 13 các kỹ thuật gò cơ bản, chương 14...

   229 p vimaru 24/06/2024 23 0

 • Ebook Thực hành Hàn - Cắt khí: Phần 1

  Ebook Thực hành Hàn - Cắt khí: Phần 1

  Tài liệu Thực hành Hàn - Cắt khí: Phần 1 gồm có các nội dung sau: Bài 1 Sử dụng, bảo dưỡng thiết bị và dụng cụ hàn khí; Bài 2 Điều chỉnh ngọn lửa hàn; Bài 3 Hình thành đường hàn trên mặt phẳng không dùng que hàn phụ; Bài 4 Hình thành đường hàn trên mặt phẳng sử dụng que hàn phụ; Bài 5 Hàn mỗi hàn gấp mép ở vị trí sắp; Bài 6 Hàn giáp mỗi...

   83 p vimaru 24/06/2024 26 0

 • Ebook Thực hành Hàn - Cắt khí: Phần 2

  Ebook Thực hành Hàn - Cắt khí: Phần 2

  Tài liệu Thực hành Hàn - Cắt khí: Phần 2 gồm có các nội dung sau: Bài 13 Hình thành mối hàn đứng trên mặt phẳng; Bài 14 Hàn đứng giáp mối; Bài 15 Hàn đứng mối hàn góc; Bài 16 Hình thành đường hàn trên mặt phẳng ở vị trí ngang; Bài 17 Hàn ngang giáp mối không vát cạnh; Bài 18 Hàn ngang giáp mỗi vát mép chữ V có khe hở; Bài 19 Hàn vảy đồng; Bài 20...

   94 p vimaru 24/06/2024 24 0

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp xây lắp: Phần 1

  Giáo trình Kế toán doanh nghiệp xây lắp: Phần 1

  Giáo trình "Kế toán doanh nghiệp xây lắp" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp xây lắp; kế toán các yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng; Kế toán tài sản phải thu và nguồn vốn trong doanh nghiệp xây lắp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   266 p vimaru 24/06/2024 31 1

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp xây lắp: Phần 2

  Giáo trình Kế toán doanh nghiệp xây lắp: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Kế toán doanh nghiệp xây lắp" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp; báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   222 p vimaru 24/06/2024 28 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru