• Giáo trình Hàn TIG 1F;2F;3F;4F - Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng nghề

  Giáo trình Hàn TIG 1F;2F;3F;4F - Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng nghề

  Giáo trình Hàn TIG 1F;2F;3F;4F với mục tiêu chính là Trình bày được thực chất, đặc điểm và phạm vi ứng dụng của phương pháp hàn TIG (GTAW). Lựa chọn đúng các loại vật liệu sử dụng trong hàn TIG.(khí hàn, điện cực). Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách sử dụng và quy định về an toàn của các thiết bị dùng trong hàn TIG. Nêu...

   82 p vimaru 28/02/2021 34 0

 • Ebook Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam (đến năm 2010): Tập 3

  Ebook Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam (đến năm 2010): Tập 3

  "Ebook Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam (đến năm 2010): Tập 3" được nối tiếp 2 tập trước thông tin đến các bạn về quá trình hình thành và tổ chức hoạt động; kết quả hoạt động của tập đoàn giai đoạn 2006-2010; tổ chức Đảng; Công đoàn dầu khí Việt Nam; tổ chức đoàn thanh niên; các tổ chức khác.

   265 p vimaru 28/02/2021 35 0

 • Ebook Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam (đến năm 2010): Tập 2

  Ebook Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam (đến năm 2010): Tập 2

  "Ebook Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam (đến năm 2010): Tập 2" được biên soạn nối tiếp tập 1 với các nội dung chuyển đổi mô hình, ổn định tổ chức; lựa chọn đối tác đầu tư; hoạt động thăm dò và khai thác; triển khai các đề án khí và lọc hóa dầu; hoạt động dịch vụ và dịch vụ hỗ trợ; hoạt động khoa học - công nghệ và đào tạo.

   685 p vimaru 28/02/2021 29 0

 • Ebook Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam (đến năm 2010): Tập 1

  Ebook Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam (đến năm 2010): Tập 1

  "Ebook Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam (đến năm 2010): Tập 1" gồm 3 chương với các nội dung những hoạt động và tổ chức dầu khí đầu tiên ở Việt Nam; hoạt động dầu khi Việt Nam giai đoạn 1945-1975; hình thành tổ chức và xác định phương thức triển khai hoạt động dầu khí.

   470 p vimaru 28/02/2021 33 0

 • Giáo trình Bài tập tổng hợp cơ điện tử

  Giáo trình Bài tập tổng hợp cơ điện tử

  Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, bổ sung nhiều kiến thức mới và biên soạn theo quan điểm mở, nghĩa là, đề cập những nội dung cơ bản, cốt yếu để tùy theo tính chất của các ngành nghề đào tạo mà nhà trường tự điều chỉnh cho thích hợp và không trái với quy định của chương trình khung đào tạo cao đẳng nghề.

   12 p vimaru 28/02/2021 48 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 8 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 8 - TS. Nguyễn Thị Hà

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 8: Nguồn tài trợ của doanh nghiệp" trình bày tổng quan về nguồn tài trợ của doanh nghiệp; mô hình về nguồn tài trợ; nguồn tài trợ ngắn hạn; nguồn tài trợ dài hạn.

   41 p vimaru 25/03/2021 7 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 6 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 6 - TS. Nguyễn Thị Hà

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 6: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp" trình bày tổng quan về đầu tư dài hạn của doanh nghiệp; xác định dòng tiền của dự án đầu tư; các phương pháp chủ yếu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư; một số trường hợp đặc biệt trong đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư.

   42 p vimaru 25/03/2021 8 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 2 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 2 - TS. Nguyễn Thị Hà

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 2: Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp" giúp học viên hiểu rõ những kiến thức cơ bản về nội dung chi phí, doanh thu, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp; nhận thức rõ mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí, lợi nhuận, từ đó rút ra vấn đề về đầu tư và phương pháp quản lý chi phí.

   35 p vimaru 25/03/2021 7 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Hà

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp" sẽ giúp người học nắm được các kiến thức bao gồm nội dung chủ yếu, vai trò và mục tiêu của tài chính doanh nghiệp; các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tài chính và việc tổ chức tài chính của doanh nghiệp.

   25 p vimaru 25/03/2021 7 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 7 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 7 - TS. Nguyễn Thị Hà

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 7: Rủi ro và đòn bẩy của doanh nghiệp" tìm hiểu rủi ro kinh doanh và đòn bẩy kinh doanh; rủi ro tài chính và đòn bẩy tài chính; đòn bẩy tổng hợp.

   34 p vimaru 25/03/2021 8 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 5 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 5 - TS. Nguyễn Thị Hà

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 5: Giá trị thời gian của tiền" tìm hiểu giá trị theo thời gian của tiền; lãi đơn, lãi kép và giá trị tương lai của tiền; giá trị hiện tại của tiền; một số ứng dụng lý thuyết giá trị theo thời gian của tiền.

   24 p vimaru 25/03/2021 8 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 4 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 4 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 4: Vốn kinh doanh của doanh nghiệp" để nắm chi tiết các nội dung về khái niệm về vốn kinh doanh; vốn cố định; vốn lưu động; hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

   38 p vimaru 25/03/2021 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số