• Ebook Công nghệ điều khiển: Phần 1

  Ebook Công nghệ điều khiển: Phần 1

  Tài liệu "Công nghệ điều khiển" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Điều khiển lôgic khả lập trình PLC; Các hệ thống tự động phục vụ sản xuất; Bộ tự động khả lập trình; Lập trình Step5; Lệnh trong ngôn ngữ Step5;... Mời các bạn cùng tham khảo

   195 p vimaru 30/05/2024 33 1

 • Ebook Công nghệ điều khiển: Phần 2

  Ebook Công nghệ điều khiển: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Công nghệ điều khiển" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Điều khiển số NC - Điều khiển số qua máy tính CNC; Hiệu chỉnh bù kích thước dao cụ. Mời các bạn cùng tham khảo

   40 p vimaru 30/05/2024 28 2

 • Ebook Ứng dụng trường khí trong đời sống và kiến trúc: Phần 2

  Ebook Ứng dụng trường khí trong đời sống và kiến trúc: Phần 2

  Tài liệu "Ứng dụng trường khí trong đời sống và kiến trúc" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tìm tòi mới về phong thủy - sự phát hiện trường khí xoắn vũ trụ; Sự khám phá về phù chú - quỹ tích của khí;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   213 p vimaru 30/05/2024 24 0

 • Ebook Ứng dụng trường khí trong đời sống và kiến trúc: Phần 2

  Ebook Ứng dụng trường khí trong đời sống và kiến trúc: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Ứng dụng trường khí trong đời sống và kiến trúc" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ứng dụng phù chú - điều tiết trường khí; Phong thủy của nhà đất - chọn đất và thế đất; Phong thủy nơi ở - kim chỉ nam của an khang; Phong thủy thương nghiệp sinh tài hữu đạo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   291 p vimaru 30/05/2024 25 0

 • Ebook Kinh tế học đô thị: Phần 1

  Ebook Kinh tế học đô thị: Phần 1

  Tài liệu "Kinh tế học đô thị" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phát triển đô thị; Đô thị hóa; Qui mô đô thị; Tăng trưởng kinh tế đô thị; Cơ cấu các ngành kinh tế đô thị; Kết cấu hạ tầng đô thị;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   233 p vimaru 30/05/2024 23 0

 • Ebook Kinh tế học đô thị: Phần 2

  Ebook Kinh tế học đô thị: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kinh tế học đô thị" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Giao thông đô thị; Đất đô thị; Nhà ở đô thị; Môi trường sinh thái đô thị; Tài chính đô thị; Quản lý đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   263 p vimaru 30/05/2024 23 0

 • Ebook Trắc địa quy hoạch đường và đô thị (Tái bản): Phần 1

  Ebook Trắc địa quy hoạch đường và đô thị (Tái bản): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Trắc địa quy hoạch đường và đô thị (Tái bản)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Công tác trắc địa trong thiết kế và định tuyến công trình; Chương 2 - Quy hoạch mặt bằng khu đô thị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   136 p vimaru 30/05/2024 26 0

 • Ebook Trắc địa quy hoạch đường và đô thị (Tái bản): Phần 2

  Ebook Trắc địa quy hoạch đường và đô thị (Tái bản): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Trắc địa quy hoạch đường và đô thị (Tái bản)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 3 - Khảo sát và quy hoạch độ cao theo tuyến; Chương 4 - Quy hoạch cao độ mặt bằng khu đô thị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   138 p vimaru 30/05/2024 24 0

 • Ebook Tổ chức thi công xây dựng: Phần 1

  Ebook Tổ chức thi công xây dựng: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tổ chức thi công xây dựng" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Một số khái niệm về tổ chức quá trình sản xuất; Chương 2 - Tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền; Chương 3 - Kế hoạch tiến độ thi công;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   118 p vimaru 30/05/2024 24 0

 • Ebook Tổ chức thi công xây dựng: Phần 2

  Ebook Tổ chức thi công xây dựng: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tổ chức thi công xây dựng" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 4 - Lập và quản lý tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ mạng lưới; Chương 5 - Tổ chức cơ sở vật chất kỹ thuật cho công trường xây dựng; Chương 6 - Tổ chức tổng mặt bằng thi công xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   94 p vimaru 30/05/2024 23 0

 • Ebook Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản trong cơ học thủy khí: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản trong cơ học thủy khí: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản trong cơ học thủy khí" trình bày các nội dung gồm: Chương 1 - Các tính chất cơ học cơ bản và định luật Newton về ma sát nhớt; Chương 2 - Các phương trình áp suất và áp lực tĩnh; Chương 3 - Mô tả vận tốc dòng và phương trình liên tục;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   94 p vimaru 30/05/2024 31 1

 • Ebook Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản trong cơ học thủy khí: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản trong cơ học thủy khí: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản trong cơ học thủy khí" trình bày các nội dung gồm: Chương 4 - Phương trình năng lượng và bài toán đường ống; Chương 5 - Phương trình động lượng; Chương 6 - Dòng đều trong kênh hở; Chương 7 - Lực nâng - lực cản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   140 p vimaru 30/05/2024 27 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvimaru600vi