• Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 4: Tạo và hiệu chỉnh thực thể AutoCAD

    Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 4: Tạo và hiệu chỉnh thực thể AutoCAD

    Ta có thể tạo rất nhiều đối tượng khác nhau, từ những đối tượng đơn giản như đường thẳng và đường tròn đến những đối tượng phức tạp hơn như đường cong, elip và vùng tô mẫu. Nhìn chung, ta có thể thêm các đối tượng vào không gian mô hình sử dụng phương thức Add. Ngoài ra, ta cũng có thể thêm các đối tượng trong không gian in hay trong...

     63 p vimaru 31/10/2019 75 1

  • Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 9 - Trần Minh Tú

    Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 9 - Trần Minh Tú

    Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi - Chương 9 trình bày bài toán phẳng trong hệ toạ độ độc cực. Nội dung chính trong chương này gồm: Các phương trình cơ bản, hàm ứng suất, giải theo ứng suất - Bài toán chêm chịu lực tập trung, bài toán đối xứng trục, bài toán bán phẳng chịu lực tập trung trên biên, bài toán...

     32 p vimaru 31/12/2019 75 1

  • 57-Lube Oil Filter type L280 - 170 and 210

    57-Lube Oil Filter type L280 - 170 and 210

    Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 17500T.General information; Function description; Operation; Trouble shooting,... Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02600)

     11 p vimaru 11/01/2016 74 1

  • Biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

    Biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

    Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng. Biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

     10 p vimaru 07/04/2016 74 4

  • Giáo trình Hệ điều hành Windows server 2003: Phần 1

    Giáo trình Hệ điều hành Windows server 2003: Phần 1

    Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản và nền tảng nhất, nhằm giúp cho bạn đọc nắm bắt và có thể triển khai ngay một mạng máy tính sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003; cách thức triển khai một số dịch vụ mạng cơ bản như: DHCP Server, DNS Server, FTP Server, Web Server. Mời các bạn cùng tham khảo.

     103 p vimaru 31/01/2020 74 1

  • Ebook Mấy quan điểm về nền móng: Phần 1

    Ebook Mấy quan điểm về nền móng: Phần 1

    Cuốn sách được cấu trúc làm 7 phần, mỗi phần có tính riêng biệt, độc lập của nó, nhưng lại gắn bó với nhau một cách mật thiết để hình thành một bức tranh "Nền - móng", khá trọn vẹn và đầy đủ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

     65 p vimaru 30/09/2020 74 0

  • Giáo trình Kỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển: Phần 1

    Giáo trình Kỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển: Phần 1

    Giáo trình Kỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở kỹ thuật cảm biến đo lường, kỹ thuật cảm biến ánh sáng, kỹ thuật cảm biến nhiệt độ công nghiệp, kỹ thuật cảm biến nhiệt độ thấp, kỹ thuật cảm biến vị trí và khoảng cách,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

     237 p vimaru 31/10/2020 74 2

  • 13- Engine room hoist

    13- Engine room hoist

    Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 17500T. Noteworthy for installing an electric chain hoist; Notice for operating. (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02588)

     10 p vimaru 11/01/2016 73 1

  • 66- Instruction manual for brushless A.C. Generator

    66- Instruction manual for brushless A.C. Generator

    Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu hàng 22500T. (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02565)

     10 p vimaru 12/01/2016 73 1

  • Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 1 - Trần Minh Tú

    Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi: Chương 1 - Trần Minh Tú

    Bài giảng Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi - Chương 1 trình bày các khái niệm chung. Nội dung chính trong chương này gồm có: Cơ học – Cơ học vật rắn biến dạng, cơ học môi trường liên tục, lý thuyết đàn hồi, các khái niệm chung.

     16 p vimaru 31/12/2019 73 1

  • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 0 - ThS. Nguyễn Lê Minh

    Bài giảng Tin học đại cương: Chương 0 - ThS. Nguyễn Lê Minh

    Bài giảng do ThS. Nguyễn Lê Minh biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên nhóm ngành Cơ khí những kiến thức cơ bản về Tin học, kỹ năng cơ bản về lập trình C để giải một số bài toán thông thường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

     5 p vimaru 30/09/2020 73 7

  • Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 6: Tùy biến thanh công cụ và trình đơn

    Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 6: Tùy biến thanh công cụ và trình đơn

    Nội dung trình bày trong chương 6 gồm có: Tìm hiểu tập đối tượng menubar và menugroups, tải các nhóm trình đơn, thay đổi thanh trình đơn, tạo và hiệu chỉnh trình đơn kéo xuống và trình đơn tắt, tạo và hiệu chỉnh thanh công cụ, tạo macro, tạo dòng trạng thái trợ giúp cho các mục trong trình đơn và nút trên thanh công cụ, thêm mục vào trình đơn tắt....

     27 p vimaru 31/10/2019 72 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số