• Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 10+11+12 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 10+11+12 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 10+11+12 Kiểu cấu trúc (struct) và kiểu hợp nhất (union) cung cấp cho người học những kiến thức như: Các kiểu dữ liệu tự tạo; Cấu trúc (struct); Khai báo; Phép toán; Trường bit; Kích cỡ của struct; Bài tập struct; Hợp nhất (union); Liệt kê (enum); Cấu trúc tự trỏ và danh sách

   44 p vimaru 29/08/2021 18 0

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện - Chương 15: Nguồn và mạch ổn áp

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện - Chương 15: Nguồn và mạch ổn áp

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 15 Nguồn và mạch ổn áp cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu Mạch ổn áp; Mạch chỉnh lưu; Mạch lọc; Mạch ổn áp dùng linh kiện rời. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p vimaru 29/09/2021 18 0

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện - Chương 14: Thyristor và linh kiện quang điện tử

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện - Chương 14: Thyristor và linh kiện quang điện tử

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 14 Thyristor và linh kiện quang điện tử cung cấp cho người học những kiến thức như: Diode 4 lớp (diode Shockley); SCR (Silicon-Controlled Rectifier); Diac và triac; UJT (Unijunction Transistors); Linh kiện quang. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p vimaru 29/09/2021 18 0

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện - Chương 9: Mạch khuếch đại hồi tiếp

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện - Chương 9: Mạch khuếch đại hồi tiếp

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 9 Mạch khuếch đại hồi tiếp cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Ưu và nhược điểm của mạch hồi tiếp âm; Khái niệm cơ bản về hồi tiếp; Các tính chất của hồi tiếp âm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p vimaru 29/09/2021 18 0

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện - Chương 1: Vật liệu bán dẫn

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện - Chương 1: Vật liệu bán dẫn

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 1 Vật liệu bán dẫn cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân loại; Chuyển tiếp P-N (pn Junction); Khi phân cực ngược; Khi phân cực thuận; Đánh thủng tiếp giáp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p vimaru 29/09/2021 18 0

 • Giáo trình Công nghệ sản xuất vật liệu xây và cấu kiện xây không nung (Dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng kỹ thuật)

  Giáo trình Công nghệ sản xuất vật liệu xây và cấu kiện xây không nung (Dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng kỹ thuật)

  Công nghệ sản xuất vật liệu xây và cấu kiện xây không nung (Dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng kỹ thuật) này cung cấp cho sinh viên và bạn đọc một cách hệ thống các khái niệm cơ bản về vật liệu xây, cấu kiện xây, các kiến thức về nguyên vật liệu sử dựng cho sản xuất, phương pháp thiết kế thành phần vật liệu, những yêu cầu đối...

   470 p vimaru 29/09/2021 18 1

 • Bài giảng Kết cấu thép bản - Nguyễn Thị Thanh Hòa

  Bài giảng Kết cấu thép bản - Nguyễn Thị Thanh Hòa

  Bài giảng Kết cấu thép bản cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về kết cấu thép bản; Tính toán kết cấu thép bản theo lý thuyết phi mô men; Các loại bể chứa chất lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   98 p vimaru 29/10/2021 18 0

 • Ebook Quản lý dự án công trình xây dựng: Phần 2

  Ebook Quản lý dự án công trình xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Quản lý dự án công trình xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quản lý sản xuất an toàn trong dự án thi công; Giai đoạn thực thi dự án; Sự thay đổi dự án; Thông hiểu dự án; Nghiệm thu hoàn công công trình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   315 p vimaru 29/10/2021 18 0

 • Giáo trình Maketing căn bản: Phần 2

  Giáo trình Maketing căn bản: Phần 2

  Giáo trình Maketing căn bản: Phần 2 cung cấp những kiến thức về: Chiến lược sản phẩm, chiến lược định giá, chiến lược phân phối, chiến lược xúc tiến; lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing; maketing dịch vụ và maketing quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   164 p vimaru 30/11/2021 18 0

 • Bài giảng Nhập môn Tư duy tính toán: Bài 5 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Nhập môn Tư duy tính toán: Bài 5 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Nhập môn Tư duy tính toán: Bài 5 Kiểu tuần tự trong python, phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: List (danh sách); Tuple (hàng); Range (miền); Bài tập về dữ liệu tuần tự. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p vimaru 29/08/2021 17 0

 • Bài giảng Nhập môn Tư duy tính toán: Bài 2 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Nhập môn Tư duy tính toán: Bài 2 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Nhập môn Tư duy tính toán: Bài 2 Cơ bản về ngôn ngữ lập trình python cung cấp cho người học những kiến thức như: Biến, khai báo chuỗi, khối lệnh; Nhập dữ liệu và xuất dữ liệu; Kiểu dữ liệu và phép toán liên quan; Phép toán “if"; Rẽ nhánh; Vài ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p vimaru 29/08/2021 17 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 13+14+15 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 13+14+15 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 13+14+15 Vào ra dữ liệu với tập tin cung cấp cho người học những kiến thức như: Tập tin văn bản và tập tin nhị phân; Làm việc với tập tin văn bản; Làm việc với tập tin nhị phân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p vimaru 29/08/2021 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số