• Ebook Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt: Phần 2

  Ebook Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt: Phần 2

  Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt - Phần 2: Truyền nhiệt gồm có 4 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 9 dẫn nhiệt, chương 10 tỏa nhiệt đối lưu, chương 11 trao đổi nhiệt bức xạ, chương 12 truyền nhiệt và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

   262 p vimaru 30/11/2021 16 0

 • Giáo trình Cung cấp điện: Phần 2

  Giáo trình Cung cấp điện: Phần 2

  Giáo trình Cung cấp điện phần 2 gồm 3 chương với những nội dung chính sau: Bảo vệ hệ thống cung cấp điện, chiếu sáng công nghiệp, nâng cao hệ số công suất trong xí nghiệp công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   96 p vimaru 28/12/2021 16 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 13: Quản trị giao tiếp và dẫn dắt nhóm

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 13: Quản trị giao tiếp và dẫn dắt nhóm

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 13: Quản trị giao tiếp và dẫn dắt nhóm cung cấp cho người học những kiến thức như: Giao tiếp trong quản trị; Các kênh giao tiếp phi ngôn ngữ; Các kênh giao tiếp nhóm và cá nhân; Nghệ thuật lắng nghe; Những kỹ năng quan hệ cần có trong xã hội; Một số nguyên tắc giao tiếp cơ bản trong kinh doanh; Giao tiếp...

   117 p vimaru 29/10/2021 15 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Giá trị thời gian của tiền

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Giá trị thời gian của tiền

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Giá trị thời gian của tiền. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Giá trị thời gian của tiền; giá trị hiện tại và giá trị tương lai của 1 khoản tiền, 1 dòng tiền; mô hình chiết khấu dòng tiền - DCF. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vimaru 28/11/2021 15 1

 • Bài giảng Nguyên lý cấu tạo kiến trúc 2 – Chuyên đề: Hệ thống thu – thoát nước trong công trình

  Bài giảng Nguyên lý cấu tạo kiến trúc 2 – Chuyên đề: Hệ thống thu – thoát nước trong công trình

  Bài giảng Nguyên lý cấu tạo kiến trúc 2 – Chuyên đề: Hệ thống thu – thoát nước trong công trình. Chuyên đề tập trung giới thiệu về hệ thống thu – thoát nước trong công trình, nguyên tắc tổ chức và giải pháp cấu tạo các bộ phận thu thoát nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p vimaru 28/11/2021 15 0

 • Ebook Các hệ thống thông tin hiện nay trình bày thông qua sử dụng Matlab: Phần 1

  Ebook Các hệ thống thông tin hiện nay trình bày thông qua sử dụng Matlab: Phần 1

  Cuốn sách Các hệ thống thông tin hiện nay trình bày thông qua sử dụng Matlab gồm 9 chương và được chia thành 2 phần ebook, phần 1 gồm 5 chương với những nội dung chính sau: Các tín hiệu và các hệ thống tuyến tính, các quá trình ngẫu nhiên, điều chế tương tự, biến đổi tương tự - số, truyền dẫn tín hiệu số băng gốc.

   258 p vimaru 28/12/2021 15 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 12: Tạo động lực cho người lao động

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 12: Tạo động lực cho người lao động

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 12: Tạo động lực cho người lao động cung cấp cho người học những kiến thức như: Động lực và phần thưởng; Nâng cao động lực cho người lao động; Các lý thuyết nội dung (tháp nhu cầu, E.R.G, thuyết 2 nhân tố, thu cầu thúc đẩy); Các lý thuyết quá trình (lập mục tiêu, công bằng, kỳ vọng); Các lý...

   98 p vimaru 29/10/2021 14 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 11: Hành vi tổ chức và lãnh đạo

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 11: Hành vi tổ chức và lãnh đạo

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 11: Hành vi tổ chức và lãnh đạo cung cấp cho người học những kiến thức như: Hành vi tổ chức; Sai lệch về nhận thức; Thuộc tính và tính cách; Quản trị căng thẳng; Bản chất của lãnh đạo trong quản trị; Các phong cách lãnh đạo; Cách tiếp cận Likert; Quản trị căng thẳng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p vimaru 29/10/2021 14 0

 • Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 2 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 2 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 2 Công tác khảo sát, thiết kế phục vụ sửa chữa và gia cố cung cấp cho người học những kiến thức như: Công tác khảo sát, đánh giá hư hỏng; Công tác thiết kế sửa chữa, gia cố. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p vimaru 29/10/2021 14 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Phân tích báo cáo tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Phân tích báo cáo tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Phân tích báo cáo tài chính. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Các phương pháp phân tích tài chính, phân loại các hệ số tài chính, phân tích các hệ số tài chính, phân tích DuPont (tích hợp các hệ số). Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p vimaru 28/11/2021 14 1

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2 : Báo cáo tài chính thuế và dòng tiền

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2 : Báo cáo tài chính thuế và dòng tiền

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 trình bày về báo cáo tài chính thuế và dòng tiền. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p vimaru 28/11/2021 14 0

 • Ebook Các hệ thống thông tin hiện nay trình bày thông qua sử dụng Matlab: Phần 2

  Ebook Các hệ thống thông tin hiện nay trình bày thông qua sử dụng Matlab: Phần 2

  Ebook Các hệ thống thông tin hiện nay trình bày thông qua sử dụng Matlab: Phần 2 gồm 4 chương với những nội dung cụ thể sau: Chương 6 - Truyền dẫn số qua kênh có băng thông hữu hạn, Chương 7 - Truyền dẫn số thông qua điều chế sóng mang, Chương 8 - Dung lượng kênh và mã hóa kênh, Chương 9 - Các hệ thống thông tin trải phổ.

   224 p vimaru 28/12/2021 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số