• Bài giảng Công nghệ tạo hình dụng cụ - PGS.TS. Bùi Ngọc Tuyên

  Bài giảng Công nghệ tạo hình dụng cụ - PGS.TS. Bùi Ngọc Tuyên

  Bài giảng Công nghệ tạo hình dụng cụ cung cấp cho người học những kiến thức như: Động học tao hình & động học gia công; Bề mặt khởi thủy & các phương pháp xác định bề mặt khởi thủy; Đặc điểm công nghệ chế tạo dụng cụ & các giai đoạn chế tạo dụng cụ; Các nguyên công tạo hình dụng cụ trước nhiệt luyện; Các nguyên công tạo hình...

   195 p vimaru 21/03/2023 32 13

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 2 - Trần Thanh Ngọc

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 2 - Trần Thanh Ngọc

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 2 Vẽ hình học được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày và thực hiện được các phép dựng hình và vẽ hình học cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p vimaru 21/03/2023 32 25

 • Giáo trình Công nghệ khuôn mẫu: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ khuôn mẫu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phàn 1, phần 2 cuốn giáo trình Công nghệ khuôn mẫu trình bày các nội dung: Bảo trì khuôn, khuyết tật sản phẩm nhựa và cách khắc phục. Sách được dùng làm tài liệu học tập cho môn học thiết kế và chế tạo khuôn phun ép nhựa, dùng cho sinh viên đại học và học viên cao học thuộc nhóm ngành kỹ thuật cơ khí.

   97 p vimaru 21/03/2023 32 20

 • Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 4 - Vốn sản xuất kinh doanh trong xây dựng

  Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 4 - Vốn sản xuất kinh doanh trong xây dựng

  Bài giảng "Kinh tế xây dựng: Chương 4 - Vốn sản xuất kinh doanh trong xây dựng" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Khái niệm, thành phần vốn sản xuất kinh doanh xây dựng; Vốn cố định trong kinh doanh xây dựng của doanh nghiệp; Đánh giá tài sản cố định trong xây dựng; Hao mòn tài sản cố định trong xây dựng; Khấu hao tài sản cố định...

   18 p vimaru 21/03/2023 31 15

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 2.4 - TS. Nguyễn Thu Hà

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 2.4 - TS. Nguyễn Thu Hà

  Bài giảng "Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 2.4 - Các thuật toán điều khiển" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Luật điều khiển tỷ lệ; Luật điều khiển tỷ lệ tích phân; Luật điều khiển tỷ lệ vi phân;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây!

   9 p vimaru 21/03/2023 31 11

 • Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 1 - Trần Thanh Ngọc

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 1 - Trần Thanh Ngọc

  Bài giảng Vẽ kỹ thuật 1: Chương 1 Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được tiêu chuẩn bản vẽ về khung tên, khung bản vẽ, chữ viết; hiểu và vận dụng được các loại đường nét vẽ trong bản vẽ kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p vimaru 21/03/2023 31 10

 • Tuyển tập bài tập tin học đại cương: Phần 1

  Tuyển tập bài tập tin học đại cương: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tuyển tập bài tập tin học đại cương" giới thiệu 348 câu hỏi trắc nghiệm bố cục theo các phần Tin học căn bản, giải quyết bài toán và lập trình. Sách được biên soạn sát với chương trình môn học Tin học đại cương để người học dễ ôn tập và củng cố kiến thức.

   78 p vimaru 25/04/2023 31 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Phần 1 - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Phần 1 - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

  Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông" được biên soạn với nội dung gồm 4 chương. Ở phần 1, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung 2 chương đầu. Chương 1: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp; Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu và ứng trước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p vimaru 27/12/2022 29 7

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 2.2 - TS. Nguyễn Thu Hà

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 2.2 - TS. Nguyễn Thu Hà

  Bài giảng "Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 2.2 - Tuyến tính hóa tại điểm làm việc" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Giải thích tại sao lại cần tuyến tính hóa; Ý nghĩa của tuyến tính xung quanh điểm làm việc;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây!

   15 p vimaru 21/03/2023 29 22

 • Bài giảng Sửa chữa, cải tạo khôi phục công trình ngầm - TS. Trần Tuấn Minh

  Bài giảng Sửa chữa, cải tạo khôi phục công trình ngầm - TS. Trần Tuấn Minh

  Bài giảng Sửa chữa, cải tạo khôi phục công trình ngầm này giúp sinh viên ngành Xây dựng công trình ngầm, xây dựng công trình ngầm và mỏ biết được những nguyên nhân cơ bản của sự hỏng hóc đường hầm, các biện pháp, giải pháp khắc phục sửa chữa cũng như một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực cải tạo, sữa chữa các công trình ngầm.

   74 p vimaru 28/11/2022 28 2

 • Ebook Những tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng công trình giao thông nông thôn, miền núi: Phần 2

  Ebook Những tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng công trình giao thông nông thôn, miền núi: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu một số tấm gương hiến đất làm đường điển hình như chiến công của 4 lão nông trên dòng sông bến hải, ông Sáu giao thông ở làng Cà Ná, phong trào hiến đất của phụ nữ Hồng Minh.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   147 p vimaru 28/11/2022 28 9

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 3.1 - TS. Nguyễn Thu Hà

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 3.1 - TS. Nguyễn Thu Hà

  Bài giảng "Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 3.1 - Mô tả hệ thống trong không gian trạng thái" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Phương trình trạng thái; Quan hệ giữa mô hình trạng thái và hàm truyền; Quỹ đạo trạng thái. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây!

   31 p vimaru 21/03/2023 28 20

Hướng dẫn khai thác thư viện số