• Giáo trình Kinh tế học vi mô 1: Phần 1 - PGS. TS. Phan Thế Công

  Giáo trình Kinh tế học vi mô 1: Phần 1 - PGS. TS. Phan Thế Công

  Giáo trình Kinh tế học vi mô 1: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về Kinh tế học vi mô; Cung cầu và cơ chế hoạt động của thị trường; Lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   148 p vimaru 31/01/2023 3 1

 • Giáo trình Kinh tế học vi mô 1: Phần 2 - PGS. TS. Phan Thế Công

  Giáo trình Kinh tế học vi mô 1: Phần 2 - PGS. TS. Phan Thế Công

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kinh tế học vi mô 1: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý thuyết về hành vi của các doanh nghiệp; Cấu trúc thị trường; Thị trường các yếu tố sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   208 p vimaru 31/01/2023 3 1

 • Giáo trình Kinh tế quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kinh tế quốc tế" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề chung về kinh tế quốc tế, quan hệ thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   124 p vimaru 31/01/2023 3 1

 • Giáo trình Kinh tế quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế quốc tế: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Kinh tế quốc tế" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cán cân cân thanh toán và thị trường tiền tệ quốc tế, liên hết và hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   155 p vimaru 31/01/2023 2 1

 • Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương: Phần 2 - ThS. Trần Quang Vũ

  Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương: Phần 2 - ThS. Trần Quang Vũ

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giao dịch và đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thương; Hợp đồng ngoại thương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p vimaru 31/01/2023 3 2

 • Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương: Phần 1 - ThS. Trần Quang Vũ

  Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương: Phần 1 - ThS. Trần Quang Vũ

  Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các tập quán thương mại quốc tế; Thanh toán và tín dụng quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   115 p vimaru 31/01/2023 3 1

 • Ebook Cẩm nang dành cho nhân viên kinh doanh: Phần 1

  Ebook Cẩm nang dành cho nhân viên kinh doanh: Phần 1

  Cẩm nang dành cho nhân viên kinh doanh: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cách chào hàng; Tạo ra một cuộc đối thoại; Luôn ở trong tư thế chuẩn bị; Mài giũa những kỹ năng quan yếu của bạn; Mở đầu bằng sự chú tâm đối với khách hàng; Tham gia với khách hàng; Định vị thuật đặt câu hỏi;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   31 p vimaru 31/01/2023 2 1

 • Ebook Cẩm nang dành cho nhân viên kinh doanh: Phần 2

  Ebook Cẩm nang dành cho nhân viên kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Cẩm nang dành cho nhân viên kinh doanh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tạo ra một cuộc đối thoại về nhu cầu có chiều sâu; Biết lắng nghe một cách có hiệu quả; Định vị cho các thông điệp của bạn; Kiểm tra phản hồi của khách hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   40 p vimaru 31/01/2023 2 1

 • Ebook Nghiệp vụ bán hàng: Phần 1

  Ebook Nghiệp vụ bán hàng: Phần 1

  Cuốn sách "Nghiệp vụ bán hàng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan môn học nghiệp vụ bán hàng; Các điều kiện để trở thành người bán hàng giỏi; Các kỹ năng bán hàng cơ bản như: Kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng đàm phán - thương lượng, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   104 p vimaru 31/01/2023 1 1

 • Ebook Nghiệp vụ bán hàng: Phần 2

  Ebook Nghiệp vụ bán hàng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Nghiệp vụ bán hàng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ năng bán hàng; Chăm sóc khách hàng; Quản lý lực lượng bán hàng; Hướng dẫn kiến tập nghiệp vụ bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   153 p vimaru 31/01/2023 1 1

 • Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu: Phần 2 - GS. TS Đoàn Thị Hồng Vân

  Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu: Phần 2 - GS. TS Đoàn Thị Hồng Vân

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: hợp đồng xuất nhập khẩu; tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   369 p vimaru 31/01/2023 2 1

 • Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu: Phần 1 - GS. TS Đoàn Thị Hồng Vân

  Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu: Phần 1 - GS. TS Đoàn Thị Hồng Vân

  Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: những kiến thức cơ bản về Quản trị xuất nhập khẩu; kỹ thuật đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   288 p vimaru 31/01/2023 4 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số