Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 6: Máy điện đồng bộ

Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Máy điện đồng bộ, máy điện quay một pha, máy điện quay hai pha, máy điện đồng bộ ba pha, khái niệm từ trường quay, Rotor cực lồi và Rotor cực ẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo.