• Ebook Điều khiển số và CAM: Sản xuất chế tạo có máy tính trợ giúp - Phần 1

  Ebook Điều khiển số và CAM: Sản xuất chế tạo có máy tính trợ giúp - Phần 1

  Nội dung cuốn sách "Điều khiển số và CAM: Sản xuất chế tạo có máy tính trợ giúp" được biên soạn thành 8 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm 5 chương với những nội dung cụ thể sau: Chương 1: APT - Ngôn ngữ dùng trong điều khiển số, Chương 2: Điều khiển số truyền thống, Chương 3: Lập trình vật làm cho máy NC, Chương 4: Điều khiển...

   134 p vimaru 28/12/2021 5 0

 • Ebook Điều khiển số và CAM: Sản xuất chế tạo có máy tính trợ giúp - Phần 2

  Ebook Điều khiển số và CAM: Sản xuất chế tạo có máy tính trợ giúp - Phần 2

  Ebook Điều khiển số và CAM sản xuất chế tạo có máy tính trợ giúp: Phần 2 gồm có các chương cụ thể sau: Chương 6: Các ứng dụng của Robot, Chương 7: Công nghệ nhóm, Chương 8: Lập quy trình công nghệ có máy tính trợ giúp, phụ lục A: Định nghĩa về các từ khóa của ngôn ngữ APT, phụ lục B: Một số máy công cụ CNC hiện có tại IMI - Viện máy và công...

   79 p vimaru 28/12/2021 5 0

 • Giáo trình Kỹ thuật lạnh ứng dụng - Nguyễn Đức Lợi

  Giáo trình Kỹ thuật lạnh ứng dụng - Nguyễn Đức Lợi

  Giáo trình giới thiệu về tổ hợp lạnh cụ thể, về tính toán thiết kế kho lạnh, phương pháp làm lạnh chất lỏng, chất khí, tủ lạnh gia đình, máy lạnh thương nghiệp và buồng lạnh lắp ghép, các phương pháp và máy sản xuất nước đá, đá khô, các ứng dụng của kỹ thuật lạnh trong công nghiệp thực phẩm, kỹ thuật bơm nhiệt, điều hòa không...

   366 p vimaru 28/12/2021 8 0

 • Ôn tập Cơ sở khoa học vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Ôn tập Cơ sở khoa học vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Ôn tập Cơ sở khoa học vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh cung cấp cho học viên những kiến thức về các khái niệm, cấu trúc tinh thể, chất rắn vô định hình, biểu đồ pha và ứng dụng, ứng xử cơ học của vật liệu, tính chất vật liệu, vật liệu composite,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   118 p vimaru 28/12/2021 7 0

 • Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất từ của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất từ của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất từ của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh cung cấp cho học viên những kiến thức về tính chất từ của vật liệu, từ trường ở trạng thái bão hòa, vật liệu cần có độ từ thẩm tương đối đạt tối thiểu,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   22 p vimaru 28/12/2021 7 0

 • Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất điện của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất điện của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất điện của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh cung cấp cho học viên những kiến thức về tính chất điện của vật liệu, bán dẫn, so sánh nồng độ acceptor cần thiết với nồng độ nguyên tử Si,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   19 p vimaru 28/12/2021 7 0

 • Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất quang của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất quang của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất quang của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh cung cấp cho học viên những kiến thức về tính chất quang của vật liệu, chiết suất, tỷ số truyền qua và tia tới,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   25 p vimaru 28/12/2021 5 0

 • Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Ăn mòn và bảo vệ vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Ăn mòn và bảo vệ vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Ăn mòn và bảo vệ vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh cung cấp cho học viên những kiến thức về thế điện cực, phương trình Nernst mô tả thế điện cực, tốc độ ăn mòn, phương trình Faraday,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   20 p vimaru 28/12/2021 5 0

 • Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Biểu đồ pha - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Biểu đồ pha - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Biểu đồ pha - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh cung cấp cho học viên những kiến thức về một số khái niệm của biểu đồ pha, quy tắc pha Gibbs, biến đổi pha xét theo vi phân thế hóa, chuyển pha bậc hai, biểu đồ pha hệ 2 cấu tử,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   133 p vimaru 28/12/2021 7 0

 • Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất nhiệt của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất nhiệt của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Tính chất nhiệt của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh cung cấp cho học viên những kiến thức về tính chất nhiệt của vật liệu, nhiệt động lực học, nguyên lý thứ không của nhiệt động lực học, nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   30 p vimaru 28/12/2021 6 0

 • Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Ứng xử cơ học của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Ứng xử cơ học của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Ứng xử cơ học của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh cung cấp cho học viên những kiến thức về ứng xử cơ học của vật liệu, đường cong ứng suất-biến dạng của kim loại, đường cong ứng suất-biến dạng của ceramic, đường cong ứng suất-biến dạng của vật liệu, hóa học tinh thể,... Mời các bạn cùng...

   35 p vimaru 28/12/2021 7 0

 • Giáo trình Vật liệu làm khuôn (Dùng cho đào tạo đại học chuyên ngành Đúc - Nhiệt luyện): Phần 1

  Giáo trình Vật liệu làm khuôn (Dùng cho đào tạo đại học chuyên ngành Đúc - Nhiệt luyện): Phần 1

  Giáo trình Vật liệu làm khuôn (Dùng cho đào tạo đại học chuyên ngành Đúc - Nhiệt luyện): Phần 1 cung cấp những kiến thức cơ bản về vật liệu làm khuôn như: Cơ sở hóa lý của lý thuyết về các tính chất của vật liệu làm khuôn, cát làm khuôn, chất dính, vật liệu phụ làm khuôn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p vimaru 30/11/2021 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số