• Giáo trình Giản yếu cơ học lý thuyết: Phần 1

  Giáo trình Giản yếu cơ học lý thuyết: Phần 1

  Giáo trình Giản yếu cơ học lý thuyết: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tĩnh học vật rắn; Các khái niệm và tiền đề cơ bản của tĩnh học; Hợp lực, hệ lực đồng quy; Hệ lực phân bố bất kỳ trên mặt phẳng; Cơ sở của tĩnh học đồ thị; Cách tính các giàn; Ma sát; Động học điểm và vật rắn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   241 p vimaru 26/04/2024 23 0

 • Giáo trình Giản yếu cơ học lý thuyết: Phần 2

  Giáo trình Giản yếu cơ học lý thuyết: Phần 2

  Giáo trình Giản yếu cơ học lý thuyết: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Động lực học điểm; Các phương trình vi phân chuyển động của điểm và các tích phân của chúng; Các định lý tổng quát của động lực học điểm; Chuyển động không tự do của điểm; Chuyển động tương đối của điểm; động lực học hệ và vật rắn. Mời...

   230 p vimaru 26/04/2024 21 0

 • Ebook Truyền động thủy khí: Phần 1

  Ebook Truyền động thủy khí: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Truyền động thủy khí" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Những vấn đề chung của truyền động thủy lực; Chương 2 - Những khái niệm cơ bản; Chương 3 - Bơm và động cơ thủy lực;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p vimaru 26/04/2024 22 0

 • Ebook Truyền động thủy khí: Phần 2

  Ebook Truyền động thủy khí: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Truyền động thủy khí" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 4 - Các van điều khiển trong truyền động thủy lực; Chương 5 - Thiết bị phụ trong truyền động thủy lực; Chương 6 - Ứng dụng truyền động thủy tĩnh trên máy xây dựng; Chương 7 - Khái niệm chung; Chương 8 - Khớp nối thủy lực và biến tốc thủy lực;......

   86 p vimaru 26/04/2024 23 0

 • Bài giảng Lực và chuyển động - Bài 2: Độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc, quãng đường, phương trình chuyển động

  Bài giảng Lực và chuyển động - Bài 2: Độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc, quãng đường, phương trình chuyển động

  Bài giảng Lực và chuyển động - Bài 2: Độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc, quãng đường, phương trình chuyển động. Bài này giới thiệu sơ lược về độ dịch chuyển, vận tốc và tốc độ, đồ thị quãng đường - thời gian; so sánh với chương trình Khoa học tự nhiên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p vimaru 25/04/2024 10 0

 • Bài giảng Lực và chuyển động - Bài 1: Đo và đơn vị đo

  Bài giảng Lực và chuyển động - Bài 1: Đo và đơn vị đo

  Bài giảng Lực và chuyển động - Bài 1: Đo và đơn vị đo. Bài này giới thiệu sơ lược về phép đo các đại lượng vật lý; so sánh với chương trình Khoa học tự nhiên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p vimaru 25/04/2024 10 0

 • Bài giảng Lực và chuyển động - Bài 3: Lực và các loại lực trong cơ học

  Bài giảng Lực và chuyển động - Bài 3: Lực và các loại lực trong cơ học

  Bài giảng Lực và chuyển động - Bài 3: Lực và các loại lực trong cơ học. Bài này giới thiệu sơ lược về định luật I Newton – lực và phân loại lực; định luật II Newton — khối lượng; các loại lực trong cơ học; định luật III Newton; ma sát và lực cản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p vimaru 25/04/2024 10 0

 • Bài giảng Lực và chuyển động - Bài 4: Moment lực

  Bài giảng Lực và chuyển động - Bài 4: Moment lực

  Bài giảng Lực và chuyển động - Bài 4: Moment lực. Bài này giới thiệu sơ lược về chuyển động quay của vật rắn; moment lực; so sánh với chương trình Khoa học tự nhiên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p vimaru 25/04/2024 9 0

 • Bài giảng Lực và chuyển động - Bài 0: Bài mở đầu

  Bài giảng Lực và chuyển động - Bài 0: Bài mở đầu

  Bài giảng Lực và chuyển động - Bài 0: Bài mở đầu. Bài này giới thiệu sơ lược về chương trình Giáo dục phổ thông 2018; nội dung chính học phần Khoa học Tự nhiên ở THCS;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p vimaru 25/04/2024 10 0

 • Bài giảng Lực và chuyển động - Bài 5: Khối lượng riêng, áp suất, lực tác dụng lên vật ở trong chất lỏng

  Bài giảng Lực và chuyển động - Bài 5: Khối lượng riêng, áp suất, lực tác dụng lên vật ở trong chất lỏng

  Bài giảng Lực và chuyển động - Bài 5: Khối lượng riêng, áp suất, lực tác dụng lên vật ở trong chất lỏng. Bài này giới thiệu sơ lược về chất lưu - mật độ và áp suất chất lưu; áp suất chất lưu; đo áp suất chất lưu; nguyên lý Pascal và định luật Archimedes;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p vimaru 25/04/2024 11 0

 • Bài giảng Cơ học kỹ thuật: Chương 1 - Phạm Thành Chung

  Bài giảng Cơ học kỹ thuật: Chương 1 - Phạm Thành Chung

  Bài giảng "Cơ học kỹ thuật: Chương 1 - Các định luật cơ bản của động lực học chất điểm" được biên soạn với các nội dung chính sau: Hệ tiên đề Newton; Các phương trình vi phân chuyển động của chất điểm; Các thí dụ áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   27 p vimaru 25/04/2024 13 0

 • Bài giảng Cơ học kỹ thuật: Chương 2.1 - Phạm Thành Chung

  Bài giảng Cơ học kỹ thuật: Chương 2.1 - Phạm Thành Chung

  Bài giảng "Cơ học kỹ thuật: Chương 2.1 - Mở đầu về các hệ cơ học" được biên soạn với các nội dung chính sau: Sự phân loại các mô hình cơ học; Tọa độ suy rộng, số bậc tự do của cơ hệ; Sự phân loại các lực; Khối tâm của cơ hệ. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   20 p vimaru 25/04/2024 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvimaru257990vi