• Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 4: Lực cắt

  Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 4: Lực cắt

  Trong quá trình cắt kim loại, để tách được phoi và thắng được ma sát cần phải có lực. Lực sinh ra trong quá trình cắt là động lực cần thiết nhằm thực hiện quá trình biến dạng và ma sát. Việc nghiên cứu lực cắt trong quá trình cắt kim loại có ý nghĩa cả lý thuyết lẫn thực tiễn. Trong thực tế, những hiểu biết về lực cắt rất quan trọng...

   11 p vimaru 30/11/2019 4 0

 • Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 5: Hiện tượng nhiệt trong quá trình cắt

  Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 5: Hiện tượng nhiệt trong quá trình cắt

  Quá trình tạo phoi và thoát phoi khỏi vùng cắt trong quá trình cắt làm xuất hiện một lượng nhiệt nhất định. Lương nhiệt này sinh ra do sự chuyển đổi từ công cắt gọt. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Nhiệt phát sinh khi cắt kim loại, nguồn gốc của nhiệt cắt và sự phân bố của chúng, ảnh hưởng của nhiệt cắt đến quá...

   15 p vimaru 30/11/2019 3 0

 • Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 6: Mài mòn và tuổi bền dao

  Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 6: Mài mòn và tuổi bền dao

  Trong quá trình cắt, phoi cắt chuyển động trượt và ma sát trên mặt trước dao, mặt đang gia công của chi tiết chuyển động tiếp xúc với mặt sau của dao trong điều kiện áp lực lớn, nhiệt độ cao, ma sát khốc liệt và liên tục gây nên hiện tượng mài mòn dao. Chương này sẽ cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về hiện tượng mài mòn và...

   10 p vimaru 30/11/2019 3 0

 • Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 8: Các biện pháp cải thiện điều kiện cắt gọt

  Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 8: Các biện pháp cải thiện điều kiện cắt gọt

  Hiệu quả của quá trình cắt gọt kim loại được đánh giá trên ba chỉ tiêu: chất lượng, năng suất và giá thành gia công sản phẩm đó. Khả năng đạt được của các chỉ tiêu này phụ thuộc vào các điều kiện cắt gọt như vật liệu chi tiết, vật liệu dao, hệ thống công nghệ, chế độ cắt gọt, trình độ công nhân, trình độ tố chức sản xuất,...

   9 p vimaru 30/11/2019 4 0

 • Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 2: Những yếu tố cơ bản của dụng cụ cắt kim loại

  Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 2: Những yếu tố cơ bản của dụng cụ cắt kim loại

  Trong thực tế vì bề mặt gia công là muôn hình muôn vẻ, do đó dao để phục vụ gia công cũng rất đa dạng. Để thuận tiện cho công tác nghiên cứu, tuỳ thuộc vào mục đích yêu cầu nghiên cứu, sử dụng mà người ta phân loại dao thành các nhóm khác nhau. Chương này sẽ giới thiệu về những yếu tố cơ bản của dụng cụ cắt kim loại trong gia công cơ...

   13 p vimaru 30/11/2019 4 0

 • Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 7: Chất lượng chi tiết gia công cơ

  Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 7: Chất lượng chi tiết gia công cơ

  Quá trình gia công là quá trình cơ lý phức tạp chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố và điều kiện cắt gọt, liên quan đến nhiều trang thiết bị và tính chất sản xuất. Các yêu cầu trên khó có thể đáp ứng đồng thời, nhiều khi mâu thuẩn nhau, tuy nhiên tuỳ theo tính chất sản phẩm và yêu cầu cụ thể mà ta tính toán cân đối các chỉ tiêu cho phù hợp....

   15 p vimaru 30/11/2019 3 0

 • Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 3: Biến dạng và ma sát khi cắt kim loại

  Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 3: Biến dạng và ma sát khi cắt kim loại

  Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Quá trình hình thành phôi khi cắt kim loại, quá trình hình thành bề mặt đã gia công trên chi tiết, các thông số đặc trưng mức độ biến dạng và ma sát khi cắt, hiện tượng ma sát và hệ số ma sát khi cắt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p vimaru 30/11/2019 4 0

 • Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 1: Những khái niệm cơ bản về cắt gọt kim loại

  Bài giảng Cơ sở cắt gọt kim loại - Chương 1: Những khái niệm cơ bản về cắt gọt kim loại

  Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Hệ thống công nghệ sử dụng trong gia công cắt gọt, các phương pháp cắt gọt kim loại, bề mặt được hình thành trên chi tiết trong quá trình cắt, các chuyển động cắt gọt, lớp cắt và tiết diện lớp cắt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p vimaru 30/11/2019 4 0

 • Hướng dẫn đồ án Công nghệ chế tạo máy - Chương 1: Mở đầu

  Hướng dẫn đồ án Công nghệ chế tạo máy - Chương 1: Mở đầu

  Tài liệu hướng dẫn đồ án Công nghệ chế tạo máy này nhằm giúp người học có thể hiểu được: Các nội dung chủ yếu, các bước làm đồ án, cách chọn các chi tiết tiêu chuẩn và cách tra bảng lượng dư gia công, các thông số máy, các loại dao cơ bản giúp học sinh tra cứu trong quá trình làm đồ án. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vimaru 30/11/2019 4 0

 • Hướng dẫn đồ án Công nghệ chế tạo máy - Chương 1: Hướng dẫn chung khi thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy

  Hướng dẫn đồ án Công nghệ chế tạo máy - Chương 1: Hướng dẫn chung khi thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy

  Chương 1 - Hướng dẫn chung khi thiết kế đồ án công nghệ ché tạo máy. Nội dung chính trong chương này gồm có: Nội dung của đồ án công nghệ chế tạo máy, trình tự thực hiện các công việc của đồ án công nghệ chế tạo máy, phân tích chức năng nhiệm vụ của chi tiết, phân tích tính công nghệ của kết cấu chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p vimaru 30/11/2019 4 0

 • Hướng dẫn đồ án Công nghệ chế tạo máy - Chương 2: Thiết kế sơ bộ phương án công nghệ

  Hướng dẫn đồ án Công nghệ chế tạo máy - Chương 2: Thiết kế sơ bộ phương án công nghệ

  Chương 2 - Thiết kế sơ bộ phương án công nghệ. Nội dung chính trong chương này gồm có: Chọn và xác định dạng sản xuất, phân tích quá trình công nghệ hiện hành, chọn phôi và phương pháp tạo phôi, thiết kế sơ bộ tiến trình công nghệ gia công cơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vimaru 30/11/2019 4 0

 • Hướng dẫn đồ án Công nghệ chế tạo máy - Chương 3: Hướng dẫn tính lượng dư gia công

  Hướng dẫn đồ án Công nghệ chế tạo máy - Chương 3: Hướng dẫn tính lượng dư gia công

  Chương 3 - Hướng dẫn tính lượng dư gia công. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm chung về lượng dư gia công, xác định lượng dư gia công cơ bằng tính toán và phân tích, tra lượng dư gia công cơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p vimaru 30/11/2019 4 0