• Giáo trình Bộ phận cố định và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền của động cơ (MĐ: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Bộ phận cố định và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền của động cơ (MĐ: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Bộ phận cố định và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền của động cơ (MĐ: Công nghệ ô tô) với mục tiêu nhằm giúp các bạn trình bày đúng nhiệm vụ, cấu tạo của bộ phận cố định và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền. Phân tích được hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và trình bày đúng các phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa của...

   123 p vimaru 31/03/2021 7 0

 • Giáo trình Hệ thống treo di chuyển - Hệ thống lái (MĐ: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Hệ thống treo di chuyển - Hệ thống lái (MĐ: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Hệ thống treo di chuyển - Hệ thống lái là một công việc có tính thường xuyên và quan trọng đối với nghề sửa chữa ô tô, nhằm nâng cao tuổi thọ ô tô và đáp ứng cảm giác êm, an toàn của người lái xe và hành khách đi trên xe. Do đó công việc sửa chữa không chỉ cần những kiến thức cơ học ứng dụng và kỹ năng sửa chữa cơ khí, mà nó...

   75 p vimaru 31/03/2021 10 0

 • Giáo trình Hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel (MĐ: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel (MĐ: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel (MĐ: Công nghệ ô tô) là mô đun chuyên ngành công nghệ ô tô, trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng về Hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel. Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p vimaru 31/03/2021 12 0

 • Giáo trình Tổng quan chung về ô tô và công nghệ sửa chữa (MĐ: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Tổng quan chung về ô tô và công nghệ sửa chữa (MĐ: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Tổng quan chung về ô tô và công nghệ sửa chữa (MĐ: Công nghệ ô tô) với mục tiêu nhằm giúp các bạn trình bày được vai trò và lịch sử phát triển của ô tô. Trình bày được các khái niệm và cấu tạo chung của động cơ đốt trong. Phát biểu được các thuật ngữ và đầy đủ các thông số kỹ thuật của động cơ. Trình bày được cấu...

   70 p vimaru 31/03/2021 12 0

 • Giáo trình Hệ thống nhiên liệu động cơ Xăng (MĐ: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Hệ thống nhiên liệu động cơ Xăng (MĐ: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Hệ thống nhiên liệu động cơ Xăng (MĐ: Công nghệ ô tô) với mục tiêu nhằm giúp các bạn trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống nhiên liệu động cơ xăng. Giải thích được sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống nhiên liệu động cơ xăng. Phân tích đúng những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng trong hệ thống...

   106 p vimaru 31/03/2021 10 0

 • Giáo trình Kỹ thuật lái xe cơ bản (MĐ: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Kỹ thuật lái xe cơ bản (MĐ: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Kỹ thuật lái xe cơ bản (MĐ: Công nghệ ô tô) là một trong những môn học của chương trình đào trong hệ Cao đẳng. Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật lái xe ôtô và những thao tác đúng quy trình kỹ thuật.

   63 p vimaru 31/03/2021 9 0

 • Giáo trình Kỹ thuật sơn ô tô (MĐ: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Kỹ thuật sơn ô tô (MĐ: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Kỹ thuật sơn ô tô (MĐ: Công nghệ ô tô) là mô đun chuyên ngành công nghệ ô tô, trang bị cho sinh viên về kiến thức, kỹ năng sửa chữa vỏ xe và sơn xe ô tô. Mời các bạn cùng tham khảo!

   71 p vimaru 31/03/2021 9 0

 • Giáo trình Hệ thống phân phối khí (MĐ: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Hệ thống phân phối khí (MĐ: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình Hệ thống phân phối khí (MĐ: Công nghệ ô tô) với mục tiêu nhằm giúp các bạn trình bày đúng nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại hệ thống phân phối khí. Mô tả đúng cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phân phối khí dùng trên động cơ. Phân tích đúng hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa hư hỏng của hệ...

   99 p vimaru 31/03/2021 17 0

 • Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 1 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 1 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt - Chương 1: Tổng quan về truyền nhiệt. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Tổng quan truyền nhiệt, tổng quan dẫn nhiệt, tổng quan đối lưu, tổng quan bức xạ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   28 p vimaru 29/03/2021 8 0

 • Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 3 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 3 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt - Chương 3: Dẫn nhiệt ổn định một chiều. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Dẫn nhiệt qua vách phẳng, dẫn nhiệt qua vách trụ, dẫn nhiệt qua vách cầu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   49 p vimaru 29/03/2021 8 0

 • Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 3 (tt) - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 3 (tt) - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt - Chương 3 (tt): Dẫn nhiệt qua thanh – cánh. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Dẫn nhiệt qua thanh có tiết diện không đổi, dẫn nhiệt qua cánh có tiết diện không đổi, dẫn nhiệt qua cánh có tiết diện thay đổi, dẫn nhiệt qua cánh tròn, phương pháp tính hiệu suất. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung...

   33 p vimaru 29/03/2021 7 0

 • Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 4 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 4 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt - Chương 4: Tổng quan về toả nhiệt đối lưu. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Một số khái niệm cơ bản về đối lưu, những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến α, phương trình vi phân trao đổi nhiệt đối lưu, đồng dạng và các số không thứ nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   27 p vimaru 29/03/2021 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số