• Ebook Nguyên lý và thiết bị trong các nhà máy điện: Phần 1

  Ebook Nguyên lý và thiết bị trong các nhà máy điện: Phần 1

  Cuốn sách Nguyên lý và thiết bị trong các nhà máy điện do các tác giả Đàm Xuân Hiệp - Trương Ngọc Tuấn - Trương Huy Hoàng biên soạn nhằm mục đích phục vụ giảng dạy và tham khảo cho các sinh viên của trường cũng như các kỹ sư đang công tác trong ngành điện của nước ta. Cuốn sách đề cập đến hầu hết các công nghệ sản xuất nhiệt lạnh truyền...

   194 p vimaru 30/05/2024 16 1

 • Ebook Nguyên lý và thiết bị trong các nhà máy điện: Phần 2

  Ebook Nguyên lý và thiết bị trong các nhà máy điện: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách gồm có những chương sau: Chương 6 tuabin hơi và tuabin khí; chương 7 các thiết bị tuabin khí, tuabin khí hỗn hợp và thiết bị từ thủy động; chương 8 nhà máy nhiệt điện và nhà máy điện nguyên tử; chương 9 tuabin thủy lực; chương 10 nhà máy thủy điện và cơ sở xác định nguồn thủy năng; chương 11 các chế độ làm...

   265 p vimaru 30/05/2024 16 1

 • Giáo trình Vẽ kỹ thuật Cơ khí: Phần 1

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật Cơ khí: Phần 1

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật Cơ khí: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như Các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ; Vẽ hình học; Biểu diễn vật thể; Hình chiếu trục đo; Vẽ quy ước các mối ghép; Vẽ quy ước bánh răng và lò xo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   170 p vimaru 30/05/2024 18 1

 • Giáo trình Vẽ kỹ thuật Cơ khí: Phần 2

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật Cơ khí: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Vẽ kỹ thuật Cơ khí: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như Bản vẽ chi tiết; Bản vẽ lắp; Xây dựng bản vẽ bằng phần mềm AutoCAD. Mời các bạn cùng tham khảo!

   174 p vimaru 30/05/2024 18 1

 • Bài giảng Nhiệt động học: Chương 1 - Nguyễn Thế Lương

  Bài giảng Nhiệt động học: Chương 1 - Nguyễn Thế Lương

  Bài giảng "Nhiệt động học" Chương 1 Những khái niệm cơ bản và trạng thái của môi chất, cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết bị nhiệt; Môi chất và hệ nhiệt động; Trạng thái của môi chất; Khí lý tưởng và khí thực; Quá trình và chu trình nhiệt động;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p vimaru 30/05/2024 13 0

 • Bài giảng Nhiệt động học: Chương 8 - Nguyễn Thế Lương

  Bài giảng Nhiệt động học: Chương 8 - Nguyễn Thế Lương

  Bài giảng "Nhiệt động học" Chương 8 Trao đổi nhiệt đối lưu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Trao đổi nhiệt đối lưu và những nhân tố ảnh hưởng; Hệ phương trình vi phân mô tả trao đổi nhiệt đối lưu; Công thức Newton và các phương pháp xác định hệ số trao đổi nhiệt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p vimaru 30/05/2024 12 0

 • Bài giảng Nhiệt động học: Chương 9 - Nguyễn Thế Lương

  Bài giảng Nhiệt động học: Chương 9 - Nguyễn Thế Lương

  Bài giảng "Nhiệt động học" Chương 9 Trao đổi nhiệt bức xạ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những khái niệm cơ bản; Các định luật cơ bản về bức xạ nhiệt; Trao đổi nhiệt bức xạ trong môi trường trong suốt; Bức xạ của chất khí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p vimaru 30/05/2024 13 0

 • Bài giảng Nhiệt động học: Chương 10 - Nguyễn Thế Lương

  Bài giảng Nhiệt động học: Chương 10 - Nguyễn Thế Lương

  Bài giảng "Nhiệt động học" Chương 10 Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt, cung cấp cho người học những kiến thức như: Truyền nhiệt; Thiết bị trao đổi nhiệt; Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt; Xác định độ chênh nhiệt độ trung bình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p vimaru 30/05/2024 13 0

 • Bài giảng Nhiệt động học: Chương 3 - Nguyễn Thế Lương

  Bài giảng Nhiệt động học: Chương 3 - Nguyễn Thế Lương

  Bài giảng "Nhiệt động học" Chương 3 Động lực nhiệt động 1 và các quá trình nhiệt động, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhiệt, năng lượng toàn phần và công; Định luật 1 nhiệt động học; Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng; Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí thực;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   163 p vimaru 30/05/2024 13 0

 • Bài giảng Nhiệt động học: Chương 5 - Nguyễn Thế Lương

  Bài giảng Nhiệt động học: Chương 5 - Nguyễn Thế Lương

  Bài giảng "Nhiệt động học" Chương 5 Chu trình động cơ nhiệt, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chu trình lý tưởng của động cơ đốt trong; Chu trình động cơ tuabin khí; Chu trình động cơ phản lực; Chu trình động cơ hơi nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p vimaru 30/05/2024 13 0

 • Bài giảng Nhiệt động học: Chương 2 - Nguyễn Thế Lương

  Bài giảng Nhiệt động học: Chương 2 - Nguyễn Thế Lương

  Bài giảng "Nhiệt động học" Chương 2 Tính chất của đơn chất, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đồ thị pha và sự chuyển pha của đơn chất; Quá trình hóa hơi đẳng áp của chất lỏng; Bảng và đồ thị các hơi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p vimaru 30/05/2024 11 0

 • Bài giảng Nhiệt động học: Chương 4 - Nguyễn Thế Lương

  Bài giảng Nhiệt động học: Chương 4 - Nguyễn Thế Lương

  Bài giảng "Nhiệt động học" Chương 4 Định luật 2 nhiệt động học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung; Động cơ nhiệt, máy lạnh và bơm nhiệt; Phát biểu định luật 2 nhiệt động học; Chu trình Carnot và nguyên lý Carnot; Exergy của hệ nhiệt động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p vimaru 30/05/2024 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvimaru657990vi