• Bài giảng Học máy: Bài 1 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng Học máy: Bài 1 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng "Học máy - Bài 1: Giới thiệu học máy" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về học máy, các ứng dụng của học máy, ngôn ngữ lập trình, mô hình học máy, dự đoán và suy diễn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p vimaru 29/08/2020 22 1

 • Bài giảng Học máy: Bài 2 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng Học máy: Bài 2 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng "Học máy - Bài 2: Học có giám sát" cung cấp cho người học các kiến thức: Giải thuật phân lớp đơn giản, lựa chọn K, giải thuật học máy tốt nhất, chuẩn bị dữ liệu, giới thiệu về học có giám sát, phân lớp và hồi quy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   96 p vimaru 29/08/2020 20 1

 • Bài giảng Học máy: Bài 3 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng Học máy: Bài 3 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng "Học máy - Bài 3: Kỹ thuật kiểm tra chéo, hiệu chỉnh mô hình, mô hình thưa" cung cấp cho người học các kiến thức: Các giải thuật học máy, hàm tổn thất, kỹ thuật kiểm tra chéo, mô hình có điều chỉnh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p vimaru 29/08/2020 18 1

 • Bài giảng Học máy: Bài 4 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng Học máy: Bài 4 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài 4: Hồi quy logistic, máy vec tơ hỗ trợ cung cấp cho người học các kiến thức: Hồi quy logit, phân lớp và hồi quy, hồi quy logistic, hàm logistic trên dữ liệu default,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   86 p vimaru 29/08/2020 20 1

 • Bài giảng Học máy: Bài 5 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng Học máy: Bài 5 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng "Học máy - Bài 5: Cây phân loại và hồi quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Các giải thuật học máy, cây quyết định, biểu diễn cây quyết định, tập luật từ cây quyết định,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p vimaru 29/08/2020 20 1

 • Bài giảng Học máy: Bài 6 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng Học máy: Bài 6 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng "Học máy - Bài 6: Các phương pháp học máy kết hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Bootstrap là gì, các phương pháp kết hợp enemble methods, phương páp kết hợp boosting, độ sâu của từng cây,... Mời các bạn cùng thâm khảo nội dung chi tiết.

   53 p vimaru 29/08/2020 18 1

 • Bài giảng Học máy: Bài 7 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng Học máy: Bài 7 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng "Học máy - Bài 7: Học máy không giám sát" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích cụm, phương pháp phân cấp, thuật toán K-means, khởi tạo tâm cụm, phân đoạn, nén ảnh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p vimaru 29/08/2020 19 1

 • Bài giảng môn Tin học ứng dụng - Chương 1: Kỹ thuật soạn thảo văn bản nâng cao

  Bài giảng môn Tin học ứng dụng - Chương 1: Kỹ thuật soạn thảo văn bản nâng cao

  Bài giảng môn "Tin học ứng dụng - Chương 1: Kỹ thuật soạn thảo văn bản nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật trình bày văn bản nâng cao, sử dụng các đối tượng trong văn bản, một số chức năng khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p vimaru 29/08/2020 25 1

 • Bài giảng môn Tin học ứng dụng - Chương 2: Kỹ thuật bảng tính nâng cao

  Bài giảng môn Tin học ứng dụng - Chương 2: Kỹ thuật bảng tính nâng cao

  Bài giảng môn "Tin học ứng dụng - Chương 2: Kỹ thuật bảng tính nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập và định dạng bảng tính, quản lý dữ liệu, biểu đồ nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p vimaru 29/08/2020 27 1

 • Bài giảng môn Tin học ứng dụng - Chương 3: Ứng dụng excel giải các bài toán kinh tế

  Bài giảng môn Tin học ứng dụng - Chương 3: Ứng dụng excel giải các bài toán kinh tế

  Bài giảng môn "Tin học ứng dụng - Chương 3: Ứng dụng excel giải các bài toán kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán tiền gửi và tiền vay trả góp, bài toán phân tích hiệu quả đầu tư dự án, bài toán tìm phương án SX-KD tối ưu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   118 p vimaru 29/08/2020 21 1

 • Bài giảng môn Tin học ứng dụng - Chương 4: Ứng dụng công cụ quản lý dự án

  Bài giảng môn Tin học ứng dụng - Chương 4: Ứng dụng công cụ quản lý dự án

  Bài giảng môn "Tin học ứng dụng - Chương 4: Ứng dụng công cụ quản lý dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, các công cụ quản lý dự án, ứng dụng của công cụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p vimaru 29/08/2020 19 1

 • Bài giảng môn Tin học ứng dụng - Chương 5: Ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu

  Bài giảng môn Tin học ứng dụng - Chương 5: Ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu

  Bài giảng môn "Tin học ứng dụng - Chương 5: Ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu" giúp người học biết được một số công cụ phân tích dữ liệu thông dụng, hiểu và áp dụng được thang đo và dữ liệu để giải quyết một số mô hình thực tế, sử dụng được phần mềm SPSS phục vụ cho phân tích dữ liệu nghiên cứu.

   207 p vimaru 29/08/2020 18 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số