• Ebook Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm: Phần 1

  Ebook Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm: Phần 1

  Tài liệu "Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về kiểm thử phần mềm; Quy trình phần mềm; Những nguyên tắc cơ bản của kiểm nghiệm phần mềm; Kiểm chứng và xác nhận; Kiểm nghiệm phần mềm; Các phương pháp kiểm thử; Kiểm thử tích hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   105 p vimaru 27/09/2022 14 2

 • Ebook Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm: Phần 2

  Ebook Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ nghệ độ tin cậy phần mềm; Kiểm thử phần mềm trong công nghiệp; Mô tả quy trình kiểm thử; Quản lý chất lượng phần mềm; Quản lý cấu hình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   126 p vimaru 27/09/2022 8 1

 • Ebook Cách bảo vệ dữ liệu quan trọng và phương pháp phát hiện thâm nhập: Phần 1

  Ebook Cách bảo vệ dữ liệu quan trọng và phương pháp phát hiện thâm nhập: Phần 1

  Tài liệu "Cách bảo vệ dữ liệu quan trọng và phương pháp phát hiện thâm nhập" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kiểm soát quá trình khởi động và thủ thuật bảo mật; Mật mã hóa và phương pháp bảo vệ dữ liệu; Dòng dữ liệu xen kẽ và chữ ký điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   132 p vimaru 27/09/2022 12 0

 • Ebook Cách bảo vệ dữ liệu quan trọng và phương pháp phát hiện thâm nhập: Phần 2

  Ebook Cách bảo vệ dữ liệu quan trọng và phương pháp phát hiện thâm nhập: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cách bảo vệ dữ liệu quan trọng và phương pháp phát hiện thâm nhập" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp kiểm tra và phát hiện thâm nhập; Hệ thống phát hiện thâm nhập IDS; Quản trị Snort bằng IDS Policy Manager; Lỗi tràn bộ đệm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   144 p vimaru 27/09/2022 9 0

 • Ebook Your UNIX/LINUX: the ultimate guide (Third Edition) – Part 1

  Ebook Your UNIX/LINUX: the ultimate guide (Third Edition) – Part 1

  Ebook Your UNIX/LINUX: the ultimate guide (Third Edition) – Part 1 presents the following content: Chapter 1 Introducing UNIX; Chapter 2 Becoming Familiar with UNIX Commands; Chapter 3 The File System; Chapter 4 File Attributes; Chapter 5 The vi/vim Editor; Chapter 6 The Shell; Chapter 7 The Process; Chapter 8 The Shell - Customizing the Environment; Chapter 9 Simple Filters; Chapter 10 Filters Using Regular Expressions - grep and sed;...

   369 p vimaru 27/09/2022 1 0

 • Ebook Your UNIX/LINUX: the ultimate guide (Third Edition) – Part 2

  Ebook Your UNIX/LINUX: the ultimate guide (Third Edition) – Part 2

  Ebook Your UNIX/LINUX: the ultimate guide (Third Edition) – Part 1 presents the following content: Chapter 12 Filtering and Programming with awk; Chapter 13 Shell Programming; Chapter 14 perl - The Master Manipulator; Chapter 15 Introducing C; Chapter 16 Program Development Tools; Chapter 17 Systems Programming I – Files; Chapter 18 Systems Programming II - Process Control; Chapter 19 System Administration.

   432 p vimaru 27/09/2022 1 0

 • Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo - Từ Minh Phương

  Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo - Từ Minh Phương

  Mục tiêu của môn học nhằm giúp sinh viên làm quen với khái niệm trí tuệ nhân tạo thông qua việc giới thiệu một số kỹ thuật và ứng dụng cụ thể. Với việc học về trí tuệ nhân tạo, một mặt, sinh viên sẽ được làm quen với những phương pháp, cách giải quyết vấn đề không thuộc lĩnh vực toán rời rạc hoặc giải thuật truyền thống, chẳng...

   104 p vimaru 27/09/2022 5 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java căn bản

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java căn bản

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java cung cấp những khái niệm trong lập trình hướng đối tượng, cơ bản về ngôn ngữ Java, cơ bản về đối tượng, những đối tượng dữ liệu đơn giản, lớp và kế thừa, giao diện và packages, giải quyết những lỗi thường gặp khi viết chương trình.

   115 p vimaru 27/08/2022 51 3

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình bậc cao - Th.S Đoàn Thị Thu Huyền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình bậc cao - Th.S Đoàn Thị Thu Huyền

  Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình, các kiểu dữ liệu đơn giản, hằng, biến, biểu thức, các câu lệnh có cấu trúc, chương trình con và đơn vị chương trình,... là những nội dung chính trong bài giảng "Ngôn ngữ lập trình bậc cao". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và...

   44 p vimaru 27/08/2022 33 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C# - Nguyễn Hồng Phương

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C# - Nguyễn Hồng Phương

  Với kết cấu nội dung gồm 5 phần, bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C#" giới thiệu đến các bạn những nội dung về VC#, ngôn ngữ C#, tạo Component, các ứng dụng Window, tạo ứng dụng web. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   409 p vimaru 27/08/2022 33 1

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Python - Đỗ Thanh Nghị

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Python - Đỗ Thanh Nghị

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình Python" cung cấp cho học viên những kiến thức về: lập trình căn bản; các kiểu dữ liệu phức; lập trình hướng đối tượng; vào/ra, ngoại lệ; lập trình mạng; lập trình Web; Python-MySQL; giao diện GUI; vẽ đồ thị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   140 p vimaru 27/08/2022 26 1

 • Ebook Kỹ thuật phần cứng máy tính: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật phần cứng máy tính: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật phần cứng máy tính: Phần 1 gồm có những nội dung về: Tổng quan về những đặc trưng hệ thống và các thành phần, kiểm tra và bảo vệ hệ thống, các bo mẹ, các khe bus và các card I/O, những kiểu bộ vi xử lý và những định chuẩn, bộ nhớ, bộ nguồn, những thiết bị nhập liệu, phần cứng màn hình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   315 p vimaru 22/07/2022 51 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số