• Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 4 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 4 - Võ Tấn Dũng

  Phần tiếp theo bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 4: Các khái niệm về đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Đơn đồ thị vô hướng, đa đồ thị vô hướng, đồ thị có hướng, bậc của đỉnh... Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p vimaru 28/08/2018 61 29

 • Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 3 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 3 - Võ Tấn Dũng

  Phần tiếp theo bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 3: Đại số Bool" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại số Bool, hàm Bool, mạch logic, bản đồ Karnaugh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p vimaru 28/08/2018 34 5

 • Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 5 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 5 - Võ Tấn Dũng

  Phần tiếp theo bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 5: Đường đi trên đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu, đồ thị Euler, đồ thị Haminton, tìm đường đi ngắn nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p vimaru 28/08/2018 20 4

 • Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 6 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 6 - Võ Tấn Dũng

  Phần tiếp theo bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 6: Cây và cây khung đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Cây và các tính chất cơ bản, cây khung đồ thị, định nghĩa cây khung đồ thị, thuật toán Prim, thuật toán Kruskal,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p vimaru 28/08/2018 17 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 1 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 1 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Bài 1: Phần mềm và Công nghệ phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Phần mềm, công nghệ phần mềm, quản lý dự án phần mềm, quy trình phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   142 p vimaru 27/07/2018 36 6

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 0 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 0 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Giới thiệu môn học giúp bạn nắm được những thông tin tổng quan của môn học như mục tiêu, thời gian giảng dạy, những nội dung chính,... Mời các bạn tham khảo.

   7 p vimaru 27/07/2018 32 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 2 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 2 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Bài 2: Xác định yêu cầu" đã giới thiệu khái niệm về Yêu cầu người dùng và yêu cầu hệ thống, miêu tả yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng, giải thích cách những yêu cầu phần mềm được tổ chức trong một tài liệu yêu cầu.

   85 p vimaru 27/07/2018 28 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 3 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 3 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Bài 3: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin" đã phân tích và thiết kế kiến trúc, phân tích và thiết kế hướng đối tượng, phân tích và thiết kế giao diện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   106 p vimaru 27/07/2018 11 2

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 4 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 4 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Bài 4: Quản lý chất lượng phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý chất lượng, chất lượng phần mềm, các hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm, kiểm thử phần mềm, bảo trì phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   93 p vimaru 27/07/2018 14 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 5 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 5 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Bài 5: Quản lý nhân lực" đã giải thích một số vấn đề liên quan đến việc lựa chọn và duy trì nhân viên, miêu tả các yếu tố ảnh hưởng đến động lực cá nhân, thảo luận các vấn đề chính về làm việc theo nhóm bao gồm thành phần, sự gắn kết và truyền thông,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p vimaru 27/07/2018 22 1

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 1: Khái quát về khai phá dữ liệu

  Bài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 1: Khái quát về khai phá dữ liệu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về khai phá dữ liệu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   41 p vimaru 27/07/2018 24 3

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 2: Tiền xử lý các dữ liệu

  Bài giảng Khai phá dữ liệu - Chương 2: Tiền xử lý các dữ liệu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tiền xử lý dữ liệu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   44 p vimaru 27/07/2018 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số