• CorelDRAW X3 - Công cụ học thiết kế đồ họa tốt: Phần 1

  CorelDRAW X3 - Công cụ học thiết kế đồ họa tốt: Phần 1

  Tài liệu CorelDRAW X3 - Công cụ học thiết kế đồ họa tốt: Phần 1 được chia sẻ dưới đây sẽ giới thiệu đến bạn một số nội dung về: Làm việc với trang bản vẽ, hướng dẫn cài đặt CorelDRAW X3, thay đổi vị trí các thanh công cụ và bảng màu, trình đơn cảnh ứng, làm việc với các đối tượng trên CorelDRAW X3, làm việc với các công cụ vẽ hình...

   107 p vimaru 30/11/2019 42 2

 • CorelDRAW X3 - Công cụ học thiết kế đồ họa tốt: Phần 2

  CorelDRAW X3 - Công cụ học thiết kế đồ họa tốt: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của tài liệu CorelDRAW X3 - Công cụ học thiết kế đồ họa tốt, phần 2 sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn các nội dung về: Làm việc với các công cụ vẽ đường, thực hành vẽ logo, công cụ tô màu và đường biên, công cụ Interactive Fill Tool, làm việc với công cụ văn bản trên CorelDRAW X3. Mời các bạn cùng tham khảo.

   173 p vimaru 30/11/2019 35 0

 • Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 1: Thông tin số liệu

  Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 1: Thông tin số liệu

  Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 1 trình bày những nội dung cơ bản sau: Tổng quan về thông tin số liệu, mô hình của một hệ thống truyền dữ liệu, môi trường truyền dẫn, suy hao và méo dạng, thông tin số liệu, các loại tín hiệu, tín hiệu dữ liệu truyền qua mạng PSTN (Public Switch Telephone Network),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p vimaru 30/11/2019 17 1

 • Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 3: Cơ sở giao thức (Protocol basics)

  Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 3: Cơ sở giao thức (Protocol basics)

  Chương 3 - Cơ sở giao thức (Protocol basics). Nội dung chương này sẽ đề cập đến những nghi thức cơ sở làm nền tảng truyền dữ liệu, và một phần giao thức điều khiển tuyến dữ liệu (data link control protocol) truyền dữ liệu được phân thành 2 kiểu: truyền thông không định hướng và truyền thông có định hướng.

   19 p vimaru 30/11/2019 12 0

 • Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 4: Các giao thức điều khiển liên kết dữ liệu (data link control protocols)

  Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 4: Các giao thức điều khiển liên kết dữ liệu (data link control protocols)

  Chương 4 - Các giao thức điều khiển liên kết dữ liệu (data link control protocols). Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tổng quan về các giao thức điều khiển liên kết dữ liệu, các môi trường ứng dụng, các giao thức định hướng ký tự, các giao thức định hướng bit.

   18 p vimaru 30/11/2019 14 0

 • Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 5: Mạng cụ bộ

  Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 5: Mạng cụ bộ

  Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 5: Mạng cụ bộ. Nội dung chính trong chương 5 gồm: Tổng quan về mạng máy tính, các phương pháp điều khiển truy nhập đường truyền vật lý, các chuẩn của mạng cục bộ (Lan standards).

   11 p vimaru 30/11/2019 14 0

 • Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 6: TCP/IP và các ứng dụng

  Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 6: TCP/IP và các ứng dụng

  Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 6: TCP/IP và các ứng dụng. Nội dung chính trong chương gồm có: Tổng quan về TCP/ IP, địa chỉ IP (IP address), giao thức phân giải địa chỉ ngược (RARP), giao thức phân giải địa chỉ (ARP).

   17 p vimaru 30/11/2019 16 0

 • Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 2: Ảnh số hóa

  Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 2: Ảnh số hóa

  Trong chương này, chúng ta sẽ đề cập đến các phần tử của bộ số hoá ảnh, một vài hiện tượng vật lý thường dùng trong quá trình xử lý và chúng ta sẽ xem xét vài sự thực hiện số hoá. Mục đích là để mở rộng hiểu biết về các khả năng và hạn chế của các cách tiếp cận khác nhau đối với sự số hoá ảnh, sự nhạy cảm với nhiễu và sự...

   22 p vimaru 31/10/2019 38 3

 • Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 4: Phần mềm xử lý ảnh

  Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 4: Phần mềm xử lý ảnh

  Trong chương này, chúng ta sẽ nói về sự tổ chức của những chương trình máy tính thực hiện các phép toán. Đặc biệt, chúng ta sẽ xem xét phần mềm được thiết kế, phát triển và đưa ra cho người sử dụng như thế nào. Kiến thức về quá trình này có ích đối với các nhà phát triển và cũng như người sử dụng. Đối với các nhà phát triển, nó có...

   12 p vimaru 31/10/2019 22 0

 • Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 5: Lược đồ mức xám

  Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 5: Lược đồ mức xám

  Chương này trình bày về lược đồ mức xám. Một trong những công cụ đơn giản và hữu ích nhất cho xử lý ảnh số là lược đồ mức xám. Hàm này tóm tắt nội dung mức xám của một ảnh. Trong khi lược đồ mức xám của một ảnh bất kỳ chứa một lượng thông tin đáng kể, thì dĩ nhiên các loại ảnh cũng hoàn toàn được xác định rõ bởi các lược...

   9 p vimaru 31/10/2019 20 0

 • Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 6: Các phép toán trên điểm

  Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 6: Các phép toán trên điểm

  Phép toán trên điểm tạo thành một lớp các kỹ thuật xử lý ảnh đơn giản nhưng quan trọng. Chúng cho phép người sử dụng thay đổi cách điền dữ liệu ảnh vào phạm vi mức xám có sẵn. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến công việc hiện thị ảnh. Chương này sẽ trình bày một số kiến thức liên quan đến các phép toán trên điểm, mời các bạn cùng...

   15 p vimaru 31/10/2019 19 0

 • Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 7: Các phép toán đại số

  Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 7: Các phép toán đại số

  Các phép toán đại số là các phép toán tạo ra ảnh đầu ra bằng cách lấy tổng, hiệu, tích hay thương từng điểm ảnh của hai ảnh đầu vào. trong trường hợp tổng và tích, đầu vào có thể nhiều hơn hai ảnh. Nói chung, một trong các ảnh vào là hằng số. Tuy nhiên, cộng, trừ, nhân, chia với hằng số có thể xem như phép toán tuyến tính trên điểm, như...

   11 p vimaru 31/10/2019 17 1