• Giáo trình Xử lý ảnh photoshop CC: Phần 1

  Giáo trình Xử lý ảnh photoshop CC: Phần 1

  Giáo trình Xử lý ảnh photoshop CC: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Chương 1: giao diện làm việc photoshop CC; chương 2: những công cụ tạo vùng chọn; chương 3: tạo vùng chọn với color range; chương 4: làm việc với kênh và mặt nạ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   193 p vimaru 27/12/2022 45 13

 • Giáo trình Xử lý ảnh photoshop CC: Phần 2

  Giáo trình Xử lý ảnh photoshop CC: Phần 2

  Giáo trình Xử lý ảnh photoshop CC: Phần 2 gồm có một số bài tập thực hành hướng dẫn về xử lý ảnh trong photoshop CC như: Tinh chỉnh màu cho ảnh chân dung, chỉnh ảnh thiếu sáng, chỉnh màu cho ảnh, chỉnh màu ảnh với curves, thực hành với pen tool, tạo ảnh dán tường, ba bước chỉnh sửa ảnh chân dung,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội...

   223 p vimaru 27/12/2022 44 0

 • Ebook Lập trình cơ bản PHP và MySQL: Phần 1

  Ebook Lập trình cơ bản PHP và MySQL: Phần 1

  Ebook Lập trình cơ bản PHP và MySQL - Phần 1: Khởi động nhanh cùng PHP và MySQL. Phần này gồm có các chương: Chương 1: Giới thiệu lập trình web với PHP; Chương 2: Hướng dẫn viết mã cho ứng dụng PHP; Chương 3: Giới thiệu cơ sở dữ liệu quan hệ và MySQL; Chương 4: Hướng dẫn sử dụng PHP với cơ sở dữ liệu MySQL; Chương 5: Hướng dẫn sửa dụng mô hình...

   222 p vimaru 27/12/2022 20 0

 • Ebook Lập trình cơ bản PHP và MySQL: Phần 2

  Ebook Lập trình cơ bản PHP và MySQL: Phần 2

  Ebook Lập trình cơ bản PHP và MySQL - Phần 2: Lập trình PHP cơ bản với MySQL. Phần này gồm có các chương: Chương 7: Hướng dẫn làm việc với dữ liệu của form; Chương 8: Hướng dẫn viết câu lệnh điều khiển; Chương 9: Hướng dẫn làm việc với chuỗi và số; Chương 10: Hướng dẫn làm việc với ngày tháng; Chương 11: Hướng dẫn tạo và sử dụng mảng;...

   322 p vimaru 27/12/2022 32 0

 • Ebook Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm: Phần 1

  Ebook Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm: Phần 1

  Tài liệu "Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về kiểm thử phần mềm; Quy trình phần mềm; Những nguyên tắc cơ bản của kiểm nghiệm phần mềm; Kiểm chứng và xác nhận; Kiểm nghiệm phần mềm; Các phương pháp kiểm thử; Kiểm thử tích hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   105 p vimaru 27/09/2022 69 10

 • Ebook Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm: Phần 2

  Ebook Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ nghệ độ tin cậy phần mềm; Kiểm thử phần mềm trong công nghiệp; Mô tả quy trình kiểm thử; Quản lý chất lượng phần mềm; Quản lý cấu hình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   126 p vimaru 27/09/2022 37 2

 • Ebook Cách bảo vệ dữ liệu quan trọng và phương pháp phát hiện thâm nhập: Phần 1

  Ebook Cách bảo vệ dữ liệu quan trọng và phương pháp phát hiện thâm nhập: Phần 1

  Tài liệu "Cách bảo vệ dữ liệu quan trọng và phương pháp phát hiện thâm nhập" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kiểm soát quá trình khởi động và thủ thuật bảo mật; Mật mã hóa và phương pháp bảo vệ dữ liệu; Dòng dữ liệu xen kẽ và chữ ký điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   132 p vimaru 27/09/2022 42 2

 • Ebook Cách bảo vệ dữ liệu quan trọng và phương pháp phát hiện thâm nhập: Phần 2

  Ebook Cách bảo vệ dữ liệu quan trọng và phương pháp phát hiện thâm nhập: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cách bảo vệ dữ liệu quan trọng và phương pháp phát hiện thâm nhập" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp kiểm tra và phát hiện thâm nhập; Hệ thống phát hiện thâm nhập IDS; Quản trị Snort bằng IDS Policy Manager; Lỗi tràn bộ đệm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   144 p vimaru 27/09/2022 41 3

 • Ebook Your UNIX/LINUX: the ultimate guide (Third Edition) – Part 1

  Ebook Your UNIX/LINUX: the ultimate guide (Third Edition) – Part 1

  Ebook Your UNIX/LINUX: the ultimate guide (Third Edition) – Part 1 presents the following content: Chapter 1 Introducing UNIX; Chapter 2 Becoming Familiar with UNIX Commands; Chapter 3 The File System; Chapter 4 File Attributes; Chapter 5 The vi/vim Editor; Chapter 6 The Shell; Chapter 7 The Process; Chapter 8 The Shell - Customizing the Environment; Chapter 9 Simple Filters; Chapter 10 Filters Using Regular Expressions - grep and sed;...

   369 p vimaru 27/09/2022 19 1

 • Ebook Your UNIX/LINUX: the ultimate guide (Third Edition) – Part 2

  Ebook Your UNIX/LINUX: the ultimate guide (Third Edition) – Part 2

  Ebook Your UNIX/LINUX: the ultimate guide (Third Edition) – Part 1 presents the following content: Chapter 12 Filtering and Programming with awk; Chapter 13 Shell Programming; Chapter 14 perl - The Master Manipulator; Chapter 15 Introducing C; Chapter 16 Program Development Tools; Chapter 17 Systems Programming I – Files; Chapter 18 Systems Programming II - Process Control; Chapter 19 System Administration.

   432 p vimaru 27/09/2022 18 0

 • Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo - Từ Minh Phương

  Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo - Từ Minh Phương

  Mục tiêu của môn học nhằm giúp sinh viên làm quen với khái niệm trí tuệ nhân tạo thông qua việc giới thiệu một số kỹ thuật và ứng dụng cụ thể. Với việc học về trí tuệ nhân tạo, một mặt, sinh viên sẽ được làm quen với những phương pháp, cách giải quyết vấn đề không thuộc lĩnh vực toán rời rạc hoặc giải thuật truyền thống, chẳng...

   104 p vimaru 27/09/2022 33 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java căn bản

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java căn bản

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java cung cấp những khái niệm trong lập trình hướng đối tượng, cơ bản về ngôn ngữ Java, cơ bản về đối tượng, những đối tượng dữ liệu đơn giản, lớp và kế thừa, giao diện và packages, giải quyết những lỗi thường gặp khi viết chương trình.

   115 p vimaru 27/08/2022 80 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số