• Giáo trình Quản trị dự án phần mềm

  Giáo trình Quản trị dự án phần mềm

  Giáo trình Quản trị dự án phần mềm cung cấp cho người học những kiến thức như: giới thiệu; con người và kỹ năng; quản trị dự án phần mềm và quy trình; xác định dự án; các kỹ thuật lên kế hoạch; ước lượng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   73 p vimaru 27/09/2023 4 0

 • Giáo trình Lập trình Windows Forms với C#: Phần 1

  Giáo trình Lập trình Windows Forms với C#: Phần 1

  Giáo trình Lập trình Windows Forms với C#: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về C#; Giới thiệu về Windows Forms; Các điều khiển thông thường; Các điều khiển đặc biệt; Điều khiển dùng để xây dựng Menu.

   181 p vimaru 27/09/2023 0 0

 • Giáo trình Lập trình Windows Forms với C#: Phần 2

  Giáo trình Lập trình Windows Forms với C#: Phần 2

  Tiếp phần 1, Giáo trình Lập trình Windows Forms với C#: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Điều khiển chứa các điều khiển khác; Điều khiển Dialog và phương thức Message; Làm việc với điều khiển in ấn; Điều khiển người dùng tự tạo; Làm việc với màn hình và hệ thống.

   129 p vimaru 27/09/2023 0 0

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1

  Mục tiêu "Giáo trình Tin học đại cương" nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thông tin và vai trò của thông tin trong kinh tế - xã hội, về các hệ thống thông tin ứng dụng trong kinh tế thương mại. Những kiến thức cơ bản về tin học, về mạng máy tính, nhất là mạng tin học toàn cầu Internet và phương pháp khai thác các dịch vụ thông...

   130 p vimaru 27/09/2023 0 0

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2

  Mục tiêu "Giáo trình Tin học đại cương" nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thông tin và vai trò của thông tin trong kinh tế - xã hội, về các hệ thống thông tin ứng dụng trong kinh tế thương mại. Những kiến thức cơ bản về tin học, về mạng máy tính, nhất là mạng tin học toàn cầu Internet và phương pháp khai thác các dịch vụ thông...

   278 p vimaru 27/09/2023 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - ĐH Hàng Hải

  Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - ĐH Hàng Hải

  Cấu trúc phân lớp và hệ thống tính toán , cơ sở hóa hệ lệnh ,tách thiết bị ngoại vi ra khỏi processor (micro hoá procesor), chuyển nguyên tắc lệnh thành menu , tài nguyên hệ thống, thời gian thực hiện lệnh, thiết bị ngoại vi, định nghĩa hệ điều hành.

   55 p vimaru 27/09/2023 0 0

 • Bài giảng Hệ điều hành mã nguồn mở - ĐH Hàng Hải

  Bài giảng Hệ điều hành mã nguồn mở - ĐH Hàng Hải

  Tổng quan về Linux, Vấn đề bản quyền, Các thành phần tích hợp Hệ điều hành Linux , Một số đặc điểm chính của Linux, Các thành phần cơ bản của Linux, Nhân hệ thống (kernel). Sử dụng lệnh trong Linux, Dạng tổng quát của lệnh Linux, Các ký hiệu đại diện.

   93 p vimaru 27/09/2023 0 0

 • Ebook Security engineering: A guide to building dependable distributed systems – Part 1

  Ebook Security engineering: A guide to building dependable distributed systems – Part 1

  Ebook Security engineering: A guide to building dependable distributed systems (Second Edition) – Part 1 presents the following content: Chapter 1 what is security engineering? chapter 2 usability and psychology, chapter 3 protocols, chapter 4 access control, chapter 5 cryptography, chapter 6 distributed systems, chapter 7 economics, chapter 8 multilevel security, chapter 9 multilateral security, chapter 10 banking and bookkeeping, chapter...

   289 p vimaru 29/08/2023 42 0

 • Ebook Security engineering: A guide to building dependable distributed systems – Part 2

  Ebook Security engineering: A guide to building dependable distributed systems – Part 2

  Ebook Security engineering: A guide to building dependable distributed systems (Second Edition) – Part 2 presents the following content: Chapter 14 security printing and seals; chapter 15 biometrics; chapter 16 physical tamper resistance; chapter 17 emission security; chapter 18 API attacks; chapter 19 electronic and information warfare; chapter 20 telecom system security; chapter 21 network attack and defense; chapter 22 copyright and DRM;...

   311 p vimaru 29/08/2023 38 0

 • Ebook Structured computer organization (Sixth edition): Part 1

  Ebook Structured computer organization (Sixth edition): Part 1

  Ebook Structured computer organization (Sixth edition): Part 1 includes contents: Chapter 1 introduction, chapter 2 computer systems, chapter 3 the digital logic level, chapter 4 the microarchitecture level, chapter 5 the instruction set.

   461 p vimaru 29/08/2023 37 0

 • Ebook Structured computer organization (Sixth edition): Part 2

  Ebook Structured computer organization (Sixth edition): Part 2

  Ebook Structured computer organization (Sixth edition): Part 2 includes contents: Chapter 6 the operating system, chapter 7 the assembly language level, chapter 8 parallel computer architectures, chapter 9 bibliography, A: Binary numbers, B: Floating-point numbers, C: Assembly language programming.

   340 p vimaru 29/08/2023 38 0

 • Ebook Upgrading and repairing PCs (19th edition): Part 1

  Ebook Upgrading and repairing PCs (19th edition): Part 1

  Ebook Upgrading and repairing PCs (19th edition): Part 1 includes contents: Chapter 1 Development of the PC; Chapter 2 PC components, features, and system design; Chapter 3 Processor types and specifications; Chapter 4 Motherboards and buses; Chapter 5 BIOS; Chapter 6 Memory; Chapter 7 The ATA/IDE interface; Chapter 8 Magnetic storage principles; Chapter 9 Hard disk storage.

   571 p vimaru 29/08/2023 39 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvimaru258010vi