• Ebook Hệ điều hành Linux: Giao diện đồ họa Gnome - Phần 1

  Ebook Hệ điều hành Linux: Giao diện đồ họa Gnome - Phần 1

  Cuốn sách "Hệ điều hành Linux: Giao diện đồ họa Gnome" trình bày các nội dung về giao diện đồ họa Gnome của Linux và X Window. Cuốn sách gồm có 12 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 6 chương với những nội dung chính sau: Giới thiệu chung về Gnome, sử dụng thanh Gnome, màn hình nền trong Gnome, trình quản lý tập tin trong Gnome; bộ các tiểu...

   76 p vimaru 30/05/2022 9 0

 • Ebook Hệ điều hành Linux: Giao diện đồ họa Gnome - Phần 2

  Ebook Hệ điều hành Linux: Giao diện đồ họa Gnome - Phần 2

  Phần 2 của ebook Hệ điều hành Linux: Giao diện đồ họa Gnome gồm có 6 chương với những nội dung chính như sau: Sử dụng Gnome, cấu hình thanh Gnome và menu chính, trình quản lý cửa sổ, trung tâm điều khiển Gnome, tổng quan về hệ thống X Window, thiết đặt cấu hình cho X Window System. Mời các bạn cùng tham khảo.

   98 p vimaru 30/05/2022 9 0

 • Ebook Xây dựng ứng dụng Windows với C++ .NET (Tập 1): Phần 1

  Ebook Xây dựng ứng dụng Windows với C++ .NET (Tập 1): Phần 1

  Ebook Xây dựng ứng dụng Windows với C++ .NET (Tập 1): Phần 1 có nội dung trình bày về kiến trúc .NET Framework; lập trình Visual C++ .NET; tạo giao diện người dùng; menu, hộp thoại và các điều khiển của Windows; kiến trúc Document/View của MFC .NET; tiểu trình (Thread); cơ chế kết nối và truy xuất cơ sở dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   137 p vimaru 29/03/2022 56 3

 • Ebook Xây dựng ứng dụng Windows với C++ .NET (Tập 1): Phần 2

  Ebook Xây dựng ứng dụng Windows với C++ .NET (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Ebook Xây dựng ứng dụng Windows với C++ .NET (Tập 1): Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về xây dựng dự án quản lý tài khoản ngân hàng với VC++ .NET; debug và quản lý lỗi ngoại lệ trong VC++ .NET; Managed Extensions C++; tìm hiểu GDI+, event, delegate; xây dựng ứng dụng Managed C++ Application; ADO.NET và VC++ .NET; cài đặt ứng dụng ADO.NET trong...

   248 p vimaru 29/03/2022 51 2

 • Ebook Thiết kế trang Web bằng ngôn ngữ HTML: Phần 1

  Ebook Thiết kế trang Web bằng ngôn ngữ HTML: Phần 1

  Thiết kế trang Web bằng ngôn ngữ HTML: Phần 1 có nội dung trình bày tổng quan về HTML; tạo một tài liệu HTML; định dạng văn bản; tạo các liên kết trong trang web; chèn hình ảnh và âm thanh vào trang web; tạo bảng; giải pháp cho các trình duyệt không hỗ trợ bảng;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   123 p vimaru 29/03/2022 48 3

 • Ebook Thiết kế trang Web bằng ngôn ngữ HTML: Phần 2

  Ebook Thiết kế trang Web bằng ngôn ngữ HTML: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Thiết kế trang Web bằng ngôn ngữ HTML: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về chọn màu nền và màu văn bản cho trang web; thiết kế và xuất bản trang web; kiểm lỗi cho các tập tin HTML; tạo các liên kết đến các dịch vụ khác trên internet; tạo các form; tạo các tài liệu động; tạo khung cho trang web; tạo thư mục làm việc; HTML và...

   103 p vimaru 29/03/2022 42 2

 • Tài liệu hướng dẫn ôn tập môn Tin học (Phục vụ thăng hạng viên chức hành chính): Phần 1

  Tài liệu hướng dẫn ôn tập môn Tin học (Phục vụ thăng hạng viên chức hành chính): Phần 1

  Tài liệu này dùng chung cho cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính, từ ngạch chuyên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp và thăng hạng viên chức theo nghiệp vụ chuyên môn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu phần 1 dưới đây.

   109 p vimaru 29/03/2022 50 1

 • Tài liệu hướng dẫn ôn tập môn Tin học (Phục vụ thăng hạng viên chức hành chính): Phần 2

  Tài liệu hướng dẫn ôn tập môn Tin học (Phục vụ thăng hạng viên chức hành chính): Phần 2

  Tập tài liệu gồm có 6 mô đun, được trình bày cụ thể như sau: Hiểu biết về Công nghệ thông tin cơ bản; Sử dụng máy tính cơ bản; Xử lý văn bản cơ bản; Sử dụng bảng tính cơ bản; Sử dụng trình chiếu cơ bản; Sử dụng Internet cơ bản. Phần cuối mỗi mô đun, nhóm tác giả giới thiệu ngân hàng câu hỏi ôn tập, giúp học viên nắm bắt được...

   105 p vimaru 29/03/2022 36 1

 • Ebook Xây dựng và triển khai ứng dụng thương mại điện tử (Tập 2) - Phần 1

  Ebook Xây dựng và triển khai ứng dụng thương mại điện tử (Tập 2) - Phần 1

  Xây dựng và triển khai ứng dụng thương mại điện tử (Tập 2): Phần 1 có nội dung trình bày về giới thiệu ASP.NET; .NET Framework và cấu trúc trang ASP.NET; xây dựng trang ASP.NET; application, response, request, session và các đối tượng khác trong ASP.NET; biến, hàm, thủ tục, tham số và khai báo chèn tập tin; điều khiển trên trình chủ; điều khiển kiểm tra dữ liệu...

   405 p vimaru 29/03/2022 33 3

 • Ebook Xây dựng và triển khai ứng dụng thương mại điện tử (Tập 2) - Phần 2

  Ebook Xây dựng và triển khai ứng dụng thương mại điện tử (Tập 2) - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, tài liệu Xây dựng và triển khai ứng dụng thương mại điện tử (Tập 2): Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về đối tượng của ADO.NET và List Controls; ASP.NET và XML; truy cập dữ liệu SQL server với định dạng XML; xây dựng và kết hợp Web services vào ASP.NET; tìm kiếm, phân trang, điều hướng kết quả tìm kiếm bằng ASP.NET Control;...

   400 p vimaru 29/03/2022 35 4

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị - ĐH Hàng Hải VN

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị - ĐH Hàng Hải VN

  Giáo trình cung cấp cho người học những kiến thức thức về đồ thị, ứng dụng các bài toán tin học trên đồ thị: các phương pháp biểu diễn đồ thị, các thuật toán tìm kiếm cơ bản trên đồ thị, các chu trình và thuật toán tìm cây khung nhỏ nhất, các thuật toán tìm đường đi ngắn nhất, bài toán luồng cực đại. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   111 p vimaru 28/02/2022 35 1

 • Bài giảng Phương pháp tính

  Bài giảng Phương pháp tính

  Bài giảng Phương pháp tính trang bị cho sinh viên các kiến thức cần thiết trong việc giải số các bài toán ứng dụng thường gặp trong kỹ thuật và tăng cường khả năng lập trình của sinh viên cho các bài toán đó. Nội dung của giáo trình trình bày các khái niệm sai số; cách tính gần đúng nghiệm của phương trình; cách tính gần đúng đạo hàm và tích...

   68 p vimaru 28/02/2022 36 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số