• Ebook Assembly language for x86 processors (7/E): Part 1

  Ebook Assembly language for x86 processors (7/E): Part 1

  Part 1 book "Assembly language for x86 processors" includes content: Basic concepts 2 x86 processor architecture, assembly language fundamentals, data transfers, addressing and arithmetic, procedures, conditional processing, integer arithmetic, advanced procedures.

   16 p vimaru 28/03/2024 17 0

 • Ebook Assembly language for x86 processors (7/E): Part 2

  Ebook Assembly language for x86 processors (7/E): Part 2

  Part 2 book "Assembly language for x86 processors" includes content: Strings and arrays, structures and macros, ms windows programming, floating point processing and instruction encoding, high level language interface, 16-bit MS-dos programming, disk fundamentals, BIOS-Level programming, expert MS-DOS programming.

   487 p vimaru 28/03/2024 25 0

 • Giáo trình Chương trình dịch (In lần thứ hai): Phần 2

  Giáo trình Chương trình dịch (In lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình" Chương trình dịch" trình bày các nội dung phần "Thực hành" bao gồm: Sinh mã, ngôn ngữ nguồn và máy tính ảo, phân tích từ vựng, phân tích cú pháp, bảng ký hiệu và phân tích ngữ nghĩa, xử lý lỗi, mở rộng ngôn ngữ nguồn và máy tính ảo,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   250 p vimaru 27/02/2024 56 0

 • Giáo trình Chương trình dịch (In lần thứ hai): Phần 1

  Giáo trình Chương trình dịch (In lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình" Chương trình dịch" trình bày các nội dung: Mở đầu, sơ lược về ngôn ngữ hình thức, phân tích từ vựng, phân tích cú pháp và các phương pháp phân tích cơ bản, các phương pháp phân tích hiệu quả, điều khiển dựa cú pháp, phân tích ngữ nghĩa, bảng ký hiệu, sinh mã trung gian. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   162 p vimaru 27/02/2024 70 0

 • Giáo trình Điện thoại thông minh: Phần 1

  Giáo trình Điện thoại thông minh: Phần 1

  Giáo trình "Điện thoại thông minh" được biên soạn dựa trên nền tảng hệ điều hành android nguyên bản và ứng dụng đọc màn hình talkback để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng khiếm thị Việt Nam. Cùng tham khảo phần 1 cuốn giáo trình ngay sau đây để nắm được nội dung chi tiết nhé các bạn!

   54 p vimaru 27/02/2024 40 0

 • Giáo trình Điện thoại thông minh: Phần 2

  Giáo trình Điện thoại thông minh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Điện thoại thông minh" tiếp tục trình bày nội dung kiến thức trọng tâm về: Ứng dụng điện thoại; Ứng dụng tin nhắn sms; Ứng dụng thư điện tử gmail; Ứng dụng danh bạ; Ứng dụng chrome;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p vimaru 27/02/2024 37 0

 • Bài giảng Quản trị mạng: Chương 2 - Phan Thị Thu Hồng

  Bài giảng Quản trị mạng: Chương 2 - Phan Thị Thu Hồng

  Chương 2 của bài giảng Quản trị mạng trang bị cho người học những hiểu biết về cài đặt và cấu hình Active Directory Domain Services. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về chức năng Active Directory Domain Services, kiến trúc Active Directory Domain Services, các bước thiết lập mô hình quản trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   110 p vimaru 27/02/2024 24 0

 • Bài giảng Quản trị mạng: Chương 4 - Phan Thị Thu Hồng

  Bài giảng Quản trị mạng: Chương 4 - Phan Thị Thu Hồng

  Bài giảng Quản trị mạng chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức về cơ sở hạ tầng mạng. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Dịch vụ cấu hình địa chỉ IP động (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP), dịch vụ tên miền (Domain Name System - DNS), dịch vụ cấp giấy chứng nhận (Certificate Authority – CA). Mời tham khảo.

   130 p vimaru 27/02/2024 25 0

 • Bài giảng Quản trị mạng: Chương 1 - Phan Thị Thu Hồng

  Bài giảng Quản trị mạng: Chương 1 - Phan Thị Thu Hồng

  Nội dung chương 1 của bài giảng Quản trị mạng giới thiệu về họ hệ điều hành (HĐH) Windows; giới thiệu các mô hình mạng trên nền HĐH Windows; trình bày tổng quan về quản trị mạng và quản trị hệ thống mạng dựa trên Windows server 2012. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p vimaru 27/02/2024 25 0

 • Bài giảng Quản trị mạng: Chương 3 - Phan Thị Thu Hồng

  Bài giảng Quản trị mạng: Chương 3 - Phan Thị Thu Hồng

  Bài giảng chương 2 trình bày những nội dung liên quan đến quản trị Active Directory như: Quản trị người dùng và nhóm người dùng, chính sách (Group Policy, System Policy). Mời các bạn cùng tham khảo.

   154 p vimaru 27/02/2024 25 0

 • Bài giảng Quản trị mạng: Chương 5 - Phan Thị Thu Hồng

  Bài giảng Quản trị mạng: Chương 5 - Phan Thị Thu Hồng

  Chương 5 của bài giảng Quản trị mạng trang bị cho người học những hiểu biết về quản trị dịch vụ mạng. Thông qua chương này người học sẽ được tìm hiểu về dịch vụ Web, dịch vụ FTP và dịch vụ Email. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   76 p vimaru 27/02/2024 23 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 1 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 1 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng chương 1 giới thiệu về Internet and Network programming. Chương này sẽ cung cấp cho người học một số nội dung cơ bản như: Lý do lập trình mạng trên nền tảng .NET, phạm vi, địa chỉ IP, Network stack, ports, internet standards, .NET framework, Visual Studio .NET, .NET SDK. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p vimaru 27/02/2024 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvimaru258010vi