• Securing an IT Organization through governance, Risk Management, and Audit

  Securing an IT Organization through governance, Risk Management, and Audit

  Securing an IT Organization through Governance, Risk Management, and Audit introduces two internationally recognized bodies of knowledge: Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT 5) from a cybersecurity perspective and the NIST Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity (CSF). Emphasizing the processes directly related to governance, risk management, and audit, the book provides details of a...

   10 p vimaru 07/03/2017 1 0

 • SDH/LT 03019 - Cloud computing networking : Theory, practice, and development

  SDH/LT 03019 - Cloud computing networking : Theory, practice, and development

  Overview on cloud and networking. Network protocols. Network directory ... Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.

   10 p vimaru 07/03/2017 1 0

 • SDH/LT 03016 - Introduction to software engineering

  SDH/LT 03016 - Introduction to software engineering

  Introduction. Project management. Requirement ... Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.

   10 p vimaru 07/03/2017 0 0

 • SDH/LT 03015 - Ethical IT innovation : A value-based system design approach

  SDH/LT 03015 - Ethical IT innovation : A value-based system design approach

  Explaining how ubiquitous computing is rapidly changing our private and professional lives, Ethical IT Innovation: A Value-Based System Design Approach stands at the intersection of computer science, philosophy, and management and integrates theories and frameworks from all three domains. The book explores the latest thinking on computer ethics, including the normative ethical theories currently shaping the debate over the good and bad...

   10 p vimaru 07/03/2017 0 0

 • Ebook Tiếng Anh chuyên ngành - Check your English vocabulary for computers and information technology: Phần 1

  Ebook Tiếng Anh chuyên ngành - Check your English vocabulary for computers and information technology: Phần 1

  Check your English vocabulary for computers and information technology là cuốn sách từ vựng tiếng Anh dành có những ai chuyên ngành máy tính và công nghệ thông tin. Cuốn sách giúp bạn có một lượng tốt trong chuyên ngành để phát triển công việc tốt trong môi trường sử dụng Anh ngữ. Mời các bạn tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   96 p vimaru 24/02/2017 4 3

 • Ebook Tiếng Anh chuyên ngành - Check your English vocabulary for computers and information technology: Phần 2

  Ebook Tiếng Anh chuyên ngành - Check your English vocabulary for computers and information technology: Phần 2

  Sách bao gồm các ngôn ngữ hiểu dụng để giao tiếp khi nói và sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, làm việc với các chương trình máy tính, thảo luận các vấn đề dự án. Các từ vựng được sắp xếp theo chủ đề, đa số được chú giải ngữ nghĩa để bạn đọc dễ hiểu và dễ áp dụng vào bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2...

   64 p vimaru 24/02/2017 1 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Cơ sở dữ liệu

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Cơ sở dữ liệu

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Cơ sở dữ liệu nêu lên một số khái niệm, sắp xếp (Menu Data/Sort), lọc dữ liệu (Menu Data/Filter), các hàm xử lý cơ sở dữ liệu, bảng hai chiều (Menu Data/Pivot Table), in trang tính.

   11 p vimaru 16/01/2017 0 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Các thống kê cơ bản, tương quan và hồi quy

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Các thống kê cơ bản, tương quan và hồi quy

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Các thống kê cơ bản, tương quan và hồi quy trình bày về việc cài đặt chức năng phân tích dữ liệu trong Excel, phân phối chuẩn, thống kê mô tả, biểu đồ tần xuất, hồi quy tuyến tính, Hồi quy phi tuyến.

   20 p vimaru 16/01/2017 5 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Các hàm thống kê

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Các hàm thống kê

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Các hàm thống kê trình bày khái niệm công thức, khái niệm về hàm, cách nhập công thức và hàm, một số hàm thống kê cơ bản, chi tiết một số hàm thống kê. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

   12 p vimaru 16/01/2017 3 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Phân tích phương sai, so sánh và kiểm định

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Phân tích phương sai, so sánh và kiểm định

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Phân tích phương sai, so sánh và kiểm định bao gồm những nội dung về phân tích phương sai, kiểm định sự bằng nhau của hai mẫu, so sánh trung bình. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung cụ thể.

   32 p vimaru 16/01/2017 1 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 7 - Trần Minh Thái (2016)

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 7 - Trần Minh Thái (2016)

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 7: Bảng băm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm bảng băm, đặc điểm và cấu trúc, một số phương pháp, giải quyết đụng độ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p vimaru 16/01/2017 1 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều" trình bày các nội dung: Các phép biến đổi hình học cơ sở, kết hợp các phép biến đổi, một số tính chất của phép biến đổi affine, một số phép biến đổi khác, phép biến đổi giữa các hệ tọa độ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p vimaru 16/01/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số