Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 4: Dự tính lún nền công trình

Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Lý thuyết chung về lún của nền đất, dự tính lún ổn định theo kết quả của bài toán nén lún một chiều, dự tính lún ổn định bằng áp dụng kết quả lý thuyết đàn hồi, dự tính lún ổn định bằng phương pháp lớp tương đương. Mời tham khảo.