Bài giảng Công trình bến - cảng - Chương 1: Những khái niệm chung

Bài giảng Công trình bến - cảng - Chương 1 cung cấp cho người học những hiểu biết về chung về khái niệm của công trình bến - cảng. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm về cảng, bến tàu và công trình bến; phân loại công trình bến; những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn kết cấu công trình bến... Mời các bạn cùng tham khảo.