Bài giảng Công trình bến - cảng - Chương 4: Công trình bến trọng lực

Chương này trình bày những nội dung chính sau: Cấu tạo chung của công trình bến trọng lực, cấu tạo công trình bến kiểu khối xếp, cấu tạo công trình bến trọng lực dạng tường góc, giới thiệu tính toán chung công trình tính toán bến trọng lực,... Mời các bạn cùng tham khảo.