Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Thống

Bài giảng "Công trình thủy nâng cao - Chương 6: Đường hầm thủy công, giếng điều áp" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quát về đường hầm thủy công và giếng điều áp, hiện tượng dao động mực nước trong công trình điều áp, cấu tạo công trình điều áp. Mời các bạn cùng tham khảo.