Bài giảng Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 17: Bài tập văn bản

Bài giảng "Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 17: Bài tập văn bản" cung cấp cho người đọc các nội dung: Một số chú ý trước khi viết văn bản, các bài tập soạn thảo văn bản văn bản của Đảng ở cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo.