Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 4 - Ts.Lê Thành Long

Chương 4 Chiến lược cạnh tranh cơ bản thuộc bài giảng Quản lý chiến lược, trong chương học này người học sẽ tìm hiểu các nội dung về cơ sở để xây dựng chiến lược cạnh tranh và các chiến lược cạnh tranh điển hình. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây để nắm rõ hơn nội dung kiến thức cụ thể trong chương học này.