Bài giảng Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu: Chương 1 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

Bài giảng "Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu - Chương 1: Khái niệm về mố trụ cầu" do TS. Nguyễn Ngọc Tuyển biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Nhiệm vụ, chức năng của mố trụ cầu, phân loại mố trụ cầu. Mời các bạn tham khảo.